MS Ukrajina

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území SR v súvislosti so situáciou v  Ukrajine

Vláda SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou v Ukrajine, vyhlásila dňa 26.02.2022 na celom území SR mimoriadnu situáciu s cieľom utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie či zmiernenie následkov tejto mimoriadnej udalosti. Na túto situácii reagovalo  vedenie mesta  a krízový štáb Mesta Svit, kedy  od  prvého dňa vyhlásenej mimoriadnej situácie, primátorka Mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová iniciovala  zbierku humanitárnej pomoci pre občanov Ukrajiny.

Následne na to dňa 28.02.2022 primátorka Mesta  Svit zvolala zasadnutie KŠ Mesta Svit.

Zasadnutie KŠ 28.02.2022 – prijatie opatrení k vojnovej situácii v Ukrajine, zverejnenie informácií o možnosti poskytnutia  pomoci odídencom v Meste Svit.

Zasadnutie KŠ 14.03.2022 – kontrola opatrení k aktuálnej COVID situácii, priebeh vyhlásenej materiálnej zbierky na pomoc odídencov, agenda CO, plán ukrytia obyvateľstva.

Zasadnutie Okresného krízového štábu 16.03.2022 - primátorka mesta sa  zúčastnila zasadnutia Okresného krízového štábu zvolaného k aktuálnej situácii v Ukrajine, predmetom zasadnutia bolo riešenie možností vytvorenia núdzového bývania a núdzového zásobovania v Meste Svit.

Momentálne sa KŠ Mesta Svit okrem poskytovania pomoci pri hľadaní ubytovania a pri vybavovaní administratívnych formalít pre odídencov, pripravuje k zvládnutiu avizovanej druhej vlny odídencov na Slovensko, kedy podľa uznesenia Okresného krízového štábu Poprad, bude potrebné zabezpečiť  núdzové bývanie a núdzové zásobovanie v meste Svit.