Stretnutie jubilantov

Privítanie jubilantov na MsÚ

V utorok 23. apríla 2024 sa primátorka mesta Dáša Vojsovičová stretla s občanmi pri príležitosti osláv ich životného jubilea. Pozvanie prijalo 12 občanov mesta, ktorí oslávili v roku 2024 okrúhle jubileum.

Privítanie jubilantov na MsÚPrimátorka každému osobitne zablahoželala, obdarovala ho darčekom a vyjadrila poďakovanie, patričnú pozornosť a úctu. Zároveň zaželala všetkým oslávencom veľa radosti a spokojnosti v kruhu svojich najbližších a popriala im hlavne pevné zdravie. Súčasne vyslovila prianie na opätovné stretnutie s nimi pri ich ďalších životných jubileách.

Príjemnú atmosféru umocnil aj hudobný program pod vedením pedagóga Spojenej školy - ZUŠ Mierová, Lukáša Ráca so svojimi žiakmi.

Autor: red.