Výzva k opatrnosti

reprofoto_medveď na cyklochodníku

Mestská polícia upozorňuje občanov, aby počítali pri svojich výletoch a túrach v blízkych lesoch s možným výskytom medveďa hnedého.

reprofoto_medveď na cyklochodníkuDnes 22. apríla 2024 okolo 16.00 hod. bol spozorovaný medveď na cyklistickom chodníku vo Svite v lokalite od Svitpacku smerom na západ. Vyzývame všetkých cyklistov, ktorí sa pohybujú po cyklochodníku alebo v jeho blízkosti, prípadne v okolí lesných porastov, aby dbali o svoju bezpečnosť. Po nahlásení prijalo Mesto Svit okamžité opatrenia. Bezodkladne bol informovaný zásahový tím pre medveďa hnedého ako aj zásahový tím pre medveďa hnedého ORPZ v Poprade.

Mestská polícia upozorňuje občanov, aby počítali pri svojich výletoch a túrach v blízkych lesoch s možným výskytom medveďa, nakoľko je obdobie zobúdzania sa medveďov a vyvádzania mladých jedincov medvedicami.

Vzhľadom na možný pohyb jedincov medveďa hnedého v intraviláne mesta a v jeho blízkom okolí upozorňujeme občanov mesta na správne nakladanie s komunálnym odpadom a bioodpadom, nakoľko nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy.

V prípade zisteného výskytu je potrebné kontaktovať políciu na tel. č. 158.

Ďalšie kontakty:

Mestská polícia Svit : 052/7756 026, 0905 636 715

Zásahový tím medveďa hnedého - sever : 0903 201 978

Bližšie informácie o prevencii a bezpečnosti pri výskyte medveďa sú dostupné na stránke Zásahového tímu na  https://zasahovytim.sopsr.sk/

Autor: red.