Stret s medveďom

zasadnutie krízového štábu

Nahlásený bol prípad stretu medveďa s človekom.

zasadnutie krízového štábuV pondelok 22.4.2024 v čase okolo 16.00 hod. bol občanmi mesta nahlásený pohyb medveďa hnedého na cyklistickom chodníku pri križovatke ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova.

Príslušníci MsP Svit požiadali o súčinnosť OO PZ Svit a Zásahový tím pre medveďa hnedého sever. Zároveň obe zložky polície vykonávali zvýšenú hliadkovú činnosť v predmetnej lokalite. V čase okolo 20.15 hod. došlo v lokalite pri mestskom cintoríne k stretu občana s medveďom. Dotyčnej osobe sa podarilo preliezť plot cintorína a z toho dôvodu nedošlo k priamemu kontaktu a zraneniu osoby.

Zatiaľ posledný výskyt medveďa bol spozorovaný dnes okolo 6.00 hod. ranej na ul. Jilemnického v lokalite Zenit, kde bola videná medvedica s dvoma mladými. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu výskytu medveďa hnedého v oblasti cyklochodníka Svit – Poprad dnes zasadal Krízový štáb mesta Svit a to za účasti Jozefa Zimu, vedúceho Zásahového tímu sever, primátorky mesta Dáši Vojsovičovej, prednostu MsÚ Jána Hutníka, Michala Klimka – MsP, Juraja Kostroša – Technické služby Mesta Svit, Zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR Svit Milana Maličkého a Jany Budzákovej z oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia.

Mesto Svit požiadalo Okresný úrad Poprad odbor životného prostredia o výnimku pre elimináciu medveďa hnedého.

Na základe vzniknutej mimoriadnej udalosti vydal krízový štáb mesta Svit opatrenia, ktoré zahŕňajú osadenie výstražných a upozorňujúcich tabuliek na výskyt medveďa na hranici intravilánu mesta, najmä v blízkosti cyklistického chodníka a vstupov do lesa. Zásahový tím pre medveďa hnedého – sever vykonáva interný monitoring, v prípade potreby vykonajú aj krajné opatrenia – odstrel synantropných jedincov. Mesto ďalej požiadalo najbližšie poľovnícke združenia o zrušenie vnadísk pre diviaky a informovalo firmy a prevádzky v blízkosti cyklistického chodníka o súčasnej situácii výskytu medveďa hnedého.

Upozornenie

Upozorňujeme občanov mesta na správne nakladanie s komunálnym odpadom a bioodpadom, nakoľko nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy.

Vyzývame občanov, aby zvážili zdržiavanie sa v blízkosti zverejnených lokalít a boli maximálne opatrní. Zároveň vyzývame obyvateľov mesta, aby upozornili aj svojich starších rodinných príslušníkov, ktorí nemajú možnosť vyhľadávania si informácií na internete o výskyte medveďov v spomínanej lokalite.  

Dôležité tel. čísla

Polícia: 158

Mestská polícia Svit : 0905 636 715

Zásahový tím medveďa hnedého sever : 0903 201 978

Bližšie informácie o prevencii a bezpečnosti pri výskyte medveďa sú dostupné na stránke Zásahového tímu viď link: : https://zasahovytim.sopsr.sk/

Na plánovanú turistickú akciu – Výstup na Kozí kameň, ktorý bude 4.5.2024 urobí Zásahový tím pre medveďa hnedého – sever monitoring dotknutých lokalít a na miestach nástupu na pochod zapožičia pre občanov obranné spreje proti medveďom.

Čo robiť pri strete s medveďom Typ: JPG obrázok, Velkosť: 875.69 kB

Prílohy

plagat-ako-sa-spravat-scaled.jpg

plagat-ako-sa-spravat-scaled.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 875,69 kB
Autor: red./ZD