Život v meste

Zobrazené 1411-1440 z 1632
Poslanci rokovali s primátorom o nových projektoch, na cintoríne zas pribudne automat na sviečky

Poslanci rokovali s primátorom o nových projektoch, na cintoríne zas pribudne automat na sviečky

Dátum: 31. 3. 2018

Projekt nadstavby a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, či zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch cesty I/18 v intraviláne mesta boli predmetom rokovania ostatného mestského zastupiteľstva v utorok 27. marca. Mestskí poslanci schválili aj nájom časti pozemku vo vstupnom portáli cintorína na umiestnenie automatu na predaj sviečok.

Veľká noc 2018

Veľká noc 2018

Dátum: 29. 3. 2018

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky so sebou okrem sviežeho zelenania sa trávy, prvých jarných kvetov a švitorenia vtáčikov aj veľa krásnych a unikátnych zvykov a tradícií, ktoré sa v minulosti k tomuto obdobiu viazali. Dodnes dodržiavame pôst na Veľký piatok a nevynechávame ani oblievačku a šibačku na Veľkonočný pondelok. Spolu s Vianocami patria sviatky Veľkej noci nepochybne k tým najkrajším v roku. Rodina má príležitosť stretnúť sa znova pri spoločnom stole a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako inokedy.

Zdravica primátora k sviatkom Veľkej noci

Zdravica primátora k sviatkom Veľkej noci

Dátum: 29. 3. 2018

Ctení občania, priatelia, kolegyne, kolegovia,

V intraviláne mesta prebieha odstrel líšok

V intraviláne mesta prebieha odstrel líšok

Dátum: 28. 3. 2018

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva povolil v zrýchlenom konaní rozhodnutím zo dňa 22.1.2018 mimoriadny lov zveri za účelom obmedzenia stavu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách – v intraviláne mesta Svit.

Slávnostné prijatie jubilantov

Slávnostné prijatie jubilantov

Dátum: 27. 3. 2018

V stredu 21. marca 2018 sa primátor mesta Svit Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea a na túto počesť sa v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite zišlo 45 oslávencov.

Daňové priznanie môžete podať aj na mestskom úrade

Daňové priznanie môžete podať aj na mestskom úrade

Dátum: 22. 3. 2018

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozširuje kontaktné miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej správy preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017. Daňové priznanie tak počas posledných marcových dní bude možné podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch, v kultúrnych domoch, ale napríklad aj v kine, klientskom centre či v knižnici.

V meste skúšame nové LED svietidlá. Už ste si ich všimli?

V meste skúšame nové LED svietidlá. Už ste si ich všimli?

Dátum: 16. 3. 2018

Ak ste v počas posledných dní šli večer po Ulici 9. mája, mohli ste si všimnúť, že sa tam niečo zmenilo. Začiatkom marca boli na stĺpoch verejného osvetlenia Ulice 9. mája vymenené pôvodné svietidlá so sodíkovo-výbojkovými žiarivkami za LED-diódové svietidlá. Výmena sa uskutočnila vďaka dohode s firmou LED-Solar z Prešova o bezplatnom zapožičaní LED-kových svietidiel na skúšobnú, jednomesačnú prevádzku. Cieľom tejto výmeny je vyskúšať v praxi nový druh osvetlenia verejných priestorov.

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

Dátum: 8. 3. 2018

Vedenie Mesta Svit praje všetkým ženám k Medzinárodnému dňu žien, aby vám priniesol toľko lásky, šťastia a radosti, koľko rozdávate svojim najbližším. Nezabúdajte na to, že všetky ženy sú výnimočné a zaslúžia si nielen úctu, ale aj slová vďaky už len za to, že sú a robia náš svet krajším.

Pripravujete sa na jarné upratovanie?

Pripravujete sa na jarné upratovanie?

Dátum: 5. 3. 2018

Zimné obdobie pomaly vystrieda jar a z ulíc sa začína vytrácať sneh. Teplejšie počasie už umožňuje venovať sa veľkému jarnému upratovaniu pred Veľkou nocou, preto sú od začiatku marca v meste rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Odstávka vody či elektriny? S novou bezplatnou SMS službou vás už nič nezaskočí

Odstávka vody či elektriny? S novou bezplatnou SMS službou vás už nič nezaskočí

Dátum: 28. 2. 2018

Mesto Svit vám ponúka novú bezplatnú SMS službu, ktorá má zlepšiť kontakt samosprávy s občanmi. Vďaka zasielaniu týchto bezplatných SMS budete informovaní o najdôležitejších informáciách z diania v meste – už vás nezaskočí odstávka vody či elektriny v meste, ale dáme vám vedieť aj o kultúrnych a športových podujatiach v meste a iných dôležitých informáciách. Výhodou týchto oznamov je, že sa dostanete k informáciám z mestského úradu aj v čase, keď nie ste v meste, resp. nepočujete mestský rozhlas.

Poslanci schválili viac peňazí pre deti, dôchodcov aj športovcov

Poslanci schválili viac peňazí pre deti, dôchodcov aj športovcov

Dátum: 23. 2. 2018

Nové detské ihrisko v rámci projektu regenerácie sídliska E, podpora kultúrnym aktivitám, Jednote dôchodcov Slovenska i športovým klubom boli predmetom rokovania ostatného mestského zastupiteľstva vo štvrtok 22. februára. Mestskí poslanci podporili aj aktivity v oblasti sociálnych vecí .

Občania Svitu budú mať lacnejšie teplo. Variabilná zložka klesla až o 20%

Občania Svitu budú mať lacnejšie teplo. Variabilná zložka klesla až o 20%

Dátum: 22. 2. 2018

Za prítomnosti primátora Miroslava Škvareka podpísali riaditeľka Bytového podniku Svit Dana Meriačová a riaditeľ spoločnosti Chemosvit Energochem Peter Ferjanček novú zmluvu o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. Vďaka nej sú ceny oproti predošlému obdobiu nižšie, keďže jej variabilná zložka klesla až o dvadsať percent.

Poslanci podporili primátora,v tomto roku nás čaká veľká rekonštrukcia ciest a chodníkov

Poslanci podporili primátora,v tomto roku nás čaká veľká rekonštrukcia ciest a chodníkov

Dátum: 22. 2. 2018

Po schválení projektu rekonštrukcie poslancami prebehne verejné obstarávanie. Komunikácie majú byť opravené a odovzdané do užívania ešte túto jeseň. Rekonštrukcie sa tohto roku dočká až tretina mestských ciest a chodníkov ktoré je potrebné opraviť a dobudovať.

Cesta okolo Tatier naberá po rokoch reálny rozmer

Cesta okolo Tatier naberá po rokoch reálny rozmer

Dátum: 21. 2. 2018

Cezhraničná spolupráca samospráv a miestnych komunít pohraničného regiónu trvá už 23 rokov. Táto spolupráca slovenskej a poľskej strany priniesla už hmatateľné výsledky v podobe rôznych kultúrnych, športových, vedeckých či spoločenských podujatí a slovensko - poľských cezhraničných investícií. Mnohé podujatia sú organizované v rámci Fondu mikroprojektov.

Mesto bude bezpečnejšie aj vďaka Chemosvitu

Mesto bude bezpečnejšie aj vďaka Chemosvitu

Dátum: 21. 2. 2018

Primátor Miroslav Škvarek podpísal memorandum o partnerstve pri realizácii projektu Bezpečné mesto Svit. Partnermi sú spoločnosti Chemosvit a Finchem. Vďaka memorandu dôjde k rozšíreniu kamerového systému mestskej polície.

V meste začal výrub drevín

V meste začal výrub drevín

Dátum: 20. 2. 2018

Na základe vydania súhlasu Mesta Svit v správnom konaní po ústnom rokovaní spojenom s miestnym zisťovaním začal dnes, t. j. 20. februára 2018 výrub drevín na Jilemnického ulici vo Svite (medzi sídliskom A a garážami). Žiadosť o vydanie súhlasu s výrubom drevín bola podaná najmä z dôvodu, že predmetné stromy, resp. padajúce konáre ohrozovali majetok občanov a rovnako aj ich zdravie. Na výrub 7 topoľov v tejto oblasti bude využitá stromolezecká technika. V prípade priaznivých poveternostných podmienok by mal byť výrub ukončený do konca tohto týždňa.

Naša mestská polícia testovala elektromobil

Naša mestská polícia testovala elektromobil

Dátum: 16. 2. 2018

Moderné ekologické vozidlo v službách mestskej polície jazdilo ulicami Svitu od 8. do 15. februára vďaka aktivitám jej náčelníka Michala Klimka. Ten sa v spolupráci s prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Jánom Andrejkom podpísal pod bezplatné zapožičanie elektromobilu od partnera KIA motors.

Svit vo filme Backstage v kinách už 15. marca

Svit vo filme Backstage v kinách už 15. marca

Dátum: 13. 2. 2018

Slovenský tanečno-hudobný film Backstage stvárňuje tanečníkov z mesta Svit, ktorí snívajú o tom, že sa jedného dňa stanú slávnymi a bohatými. Na ceste za ich snom čelia rôznym prekážkam. Ich vzťahy a charaktery sú podrobené ťažkej skúške.

Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta

Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta

Dátum: 5. 2. 2018

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta zorganizovala už ôsmykrát Novoročné stretnutie seniorov s poslancami. Zo strany mesta bola podujatiu venovaná patričná pozornosť. Pozvaní boli i zástupcovia mestských podnikov, základných škôl, Okresná organizácia JDS Poprad i najvyšší predstavitelia mesta.

Mesto opätovne predáva byt

Mesto opätovne predáva byt

Dátum: 31. 1. 2018

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 2/2018 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

Na predaj sú posledné voľné pozemky v ZO Breziny

Na predaj sú posledné voľné pozemky v ZO Breziny

Dátum: 31. 1. 2018

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Privítanie nových občiankov mesta Svit

Privítanie nových občiankov mesta Svit

Dátum: 31. 1. 2018

V sobotu 27. januára 2018 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv primátor mesta Miroslav Škvarek a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 25. februára 2017 do 30. júna 2017. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorili žiaci Spojenej školy, Mierová - organizačná zložka ZUŠ.

Pietny akt kladenia vencov k 73. výročiu oslobodenia mesta

Pietny akt kladenia vencov k 73. výročiu oslobodenia mesta

Dátum: 26. 1. 2018

V stredu 24. januára 2018 sme si pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku padlým pripomenuli 73. výročie oslobodenia mesta Svit. Primátor mesta Miroslav Škvarek vo svojom príhovore vyjadril úctu a poďakovanie všetkým, ktorí bojovali a padli, pretože vďaka nim môžeme my žiť dnes v mieri bez vojny. Zdôraznil, aby to pre nás všetkých bolo mementom a aby sa tieto hrôzy minulosti už neopakovali.

Ples primátora sa tentokrát niesol v štýle oldies

Ples primátora sa tentokrát niesol v štýle oldies

Dátum: 25. 1. 2018

Plesovú sezónu vo Svite otvoril už tradične týždeň po bratislavskom Plese v opere 3. Ples primátora mesta Svit. Plesajúci hostia sa zišli v sobotu 20. januára 2018 v kaviarni Hotela Spolcentrum, kde sa výborne zabávali a vychutnávali si úžasnú atmosféru navodenú nielen štýlovou interiérovou výzdobou, ale aj skvelým programom.

Primátor vymenoval riaditeľku materskej školy

Primátor vymenoval riaditeľku materskej školy

Dátum: 24. 1. 2018

Od začiatku nového školského roka pôsobí vo Svite ako samostatný právny subjekt Materská škola, Mierová 141, ktorá vznikla spojením Materskej školy na Mierovej ulici a Materskej školy na Školskej ulici. Na základe tejto skutočnosti bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku materskej školy, do ktorého sa mohli prihlásiť záujemcovia spĺňajúci zákonné požiadavky.

Škôlkari na lyžiarskom výcviku

Škôlkari na lyžiarskom výcviku

Dátum: 24. 1. 2018

Lyžiarske výcviky už nie sú len pre základné, či stredné školy. Vo Svite svoj prvý lyžiarsky výcvik absolvovali aj škôlkari z Materskej školy, Mierová a jej elokovaného pracoviska vo Svite - Pod Skalkou.

Memoriál Dušana Kaňuka sa konal už po ôsmykrát

Memoriál Dušana Kaňuka sa konal už po ôsmykrát

Dátum: 18. 1. 2018

V sobotu 6. januára 2018 sa v Aréne BK Iskra Svit uskutočnil 8. ročník Memoriálu Dušana Kaňuka v basketbale so spomienkou na Vlada Mlynského a Jožka Minárika.

Svit privítal najlepších lukostrelcov

Svit privítal najlepších lukostrelcov

Dátum: 17. 1. 2018

Uplynulý rok patril v slovenskej lukostreľbe medzi úspešné. Športovci dosahovali skvelé výsledky nielen na domácej scéne, ale i na európskych či svetových súťažiach.

Kam s vianočnými stromčekmi?

Kam s vianočnými stromčekmi?

Dátum: 11. 1. 2018

Pokiaľ ste si na Vianoce zadovážili živý vianočný stromček a náhodou ho ešte stále máte doma, pretože neviete kam s ním, nemusíte mať obavy. Zber použitých vianočných stromčekov vo Svite prostredníctvom pracovníkov Technických služieb mesta Svit ešte stále prebieha a potrvá do konca januára 2018.

Od nového roka sa zmenila výška niektorých správnych poplatkov

Od nového roka sa zmenila výška niektorých správnych poplatkov

Dátum: 10. 1. 2018

Od 1. januára 2018 nadobudla v súvislosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci účinnosť aj novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, prostredníctvom ktorej štát zvýšil niektoré správne poplatky. Okrem iného sa zmenili aj poplatky na matrike a pri osvedčovaní podpisov a listín, ktoré vyberá matričný úrad (ako štátny orgán), resp. obec alebo mesto.

Zobrazené 1411-1440 z 1632