Život v meste

Zobrazené 1471-1500 z 1648
Nezabudli ste na zákaz používania pyrotechniky?

Nezabudli ste na zákaz používania pyrotechniky?

Dátum: 20. 11. 2017

Používanie pyrotechniky je na území mesta Svit okrem Silvestra a výnimiek uvedených vo všeobecne záväznom nariadení, zakázané. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hrozí pokuta až do výšky 500 eur, v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov môže byť pokuta až viac než 12-násobne vyššia.

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete

Dátum: 17. 11. 2017

Odpad je podľa európskej smernice definovaný ako “každá látka alebo vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť”. Priemerný Slovák za rok vyprodukuje 330 kg komunálneho odpadu, pričom sa zrecykluje len 8%. Zvyšok končí buď na skládkach alebo v spaľovni. Teda aspoň papierovo. Stačí ale vyjsť z domu a vidíme, aké množstvá odpadu končia na chodníkoch, v kríkoch, riekach a lesoch.

Ochutnajte Dubčekove rožky a odvezte sa v retro MHD

Ochutnajte Dubčekove rožky a odvezte sa v retro MHD

Dátum: 16. 11. 2017

Už v piatok 17. novembra 2017 sa môžete na Železničnej stanici vo Svite vrátiť v čase o niekoľko desiatok rokov späť. Členovia Mládežníckeho parlamentu pripravili podujatie, ktorým si chcú pripomenúť Medzinárodný deň študentstva.

Výsledky volieb do orgánov VÚC

Výsledky volieb do orgánov VÚC

Dátum: 10. 11. 2017

Mesto Svit malo pre voľby do orgánov VÚC určených 6 volebných okrskov. Zo 6354 voličov, ktorí boli zapísaní v zoznamoch voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 1946, čo predstavuje 30,63 % účasť. Z celkového počtu odovzdaných hlasov pre kandidátov na poslancov VÚC za mesto Svit bolo 1899 platných hlasov, rovnaký počet platných hlasovacích lístkov bol odovzdaný aj pre kandidátov na predsedu VÚC.

Mladí pripravujú vo Svite retro deň

Mladí pripravujú vo Svite retro deň

Dátum: 8. 11. 2017

Písal sa 17. november 1989. Desaťtisíc československých študentov demonštrovalo ulicami Prahy. Práve prechádzali okolo Národného divadla, keď príslušníci ZNB zablokovali skandujúci dav z oboch strán...

Mestská knižnica oslávila osemdesiatku

Mestská knižnica oslávila osemdesiatku

Dátum: 3. 11. 2017

Nie je žiadnym tajomstvom, že Mestská knižnica vo Svite oslávila tento rok svoje 80. výročie založenia. Počas druhého októbrového týždňa prebiehali pri príležitosti tohto výročia mestskej knižnice rôzne podujatia pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

Komunity sa budú stretávať v novom

Komunity sa budú stretávať v novom

Dátum: 3. 11. 2017

Jednotlivé komunity pôsobiace na území mesta Svit, ktoré sa doteraz stretávali v priestoroch Domu kultúry, sa od začiatku novembra môžu tešiť z novozriadenej komunitnej miestnosti v priestoroch Mestského úradu.

Desať rokov Bytového podniku

Desať rokov Bytového podniku

Dátum: 26. 10. 2017

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života, pretože bývanie patrí k základným životným potrebám každého človeka. Cieľom spoločnosti Bytový podnik Svit, s.r.o. je zvýšiť životnú úroveň bývania a spokojného spolunažívania obyvateľov mesta. Zároveň sa snaží chrániť životné prostredie a nachádzať energeticky úsporné opatrenia.

Dušičky vo Svite

Dušičky vo Svite

Dátum: 24. 10. 2017

Aj tento rok Vám prinášame základné informácie ohľadom návštev cintorína, či boholužieb k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých vo Svite.

Blížia sa voľby do orgánov VÚC

Blížia sa voľby do orgánov VÚC

Dátum: 23. 10. 2017

V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013.

Slávnostné prijatie jubilantov

Slávnostné prijatie jubilantov

Dátum: 18. 10. 2017

V stredu 4. októbra 2017 sa primátor mesta Svit Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea a na túto počesť sa v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite zišlo 26 oslávencov.

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 11. 10. 2017

Jeseň za oknami už v plnom prúde ukazuje svoju silu a oblieka stromy do krásnych pestrofarebných šiat. Zubaté slniečko sa strieda s dažďom a do nových dní nás začínajú vítať mrazivé rána. Všetko nasvedčuje tomu, že prišiel október so svojim krásnym prívlastkom – je to Mesiac úcty k starším. Mesiac úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie a ktorí sa každý deň vzdávali radostí života, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Mesiac úcty k našim otcom, mamám, starým otcom, starým mamám...

Obchodná verejná súťaž na predaj bytu

Obchodná verejná súťaž na predaj bytu

Dátum: 6. 10. 2017

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 6/2017 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

Mestská výstava ovocia a zeleniny

Mestská výstava ovocia a zeleniny

Dátum: 5. 10. 2017

Jeden z najdrahších, ale zároveň asi aj najkrajších koníčkov pre človeka, je záhradkárčenie. V septembri prišiel opäť čas zhodnotiť milú udalosť, ktorou je každoročná výstava ovocia a zeleniny. Záhradkári ju prirovnávajú k malej dožinkovej oslave. Tento rok chceme sa výstava konala výnimočne pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenského zväzu záhradkárov.

Mesto opäť vyhlasuje OVS na predaj pozemkov v ZO Breziny

Mesto opäť vyhlasuje OVS na predaj pozemkov v ZO Breziny

Dátum: 4. 10. 2017

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 7/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Svetový deň bez áut vo Svite

Svetový deň bez áut vo Svite

Dátum: 26. 9. 2017

Mesto Svit sa už po tretíkrát vo svojej histórii zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v dňoch od 16. do 22.9. 2017 a vyvrcholil v piatok 22. septembra Svetovým dňom bez áut. Ide o najväčšiu a najrozšírenejšiu kampaň na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Do tejto národnej kampane sa prihlásilo v rámci Slovenska tento rok celkovo 49 miest.

"Džuska" v novom šate

"Džuska" v novom šate

Dátum: 20. 9. 2017

Ak ste ešte nestihli zaregistrovať túto novinku v našom meste, mali by ste navštíviť zrekonštruovanú a novootvorenú reštauráciu Stellar house na poschodí Domu kultúry.

V meste pribudli nové kamery, obnovuje sa mestský kamerový monitorovací systém

V meste pribudli nové kamery, obnovuje sa mestský kamerový monitorovací systém

Dátum: 18. 9. 2017

Kamerové systémy patria medzi základné a najdôležitejšie piliere bezpečnostných systémov. Tie zabezpečujú ochranu dôležitých hodnôt v rôznych záujmových oblastiach. Aj do tejto sféry zasahujú moderné technológie a veľkou mierou sa podieľajú na zvýšení efektívnosti celého bezpečnostného systému.

Nové detské ihrisko má už aj škôlka v Podskalke

Nové detské ihrisko má už aj škôlka v Podskalke

Dátum: 16. 9. 2017

Rozsiahla zelená trávnatá plocha so starým detským ihriskom v areáli elokovaného pracoviska Materskej školy, Mierová - Materskej školy na Školskej ulici sa začala meniť na nové detské ihrisko. Realizácia nových herných prvkov detského ihriska bola nevyhnutná.

Európsky týždeň mobility 2017

Európsky týždeň mobility 2017

Dátum: 13. 9. 2017

Svetový Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) – alternatívy osobných motorových vozidiel.

Spojenie škôl vo Svite už od septembra

Spojenie škôl vo Svite už od septembra

Dátum: 12. 9. 2017

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a žiaci s učiteľmi sa opäť vydávajú na cestu nielen za poznaním, ale aj v ústrety úlohám, ktoré tento školský rok prinesie.

Vo Svite pribudne nový podjazd popod železnicu, ŽSR zrekonštruujú aj stanicu

Vo Svite pribudne nový podjazd popod železnicu, ŽSR zrekonštruujú aj stanicu

Dátum: 4. 9. 2017

Pred viac ako dvoma rokmi prebehlo pripomienkové konanie k projektu Železníc Slovenskej republiky k podjazdu popod železnicu z mesta Svit smerom na Batizovce a ďalej na Vysoké Tatry. Celý projekt výstavby podjazdu s cestnými infraštruktúrami vrátane rekonštrukcie železničnej stanice Svit je súčasťou rekonštrukcie železničného zvršku v úseku Lučivná – Poprad.

Zmeny v školách vo Svite nastanú od nového školského roka

Zmeny v školách vo Svite nastanú od nového školského roka

Dátum: 1. 9. 2017

Nový školský rok začnú 4. septembra 2017 aj žiaci vo Svite, keď zasadnú do školských lavíc v ZŠ Komenského a v Spojenej škole, Mierová.

Zmena organizácie dopravy v meste

Zmena organizácie dopravy v meste

Dátum: 31. 8. 2017

V posledných dňoch ste si mohli v meste všimnúť viaceré úpravy cestných komunikácií. Jedná sa najmä rekonštrukciu ulice Ivana Krasku a o ulicu Komenského, kde na vodičov čakajú určité zmeny v organizácii dopravy a doplnenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, na čo upozorňujú tabule osadené pred vjazdom do týchto ulíc.

HASIČI VARUJÚ PRED ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIAROV

HASIČI VARUJÚ PRED ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIAROV

Dátum: 31. 7. 2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste

Obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste

Dátum: 14. 7. 2017

Na začiatku leta došlo v meste k obnove vodorovného dopravného značenia na cestných komunikáciách. Nové priechody pre chodcov boli najmä kvôli bezpečnosti vyznačené aj na ulici Mierovej pred Potravinami u Lukáča a pri Dome opatrovateľskej služby na ul. Štúrovej.

Pred vyhodením zošliapnite...

Pred vyhodením zošliapnite...

Dátum: 13. 7. 2017

Pri kontajneroch na triedený zber sa často stretávame s neporiadkom – nestlačené PET fľaše, plechovky od piva, nápojové kartóny, škatule od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a kontajner vyzerá byť na prvý pohľad preplnený odpadom, ale v skutočnosti je plný iba spolovice.

Prajeme Vám krásne leto!

Prajeme Vám krásne leto!

Dátum: 9. 7. 2017

Milí Sviťania,

Privítanie nových občanov mesta Svit

Privítanie nových občanov mesta Svit

Dátum: 6. 7. 2017

V sobotu 1. júla 2017 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv viceprimátor mesta Ivan Zima a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 20. októbra 2016 do 17. februára 2017. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorili členky OZ Jaščurečky.

Oslava jubilantov 28.6.2017

Oslava jubilantov 28.6.2017

Dátum: 3. 7. 2017

Koniec júna sa niesol v duchu osláv, a tak sme nezabudli ani na našich seniorov - jubilantov. V stredu 28. júna v kruhu svojich rovesníkov oslávilo svoje jubileá 33 oslávencov.

Zobrazené 1471-1500 z 1648