Život v meste

Zobrazené 1441-1470 z 1648
Mesto bude bezpečnejšie aj vďaka Chemosvitu

Mesto bude bezpečnejšie aj vďaka Chemosvitu

Dátum: 21. 2. 2018

Primátor Miroslav Škvarek podpísal memorandum o partnerstve pri realizácii projektu Bezpečné mesto Svit. Partnermi sú spoločnosti Chemosvit a Finchem. Vďaka memorandu dôjde k rozšíreniu kamerového systému mestskej polície.

V meste začal výrub drevín

V meste začal výrub drevín

Dátum: 20. 2. 2018

Na základe vydania súhlasu Mesta Svit v správnom konaní po ústnom rokovaní spojenom s miestnym zisťovaním začal dnes, t. j. 20. februára 2018 výrub drevín na Jilemnického ulici vo Svite (medzi sídliskom A a garážami). Žiadosť o vydanie súhlasu s výrubom drevín bola podaná najmä z dôvodu, že predmetné stromy, resp. padajúce konáre ohrozovali majetok občanov a rovnako aj ich zdravie. Na výrub 7 topoľov v tejto oblasti bude využitá stromolezecká technika. V prípade priaznivých poveternostných podmienok by mal byť výrub ukončený do konca tohto týždňa.

Naša mestská polícia testovala elektromobil

Naša mestská polícia testovala elektromobil

Dátum: 16. 2. 2018

Moderné ekologické vozidlo v službách mestskej polície jazdilo ulicami Svitu od 8. do 15. februára vďaka aktivitám jej náčelníka Michala Klimka. Ten sa v spolupráci s prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Jánom Andrejkom podpísal pod bezplatné zapožičanie elektromobilu od partnera KIA motors.

Svit vo filme Backstage v kinách už 15. marca

Svit vo filme Backstage v kinách už 15. marca

Dátum: 13. 2. 2018

Slovenský tanečno-hudobný film Backstage stvárňuje tanečníkov z mesta Svit, ktorí snívajú o tom, že sa jedného dňa stanú slávnymi a bohatými. Na ceste za ich snom čelia rôznym prekážkam. Ich vzťahy a charaktery sú podrobené ťažkej skúške.

Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta

Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta

Dátum: 5. 2. 2018

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta zorganizovala už ôsmykrát Novoročné stretnutie seniorov s poslancami. Zo strany mesta bola podujatiu venovaná patričná pozornosť. Pozvaní boli i zástupcovia mestských podnikov, základných škôl, Okresná organizácia JDS Poprad i najvyšší predstavitelia mesta.

Mesto opätovne predáva byt

Mesto opätovne predáva byt

Dátum: 31. 1. 2018

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 2/2018 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

Na predaj sú posledné voľné pozemky v ZO Breziny

Na predaj sú posledné voľné pozemky v ZO Breziny

Dátum: 31. 1. 2018

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Privítanie nových občiankov mesta Svit

Privítanie nových občiankov mesta Svit

Dátum: 31. 1. 2018

V sobotu 27. januára 2018 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv primátor mesta Miroslav Škvarek a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 25. februára 2017 do 30. júna 2017. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorili žiaci Spojenej školy, Mierová - organizačná zložka ZUŠ.

Pietny akt kladenia vencov k 73. výročiu oslobodenia mesta

Pietny akt kladenia vencov k 73. výročiu oslobodenia mesta

Dátum: 26. 1. 2018

V stredu 24. januára 2018 sme si pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku padlým pripomenuli 73. výročie oslobodenia mesta Svit. Primátor mesta Miroslav Škvarek vo svojom príhovore vyjadril úctu a poďakovanie všetkým, ktorí bojovali a padli, pretože vďaka nim môžeme my žiť dnes v mieri bez vojny. Zdôraznil, aby to pre nás všetkých bolo mementom a aby sa tieto hrôzy minulosti už neopakovali.

Ples primátora sa tentokrát niesol v štýle oldies

Ples primátora sa tentokrát niesol v štýle oldies

Dátum: 25. 1. 2018

Plesovú sezónu vo Svite otvoril už tradične týždeň po bratislavskom Plese v opere 3. Ples primátora mesta Svit. Plesajúci hostia sa zišli v sobotu 20. januára 2018 v kaviarni Hotela Spolcentrum, kde sa výborne zabávali a vychutnávali si úžasnú atmosféru navodenú nielen štýlovou interiérovou výzdobou, ale aj skvelým programom.

Primátor vymenoval riaditeľku materskej školy

Primátor vymenoval riaditeľku materskej školy

Dátum: 24. 1. 2018

Od začiatku nového školského roka pôsobí vo Svite ako samostatný právny subjekt Materská škola, Mierová 141, ktorá vznikla spojením Materskej školy na Mierovej ulici a Materskej školy na Školskej ulici. Na základe tejto skutočnosti bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku materskej školy, do ktorého sa mohli prihlásiť záujemcovia spĺňajúci zákonné požiadavky.

Škôlkari na lyžiarskom výcviku

Škôlkari na lyžiarskom výcviku

Dátum: 24. 1. 2018

Lyžiarske výcviky už nie sú len pre základné, či stredné školy. Vo Svite svoj prvý lyžiarsky výcvik absolvovali aj škôlkari z Materskej školy, Mierová a jej elokovaného pracoviska vo Svite - Pod Skalkou.

Memoriál Dušana Kaňuka sa konal už po ôsmykrát

Memoriál Dušana Kaňuka sa konal už po ôsmykrát

Dátum: 18. 1. 2018

V sobotu 6. januára 2018 sa v Aréne BK Iskra Svit uskutočnil 8. ročník Memoriálu Dušana Kaňuka v basketbale so spomienkou na Vlada Mlynského a Jožka Minárika.

Svit privítal najlepších lukostrelcov

Svit privítal najlepších lukostrelcov

Dátum: 17. 1. 2018

Uplynulý rok patril v slovenskej lukostreľbe medzi úspešné. Športovci dosahovali skvelé výsledky nielen na domácej scéne, ale i na európskych či svetových súťažiach.

Kam s vianočnými stromčekmi?

Kam s vianočnými stromčekmi?

Dátum: 11. 1. 2018

Pokiaľ ste si na Vianoce zadovážili živý vianočný stromček a náhodou ho ešte stále máte doma, pretože neviete kam s ním, nemusíte mať obavy. Zber použitých vianočných stromčekov vo Svite prostredníctvom pracovníkov Technických služieb mesta Svit ešte stále prebieha a potrvá do konca januára 2018.

Od nového roka sa zmenila výška niektorých správnych poplatkov

Od nového roka sa zmenila výška niektorých správnych poplatkov

Dátum: 10. 1. 2018

Od 1. januára 2018 nadobudla v súvislosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci účinnosť aj novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, prostredníctvom ktorej štát zvýšil niektoré správne poplatky. Okrem iného sa zmenili aj poplatky na matrike a pri osvedčovaní podpisov a listín, ktoré vyberá matričný úrad (ako štátny orgán), resp. obec alebo mesto.

Ako predchádzať vzniku odpadu

Ako predchádzať vzniku odpadu

Dátum: 5. 1. 2018

Pred samotným triedením odpadu do príslušných vriec a nádob je potrebné sa zamyslieť nad tým, že dôležité je tiež predchádzať jeho vzniku. Čo to vlastne znamená?

Pri príležitosti životného jubilea uviedla do života vlastnú knihu

Pri príležitosti životného jubilea uviedla do života vlastnú knihu

Dátum: 5. 1. 2018

Písaniu sa začala venovať už počas strednej školy. Aktívne využívanie voľného času aj v dôchodkovom veku prinieslo seniorke vytúžené ovocie.

V novom tanečnom filme Backstage uvidíte na jar aj mesto Svit

V novom tanečnom filme Backstage uvidíte na jar aj mesto Svit

Dátum: 5. 1. 2018

Tanec, hudba, vášeň, láska, priateľstvo, sny a tí najlepší z najlepších. Na jar príde do kín slovenský film Backstage. Poriadna dávka energie, skvelých tanečných kreácií, hudby, ale aj emóciami nabitý príbeh – to všetko divákom ponúkne pripravovaný slovenský film BACKSTAGE, ktorý si budú môcť v kinách vychutnať už v marci 2018. Film o plnení snov, priateľstve a láske predstavil svoj prvý teaser, ktorý ukazuje, že sa naozaj môžeme tešiť na to najlepšie zo slovenskej hereckej aj tanečnej scény.

IOMO - Integrované obslužné miesto občana

IOMO - Integrované obslužné miesto občana

Dátum: 29. 12. 2017

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. Od 1. januára 2017 je vo Svite je spustené ďalšie Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví Matričný úrad na Mestskom úrade vo Svite v zmysle úradných hodín mesta.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018!

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018!

Dátum: 24. 12. 2017

Vážení Sviťania, je naozaj ťažké uveriť, že prišiel čas opäť povedať: „VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.“

Slávnostné prijatie jubilantov

Slávnostné prijatie jubilantov

Dátum: 22. 12. 2017

V stredu 13. decembra 2017 sa primátor mesta Svit Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea a na túto počesť sa v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite zišlo 30 oslávencov.

Primátor navštívil jednu z najstarších občianok mesta

Primátor navštívil jednu z najstarších občianok mesta

Dátum: 18. 12. 2017

Primátor mesta Miroslav Škvarek spolu s prednostom Mestského úradu Stanislavom Kopčákom navštívili v stredu 13. decembra 2017 pani Emíliu Hudákovú, jednu z najstarších občianok mesta Svit, ktorá tento rok dovŕšila krásnych 93 rokov. Pani Emíliu obdarovali menšou pozornosťou a popriali jej najmä zdravie a veľa šťastných rokov plných radosti a pohody.

Mikulášska kvapka 2017

Mikulášska kvapka 2017

Dátum: 14. 12. 2017

V piatok 8. decembra 2017 sa v priestoroch Centra voľného času v budove Mestského úradu vo Svite konala akcia pre darovanie krvi pod názvom „Mikulášska kvapka“.

Primátor vymenoval riaditeľku Spojenej školy

Primátor vymenoval riaditeľku Spojenej školy

Dátum: 12. 12. 2017

Od začiatku nového školského roka pôsobí vo Svite Spojená škola, Mierová, ktorá vznikla spojením Základnej školy na Mierovej ulici a Základnej umeleckej školy vo Svite. Na základe tejto skutočnosti bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku Spojenej školy, do ktorého sa mohli prihlásiť záujemcovia spĺňajúci zákonné požiadavky.

Mikuláš rozžiaril stromček i ulice mesta

Mikuláš rozžiaril stromček i ulice mesta

Dátum: 8. 12. 2017

Mikuláš navštívil mesto Svit tento rok presne 6. decembra. Všetkých, ale najmä deti, určite potešila fotka, ktorú si mohli s Mikulášom urobiť v jeho "obývačke", či rozsvietenie vianočného stromčeka a novej vianočnej výzdoby.

Mikulášska parná jazda s rekordnou účasťou

Mikulášska parná jazda s rekordnou účasťou

Dátum: 4. 12. 2017

Mikuláš sa tento rok objaví vo Svite až dvakrát. Nielenže zavíta do mesta, ale deti si ho mohli užiť už počas prvej decembrovej soboty vo vlaku s historickou parnou lokomotívou "Papagáj", a tak ako každý rok, absolvovať Mikulášsku parnú jazdu zo Svitu do Kežmarku.

V intraviláne mesta prebieha odstrel líšok

V intraviláne mesta prebieha odstrel líšok

Dátum: 30. 11. 2017

V intraviláne mesta Svit bol opäť mimoriadne povolený lov líšky hrdzavej.

Ocenili darcov krvi

Ocenili darcov krvi

Dátum: 27. 11. 2017

Na Mestskom úrade v Poprade sa v stredu 22. novembra 2017 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Janského plakiet bezpríspevkovým darcom krvi z podtatranského regiónu. Na slávnostnom oceňovaní sa okrem darcov z popradského a kežmarského okresu zúčastnili aj zástupcovia Slovenského Červeného kríža, Národnej transfúznej stanice SR a zástupcovia miest a obcí, z ktorých pochádzajú pozvaní oceňovaní.

Retro deň si užili starší i mladší

Retro deň si užili starší i mladší

Dátum: 23. 11. 2017

Prázdnotou zívajúca železničná stanica vo Svite sa v piatok 17. novembra 2017 vrátila v čase o niekoľko desiatok rokov späť. Navštívilo ju mnoho zvedavých ľudí, ktorých prilákalo podujatie organizované členmi Mládežníckeho parlamentu.

Zobrazené 1441-1470 z 1648