Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Platné

2011
VZN č. 4/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010 a Dodatku č. 2/2011 č. 4/2011

vzn2011_04.pdf Stiahnuté: 68x

VZN č. 5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011 č. 5/2011

vzn2011_05.pdf Stiahnuté: 75x

VZN č. 7/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o organizácii miestneho referenda v meste Svit č. 7/2011

vzn2011_07.pdf Stiahnuté: 69x

dodatok č. 1/2011 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2011

vzn2011_03_dod01.pdf Stiahnuté: 66x

dodatok č. 2 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 2/2011 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007 v znení dodatku č. 1/2008 zo dňa 25. septembra 2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 zo dňa 29. októbra 2009, VZN Mesta Svit č. 4/2010 zo dňa 28. januára 2010 a VZN Mesta Svit č. 6/2010 z 25. marca 2010

vzn2007_07_dod02.pdf Stiahnuté: 58x

2010
VZN č. 4/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008 a VZN Mesta Svit č. 5/2009, č. 4/2010

vzn2010_04.pdf Stiahnuté: 67x

VZN č. 6/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 a VZN Mesta Svit č. 4/2010

vzn2010_06.pdf Stiahnuté: 54x

dodatok č. 1/2010 k VZN č. 3/2009

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit

vzn2009_03_dod01.pdf Stiahnuté: 58x

dodatok č. 1 k VZN č. 2/2006

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2006 o zriadení Mestskej polície

vzn2006_02_dod01.pdf Stiahnuté: 68x

2009
VZN č. 3/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit

vzn2009_03.pdf Stiahnuté: 62x

VZN č. 4/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Svit

vzn2009_04.pdf Stiahnuté: 88x

VZN č. 5/2009

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 2/2007 v znení dodatku č. 1/2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 5/2009

vzn2009_05.pdf Stiahnuté: 64x

2008
VZN č. 3/2008

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu

vzn2008_03.pdf Stiahnuté: 72x

dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07_dod01.pdf Stiahnuté: 84x

dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07_dod01.pdf Stiahnuté: 51x

2007
VZN č. 7/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07.pdf Stiahnuté: 59x

2006
VZN č. 2/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Mestskej polície

vzn2006_02.pdf Stiahnuté: 78x

VZN č. 5/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit

vzn2006_05.pdf Stiahnuté: 77x

2004
VZN č. 3/2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03.pdf Stiahnuté: 51x

dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004

Dodatok číslo 1/2004 k VZN č. 3/2004 ktorým sa mení VZN č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03_dod01.pdf Stiahnuté: 51x

Stránka