Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Platné

2012
VZN č. 4/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit č. 4/2012

vzn2012_04.pdf Stiahnuté: 333x

VZN č. 7/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011 č. 7/2012

vzn2012_07.pdf Stiahnuté: 187x

VZN č. 8/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012 č. 8/2012

vzn2012_08.pdf Stiahnuté: 183x

dodatok č. 1/2012 k VZN č. 2/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 1/2012

vzn2011_02_dod01.pdf Stiahnuté: 174x

dodatok č. 2/2012 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2012

vzn2011_03_dod02.pdf Stiahnuté: 178x

2011
VZN č. 6/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta č. 6/2011

vzn2011_06.pdf Stiahnuté: 218x

VZN č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 2/2011

vzn2011_02.pdf Stiahnuté: 244x

VZN č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2011

vzn2011_03.pdf Stiahnuté: 238x

VZN č. 4/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010 a Dodatku č. 2/2011 č. 4/2011

vzn2011_04.pdf Stiahnuté: 201x

VZN č. 5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011 č. 5/2011

vzn2011_05.pdf Stiahnuté: 185x

VZN č. 7/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o organizácii miestneho referenda v meste Svit č. 7/2011

vzn2011_07.pdf Stiahnuté: 180x

dodatok č. 1/2011 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2011

vzn2011_03_dod01.pdf Stiahnuté: 227x

dodatok č. 2 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 2/2011 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007 v znení dodatku č. 1/2008 zo dňa 25. septembra 2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 zo dňa 29. októbra 2009, VZN Mesta Svit č. 4/2010 zo dňa 28. januára 2010 a VZN Mesta Svit č. 6/2010 z 25. marca 2010

vzn2007_07_dod02.pdf Stiahnuté: 168x

2010
VZN č. 4/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008 a VZN Mesta Svit č. 5/2009, č. 4/2010

vzn2010_04.pdf Stiahnuté: 186x

VZN č. 6/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 a VZN Mesta Svit č. 4/2010

vzn2010_06.pdf Stiahnuté: 160x

dodatok č. 1/2010 k VZN č. 3/2009

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit

vzn2009_03_dod01.pdf Stiahnuté: 165x

dodatok č. 1 k VZN č. 2/2006

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2006 o zriadení Mestskej polície

vzn2006_02_dod01.pdf Stiahnuté: 253x

2009
VZN č. 3/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit

vzn2009_03.pdf Stiahnuté: 167x

VZN č. 4/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Svit

vzn2009_04.pdf Stiahnuté: 214x

VZN č. 5/2009

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 2/2007 v znení dodatku č. 1/2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 5/2009

vzn2009_05.pdf Stiahnuté: 185x

Stránka