VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

Platné > 2013

VZN č. 4/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012 č. 4/2013
vzn2013_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB
Stiahnuté: 270×

Platné > 2012

VZN č. 3/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta č. 3/2012
vzn2012_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,66 kB
Stiahnuté: 226×

VZN č. 4/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit č. 4/2012
vzn2012_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 864,92 kB
Stiahnuté: 423×

VZN č. 7/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011 č. 7/2012
vzn2012_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,98 kB
Stiahnuté: 228×

VZN č. 8/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012 č. 8/2012
vzn2012_08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,68 kB
Stiahnuté: 264×

dodatok č. 1/2012 k VZN č. 2/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 1/2012
vzn2011_02_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,66 kB
Stiahnuté: 222×

dodatok č. 2/2012 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2012
vzn2011_03_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,74 kB
Stiahnuté: 226×

Platné > 2011

VZN č. 6/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta č. 6/2011
vzn2011_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,96 kB
Stiahnuté: 270×

VZN č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 2/2011
vzn2011_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,13 kB
Stiahnuté: 331×

VZN č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2011
vzn2011_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,23 kB
Stiahnuté: 282×

VZN č. 4/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010 a Dodatku č. 2/2011 č. 4/2011
vzn2011_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 648,58 kB
Stiahnuté: 277×

VZN č. 5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011 č. 5/2011
vzn2011_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,04 kB
Stiahnuté: 231×

VZN č. 7/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o organizácii miestneho referenda v meste Svit č. 7/2011
vzn2011_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,06 kB
Stiahnuté: 239×

dodatok č. 1/2011 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2011
vzn2011_03_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,27 kB
Stiahnuté: 270×

dodatok č. 2 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 2/2011 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007 v znení dodatku č. 1/2008 zo dňa 25. septembra 2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 zo dňa 29. októbra 2009, VZN Mesta Svit č. 4/2010 zo dňa 28. januára 2010 a VZN Mesta Svit č. 6/2010 z 25. marca 2010
vzn2007_07_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,86 kB
Stiahnuté: 214×

Platné > 2010

VZN č. 4/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008 a VZN Mesta Svit č. 5/2009, č. 4/2010
vzn2010_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,61 kB
Stiahnuté: 230×

VZN č. 6/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 a VZN Mesta Svit č. 4/2010
vzn2010_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 889,74 kB
Stiahnuté: 205×

dodatok č. 1/2010 k VZN č. 3/2009

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit
vzn2009_03_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,6 kB
Stiahnuté: 215×

dodatok č. 1 k VZN č. 2/2006

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2006 o zriadení Mestskej polície
vzn2006_02_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,79 kB
Stiahnuté: 296×

Platné > 2009

VZN č. 3/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit
vzn2009_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,94 kB
Stiahnuté: 200×
Zobrazené 61-80 z 242