VZN

Platné

Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 2/2011

Dodatok č. 2/2019 k VZN Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
dod. č. 2-2019 k VZN č. 2-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,34 kB

VZN č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2011
vzn2011_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,23 kB

dodatok č. 2/2012 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2012
vzn2011_03_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,74 kB

VZN č. 4/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010 a Dodatku č. 2/2011 č. 4/2011
vzn2011_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 648,58 kB

VZN č. 5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011 č. 5/2011
vzn2011_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,04 kB

VZN č. 7/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o organizácii miestneho referenda v meste Svit č. 7/2011
vzn2011_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,06 kB

dodatok č. 1/2011 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2011
vzn2011_03_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,27 kB

VZN č. 4/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008 a VZN Mesta Svit č. 5/2009, č. 4/2010
vzn2010_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,61 kB

VZN č. 6/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 a VZN Mesta Svit č. 4/2010
vzn2010_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 889,74 kB

dodatok č. 1/2010 k VZN č. 3/2009

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit
vzn2009_03_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,6 kB

VZN č. 3/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit
vzn2009_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,94 kB

VZN č. 4/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Svit
vzn2009_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,37 kB

VZN č. 5/2009

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 2/2007 v znení dodatku č. 1/2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 5/2009
vzn2009_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB

VZN č. 3/2008

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu
vzn2008_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,03 kB

VZN č. 7/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit
vzn2007_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,29 kB

dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit
vzn2007_07_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,02 kB

dodatok č. 2 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 2/2011 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007 v znení dodatku č. 1/2008 zo dňa 25. septembra 2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 zo dňa 29. októbra 2009, VZN Mesta Svit č. 4/2010 zo dňa 28. januára 2010 a VZN Mesta Svit č. 6/2010 z 25. marca 2010
vzn2007_07_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,86 kB

dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit
vzn2007_07_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,02 kB

VZN č. 2/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Mestskej polície
vzn2006_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,34 kB

VZN č. 5/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit
vzn2006_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,11 kB
Zobrazené 41-60 z 242