VZN

Platné

VZN č. 3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 3/2022
VZN č. 3 - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,73 kB

Dotatok č. 7/2022 k VZN č. 6/2018

Dodatok č. 7/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018
dod. č. 7-2022 k VZN č. 6-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,74 kB

VZN č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 3/2023
VZN č. 3 - 2023 strava ZŠ MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,37 kB

VZN č. 4/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Svit č. 4/2023
VZN-č.4-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,58 kB

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 3/2023

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 1/2023
dod. č. 1-2023 k VZN č- 3-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,92 kB

VZN č. 5/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 5/2023
VZN-č.5-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,13 kB

VZN č. 6/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 6/2023 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2008, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2017, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2017, všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 9/2018 a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2019
VZN č.6-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB

VZN č. 7/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 7/2023
VZN-č.7-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,45 kB

VZN č. 8/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 8/2023
VZN-č.8-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,13 kB

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 3/2022

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 1/2023
dod. č. 1-2023 k VZN č. 3-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,52 kB

Dodatok č. 4/2023 k VZN č. 2/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 4/2023
dod. č. 4-2023 k VZN č. 2-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,77 kB

VZN č. 1/2024

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 1/2024
VZN č.1-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,84 kB

VZN č. 2/2024

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými stacionárnymi zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 2/2024
VZN č.2-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,18 kB

VZN č. 3/2024

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 3/2024
VZN č.3-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,48 kB

VZN č. 4/2024

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o režime užívania Námestia Jána Antonína Baťu v meste Svit č. 4/2024
VZN č. 4-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,17 kB

Dodatok č. 2/2024 k VZN č. 3/2022

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 2/2024
dod. č. 2-2024 k VZN č. 3-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,64 kB

Úplné znenie

VZN č. 1/2016 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016
vzn2016_01_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,05 kB

VZN č. 3/2016 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016
vzn2016_03_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,1 kB

VZN č. 5/2006 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 5/2006
vzn2006_05_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,3 kB

VZN č. 7/2016 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
vzn2016_07_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,18 kB
Zobrazené 81-100 z 242