VZN

Úplné znenie

VZN č. 4/2014 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit č. 4/2014
vzn2014_04_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,35 kB

VZN č. 4/2012 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit č. 4/2012
vzn2012_04_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 871,71 kB

VZN č. 9/2012 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012
vzn2012_09_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,19 kB

VZN č. 2/2011 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 2/2011
vzn2011_02_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,62 kB

VZN č. 3/2011 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2011
vzn2011_03_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,82 kB

VZN č. 3/2009 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit
vzn2009_03_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,82 kB

VZN č. 7/2007 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007
VZN č. 7 - 2007 úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,54 kB

VZN č. 2/2006 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Mestskej polície
vzn2006_02_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,91 kB

VZN č. 3/2004 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste
vzn2004_03_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,08 kB

VZN č. 4/1995 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 4/1995 o podmienkach prevádzkovania stávkových hier pomocou výherných prístrojov
vzn1995_04_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,84 kB

VZN č. 7/1995 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
vzn1995_07_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,4 kB

VZN č. 6/2018 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018
vzn2018_6_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,27 kB

VZN č. 6/2020 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 6/2020
VZN č. 6 - 2020 úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,89 kB

VZN č. 3/2023 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 3/2023
VZN-č.3-2023-úplné-znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,15 kB

VZN č. 3/2022 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 3/2022
VZN-č.3-2022-úplné-znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,28 kB

Zrušené

zrušené uznesením VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2020
vzn2020-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,86 kB

zrušené uznesením VZN č. 1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2020
vzn2020-02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 655,4 kB

zrušené nariadením 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2018
vzn2018_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,62 kB

zrušené nariadením 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2019
vzn2019_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,15 kB

zrušené nariadením 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2019
vzn2019_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,35 kB
Zobrazené 101-120 z 242