VZN

Zrušené

zrušené nariadením 6/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2019
VZN č. 5 - 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,58 kB

zrušené nariadením 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2018
vzn2018_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,72 kB

zrušené nariadením 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015
vzn2015_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,29 kB

zrušené nariadením 1/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015 č. 1/2015
vzn2015_04_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,07 kB

zrušené nariadením 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015
vzn2015_04_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,16 kB

zrušené nariadením 3/2018

Dodatok č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
vzn2017_01_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,56 kB

zrušené nariadením 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
vzn2017_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,52 kB

zrušené nariadením 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017
vzn2017_01_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,49 kB

zrušené nariadením 6/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2016
vzn2016_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,72 kB

zrušené nariadením 6/2018

Dodatok č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016
vzn2016_06_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,95 kB

zrušené nariadením 6/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2016
vzn2016_06_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,91 kB

zrušené nariadením č. 7/2018

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí č. 3/2006
vzn2006_03_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,15 kB

zrušené nariadením č. 7/2018

DODATOK č. 1/2006 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí
vzn2006_03_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,95 kB

zrušené nariadením č. 7/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí v znení Dodatku č. 1/2006 č. 2/2012
vzn2006_03_dod_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,72 kB

zrušené nariadením č. 7/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí č. 3/2015
vzn2006_03_dod03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,62 kB

zrušené nariadením č. 7/2018

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí
vzn2006_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,87 kB

zrušené nariadením č. 8/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 6/2002 ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste
vzn2002_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,5 kB

zrušené nariadením č. 5/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 3/2014
vzn2014_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,52 kB

zrušené uznesením 53/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle Mestskej polície Svit
vzn2007_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,52 kB

zrušené uznesením 53/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní monitorovacieho kamerového systému
vzn2007_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,56 kB
Zobrazené 121-140 z 242