Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2022
zrušené uznesením VZN č. 4/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2022

VZN č. 2 - 2022.pdf Stiahnuté: 74x

zrušené uznesením VZN č. 1/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 4/2022

VZN č. 4 - 2022.pdf Stiahnuté: 144x

2021
zrušené uznesením VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2020

vzn2020-01.pdf Stiahnuté: 404x

zrušené uznesením VZN č. 3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 3/2015

vzn2015_03.pdf Stiahnuté: 235x

zrušené uznesením VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2020

VZN č. 1 - 2020 úplné znenie.pdf Stiahnuté: 128x

zrušené nariadením č. 3/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 4/2020

VZN č. 4 - 2020 úplné znenie.pdf Stiahnuté: 179x

zrušené uznesením VZN č. 3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 3/2015

VZN č. 3 - 2015 úplné znenie 1.pdf Stiahnuté: 93x

zrušené uznesením VZN č. 2/2022

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2020

dod. č. 1-2020 k VZN č. 1-2020.pdf Stiahnuté: 223x

zrušené uznesením VZN č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2021

VZN č. 1 - 2021 miestne dane.pdf Stiahnuté: 732x

zrušené uznesením VZN č. 3/2022

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 1/2020

dod. č. 1-2020 k VZN č. 3-2015.pdf Stiahnuté: 155x

zrušené uznesením VZN č. 1/2022

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2021 č. 1/2021

dod. č. 1-2021 k VZN č. 1-2021.pdf Stiahnuté: 90x

zrušené uznesením VZN č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2021

VZN č. 1 - 2021 úplné znenie.pdf Stiahnuté: 109x

2020
zrušené uznesením VZN č. 1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2020

vzn2020-02.pdf Stiahnuté: 751x

zrušené uznesením 76/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012 č. 1/2014

vzn2012_09_dod01.pdf Stiahnuté: 155x

zrušené uznesením 76/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012

vzn2012_09.pdf Stiahnuté: 209x

zrušené nariadením 6/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2020

dod. č. 2-2020 k VZN č. 5-2019.pdf Stiahnuté: 206x

zrušené nariadením 6/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2020

dod. č. 3-2020 k VZN č. 5-2019.pdf Stiahnuté: 203x

zrušené uznesením VZN č. 1/2021

Dodatok o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2020

dod. č. 1-2020 k VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 120x

2019
zrušené nariadením 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2018

vzn2018_01.pdf Stiahnuté: 247x

zrušené nariadením 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2019

vzn2019_01.pdf Stiahnuté: 547x

Stránka