Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2020
zrušené nariadením 6/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2020

dod. č. 3-2020 k VZN č. 5-2019.pdf Stiahnuté: 161x

zrušené uznesením VZN č. 1/2021

Dodatok o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2020

dod. č. 1-2020 k VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 70x

2019
zrušené nariadením 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2018

vzn2018_01.pdf Stiahnuté: 201x

zrušené nariadením 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2019

vzn2019_01.pdf Stiahnuté: 503x

zrušené nariadením 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2019

vzn2019_02.pdf Stiahnuté: 1031x

zrušené nariadením 6/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2019

VZN č. 5 - 2019.pdf Stiahnuté: 253x

zrušené nariadením 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Svit č. 7/2010

vzn2010_07.pdf Stiahnuté: 117x

zrušené nariadením 6/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2019

dod. č. 1-2019 k VZN č. 5-2019.pdf Stiahnuté: 133x

zrušené nariadením 6/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2019

VZN č. 5 - 2019 úplné znenie.pdf Stiahnuté: 81x

2018
zrušené nariadením 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2018

vzn2018_03.pdf Stiahnuté: 174x

zrušené nariadením 2/2019

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2018

vzn2016_01_dod02.pdf Stiahnuté: 172x

2017
zrušené nariadením 3/2018

Dodatok č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017

vzn2017_01_dod01.pdf Stiahnuté: 115x

zrušené nariadením 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017

vzn2017_01.pdf Stiahnuté: 120x

zrušené nariadením 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017

vzn2017_01_uz.pdf Stiahnuté: 102x

zrušené nariadením 6/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2016

vzn2016_06_uz.pdf Stiahnuté: 111x

2016
zrušené nariadením 6/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2016

vzn2016_06.pdf Stiahnuté: 133x

zrušené nariadením 6/2018

Dodatok č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016

vzn2016_06_dod01.pdf Stiahnuté: 137x

zrušené nariadením 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2016

vzn2016_02.pdf Stiahnuté: 138x

zrušené nariadením 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016

vzn2016_01.pdf Stiahnuté: 134x

zrušené nariadením 4/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016

vzn2016_07.pdf Stiahnuté: 156x

Stránka