VZN

Zrušené

VZN č. 5/2018 - zrušené uznesením VZN č. 2/2024

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 5/2018
vzn2018_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,97 kB

zrušené nariadením 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2016
vzn2016_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,99 kB

zrušené nariadením 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Svit č. 6/2012
vzn2012_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,79 kB

zrušené uznesením č. 40/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/2000 o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva
vzn2000_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,9 kB

zrušené nariadením 2/2019

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2018
vzn2016_01_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,31 kB

zrušené nariadením 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016
vzn2016_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,46 kB

zrušené nariadením 4/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
vzn2016_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,85 kB

zrušené nariadením 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2015
vzn2015_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,19 kB

zrušené nariadením 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2015
vzn2015_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,93 kB

zrušené nariadením 3/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012 č. 1/2014
vzn2012_05_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,17 kB

zrušené nariadením 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012
vzn2012_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,27 kB

zrušené nariadením 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012
vzn2012_05_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,16 kB

zrušené nariadením č. 6/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
vzn2009_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,08 kB

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
vzn2009_02_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,36 kB

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok č. 2/2011 VZN Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010
vzn2009_02_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,7 kB

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011 a dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012 č. 5/2013
vzn2009_02_dod05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,12 kB

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010 a dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011 č. 3/2011
vzn2009_02_dod03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,27 kB

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012 a dodatku č. 5/2013 zo dňa 21. marca 2013 č. 6/2014
vzn2009_02_dod06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,75 kB

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011 a dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011 č. 4/2012
vzn2009_02_dod04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,65 kB

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012, dodatku č. 5/2013 zo dňa 6. apríla 2013, dodatku č. 6/2014 zo dňa 12. apríla 2014 č. 7/2015
vzn2009_02_dod07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,99 kB
Zobrazené 141-160 z 242