Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2019
zrušené nariadením 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2019

vzn2019_02.pdf Stiahnuté: 1,119x

zrušené nariadením 6/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2019

VZN č. 5 - 2019.pdf Stiahnuté: 316x

zrušené nariadením 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Svit č. 7/2010

vzn2010_07.pdf Stiahnuté: 187x

zrušené nariadením 6/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2019

dod. č. 1-2019 k VZN č. 5-2019.pdf Stiahnuté: 184x

zrušené nariadením 6/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2019

VZN č. 5 - 2019 úplné znenie.pdf Stiahnuté: 128x

2018
zrušené nariadením 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2018

vzn2018_03.pdf Stiahnuté: 234x

zrušené nariadením 2/2019

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2018

vzn2016_01_dod02.pdf Stiahnuté: 221x

2017
zrušené nariadením 3/2018

Dodatok č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017

vzn2017_01_dod01.pdf Stiahnuté: 158x

zrušené nariadením 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017

vzn2017_01.pdf Stiahnuté: 165x

zrušené nariadením 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2017

vzn2017_01_uz.pdf Stiahnuté: 148x

zrušené nariadením 6/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2016

vzn2016_06_uz.pdf Stiahnuté: 164x

2016
zrušené nariadením 6/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2016

vzn2016_06.pdf Stiahnuté: 175x

zrušené nariadením 6/2018

Dodatok č. 1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2016

vzn2016_06_dod01.pdf Stiahnuté: 189x

zrušené nariadením 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2016

vzn2016_02.pdf Stiahnuté: 186x

zrušené nariadením 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016

vzn2016_01.pdf Stiahnuté: 176x

zrušené nariadením 4/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016

vzn2016_07.pdf Stiahnuté: 202x

zrušené nariadením č. 7/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 1/2015

vzn2004_04_dod01.pdf Stiahnuté: 155x

zrušené nariadením 4/2020

Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016

vzn2016_07_dod01.pdf Stiahnuté: 253x

zrušené nariadením 2/2019

Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016

vzn2016_01_dod01.pdf Stiahnuté: 172x

zrušené nariadením 4/2020

Dodatok č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016

vzn2016_07_dod02.pdf Stiahnuté: 211x

Stránka