Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie právne a majetkové

žiadosť - zámena pozemkov - PO Stiahnuté: 157x | 18.06.2020

žiadosť - zámena pozemkov - FO Stiahnuté: 228x | 18.06.2020

žiadosť - zriadenie vecného bremena - FO Stiahnuté: 124x | 18.06.2020

žiadosť - zriadenie vecného bremena - PO Stiahnuté: 147x | 18.06.2020

žiadosť o krátkodobý prenájom Stiahnuté: 172x | 18.06.2020

žiadosť o prenájom nebytového priestoru FO Stiahnuté: 211x | 18.06.2020

žiadosť o prenájom nebytového priestoru PO Stiahnuté: 268x | 18.06.2020

žiadosť o prenájom pozemku FO Stiahnuté: 219x | 18.06.2020

žiadosť o prenájom pozemku PO Stiahnuté: 169x | 18.06.2020

žiadosť o vyjadrenie k predkupnému právu (breziny) Stiahnuté: 178x | 18.06.2020

Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Svit Stiahnuté: 175x | 05.10.2020

Oznámenie o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Svit v súlade s §4 zákona č. 1/2014 Z.z. Stiahnuté: 145x | 05.10.2020

Stránka