Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie právne a majetkové

žiadosť o prenájom nebytového priestoru FO Stiahnuté: 146x | 18.06.2020

žiadosť o prenájom nebytového priestoru PO Stiahnuté: 149x | 18.06.2020

žiadosť o prenájom pozemku FO Stiahnuté: 162x | 18.06.2020

žiadosť o prenájom pozemku PO Stiahnuté: 113x | 18.06.2020

žiadosť o vyjadrenie k predkupnému právu (breziny) Stiahnuté: 108x | 18.06.2020

Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Svit Stiahnuté: 98x | 05.10.2020

Oznámenie o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Svit v súlade s §4 zákona č. 1/2014 Z.z. Stiahnuté: 87x | 05.10.2020

Stránka