UPOZORNENIE NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

Pohrebné a cintorínske služby upozorňujú nájomcov hrobových a urnových miest, ktorým končí alebo skončila doba prenájmu hrobového miesta a nemajú uhradený poplatok, aby kontaktovali osobne, telefonicky alebo e-mailom kanceláriu Pohrebných a cintorínskych služieb v Dome smútku .

 Pohrebné a cintorínske služby Technických služieb Mesta Svit upozorňujú  nájomcov hrobových a urnových miest, ktorým končí alebo skončila doba prenájmu hrobového miesta a nemajú uhradený poplatok, aby   kontaktovali osobne, telefonicky alebo e-mailom kanceláriu Pohrebných a cintorínskych služieb v Dome smútku vo Svite

Kontakt: 0908 026 566

e-mail: pohrebnesluzbysvit@svit.sk

Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT