Slávnostné vyhlásenie výsledkov "Športovec roka 2023"

Športovec 2023

Mesto Svit v spolupráci s Komisiou školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov „Najúspešnejší športovec a športový kolektív mesta Svit za rok 2023“.

Vyhlasovanie vyhodnotenie suskutoční 16. apríla 2024 o 16. hodine v sále Domu kultúry

Ocenenie získavajú špotovci v v týchto kategórch:

(bez uvádzania poradia)

  1. jednotlivci - mládež do 19 rokov                                         
  2. jednotlivci – dospelí                                                          
  3. kolektívy – mládež                                                          
  4. kolektív – dospelí                                                              
  5. talent roka                                                              
  6. tréner roka                                          
  7. zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci           
  1. osobitná cena primátora v oblasti športu        

 

Kritériá hodnotenia

a) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategóriách A, B jednotlivci: umiestnenie do 3. miesta v krajských a republikových súťažiach, alebo, účasť v reprezentačných výberoch SR v medzinárodných a medzištátnych súťažiach, alebo umiestnenie na OH, SZU, Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy iných svetových a európskych podujatiach.

b)D – kolektívy: umiestnenie do 3. miesta v krajských a republikových súťažiach, alebo účasť a umiestnenie do 5-tého miesta vo svetových resp. európskych súťažiach.

c) v kategórii E - talent roka: ocenenie je určené súčasným športovcom, ktorí dosiahli v priebehu posledného roka významný športový výsledok alebo sú pre daný športový klub výrazným športovým prínosom (ocenení športovci v kategórii "talent roka" nemôžu byť ocenení v žiadnej inej kategórii vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Svit).

d) v kategórii F - tréner roka: dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v danom roku, alebo výsledky dosiahnuté v klube, ktorý má sídlo na území mesta Svit.

e) v kategórii G zaslúžili funkcionári, tréneri a športovci:ocenenie je určené bývalým vynikajúcim športovcom, dlhoročným funkcionárom a pracovníkom v oblasti telesnej kultúry v rámci mesta Svit (vekový limit od 60 rokov).

f), ktorý má, resp. mal sídlo na území mesta Svit, alebo v danom roku dosiahli významný športový výsledok a to: medaila z majstrovstiev SR, významné umiestnenie na MS, ME, OH a pod.,  alebo osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj športu v meste Svit.

Športovec 2023

Autor: red.