Skúška sirén v piatok 12. mája

V piatok 12.5.2023, v čase o 12.00 h. bude vo Svite akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou a preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou.

Spustenie sirén bude vykonané v súlade s preskúšaním prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2023.

Autor: red.