Náhradná výsadba stromov

Náhradná výsadba stromov

Prostredníctvom Technických služieb Mesta Svit bol v predošlých zimných mesiacoch realizovaný vyrúb drevín, ktoré boli zo strany Mestského úradu z dôvodu ich poškodenia určené na odstránenie.

Náhradná výsadba stromovNa základe obhliadky pracovníčky oddelenia životného prostredia MsÚ  Svit bolo počas roka 2023 určených 50 ks stromov, ktoré vykazovali zlý zdravotný stav, najčastejšie išlo o senescentné dreviny a stromy napadnuté hubovým ochorením a inými patogénmi.

Predovšetkým išlo o krátkoveké dreviny, najmä jarabiny a okrasné ovocné stromy, ktoré už ukončili fázu dospelosti a na frekventovaných miestach mestského prostredia nemôžu byť z dôvodu bezpečnosti ponechané. V menšom počte išlo o smreky obyčajné, ktoré sa už dlhodobejšie trápia poklesom vitality a  vplyvom klimatických zmien  sa ich množstvo v našom meste  bude len znižovať. 

Postupne bolo počas vegetačného pokoja roka 2023 a 2024 odstránených viac ako 38 ks takýchto drevín.

V apríli sa využilo chladnejšie a vlhkejšie počasie na realizáciu náhradnej výsadby stromov v počte 50 ks. Výsadba stromov bola vo väčšine prípadov situovaná do lokalít, z ktorých boli stromy odstránené. Všetky súvisiace práce, spojené s výsadbou drevín boli uskutočnené prostredníctvom zamestnancov Technických služieb Mesta Svit.

Na sídlisku ul. Štefánikova pri chodníku v smere ku Kolibe bolo vysadených 7 ks okrasných čerešní Prunus subhirtella ´Autumnalis Rosea, 2 ks okrasnej čerešne a 3 ks lipy malolistej pribudli vo vnútrobloku 9. mája. V materskej škôlke v Pod Skalke pribudli 2 ks čerešne vtáčej a 2 ks lipy malolistej. Skupina stromov 2 ks hraba obyčajného, 3 ks borovice čiernej, 1 ks gaštana konského, 1 ks javora mliečneho, 4 ks javora poľného a jedna jelša lepkavá  boli doplnené aj okolo rieky Poprad,  na ul. Jilemnického v okolí bytových domov boli vysadné 1 ks agátu bieleho, 1 ks javora mliečneho a 1 ks hraba obyčajného.

V lokalite za rybárskym domom boli vysadené červeno listé 3 ks buka lesného, 1 ks pagaštana.

Na ulici Kpt. Nálepku pribudli 2 ks líp malolistej v kultivare ´Greenspire´ a 2 ks javora mliečneho. Za poštou a v okolí bytových domov ul. Štefánikova pribudol jeden dub letný, 6 ks hraba obyčajného, 4 ks agátu bieleho v kultivare ´Umbraculifera´.

Na všetkých stromoch boli ponechané štítky s názvom a kultivarom dreviny pre informáciu.

Druhy drevín sa vyberali so zreteľom na dobré znášanie rezu, prípadne sa volili kultivary s menšou korunou v dospelosti. Umiestnenie stromov je v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov. Vzrastovo väčšie a dlhoveké dreviny sa sadili na priestrannejších miestach v okolí rieky Poprad.

Dreviny boli počas výsadby zaliate a fixované kotvením drevenými kolmi podľa potreby.

Význam stromov v mestskom prostredí je nespochybniteľný, nakoľko produkciou kyslíka a absorbovaním oxidu uhličitého zlepšujú ovzdušie, zachytávajú prach a tlmia hluk. Vyrovnávaním teplotných extrémov, zmierňovaním horúčav, reguláciou teploty a vlhkosti vzduchu stromy zmierňujú klímu a počas prudkých dažďov predchádzajú záplavám.  V neposlednom rade stromy a zeleň pozitívne ovplyvňujú psychickú pohodu, vytvárajú krajšie a príjemnejšie prostredie a tento estetický benefit navyše zvyšuje cenu nehnuteľností.

Chceme požiadať občanov, aby prípadné poškodenie novo vysadených stromov ohlásili Mestskej polícii Svit prípadne Oddeleniu životného prostredia MsÚ, aby nedošlo k znehodnoteniu výsadby ako v prípade výrubu dreviny na ulici Kpt. Nálepku alebo odcudzeniu oporných kolov pri výsadbe popri hlavnej ceste a iných lokalitách.

Autor: Technické služby Mesta Svit