Mimoriadna uzávierka tunela Bôrik a obmedzenie dopravy

Diaľnica D1

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. oznamuje termín mimoriadnej uzávierky úseku D1 vrátane tunela Bôrik. Uzávierka sa týka úseku D1 (križovatka Poprad - Západ - križovatka Mengusovce) od km 314,750 po km 323,000 vrátane ľavej tunelovej rúry tunela Bôrik smer Žilina v nasledovných termínoch:

Termín uzávierky je z dôvodu obnovy náteru a funkčných skúšok nasledovný:

  • ľavá tunelová rúra (smer Žilina): 15.9.2023 (piatok) v čase od 08:00 hod. do 24.09.2023 (nedeľa) do 24:00 hod. - obnova náteru
  • ľavá a pravá (smer Prešov a Žilina): Z dôvodu vykonania funkčných skúšok po spätnej montáži technologického vybavenia je nutné uzatvoriť tunel na 4 hodiny obojsmerne.

Po ukončení prác zhotoviteľom bude termín obojsmernej uzávierky jeden z navrhovaných:

22.9. od 22.00 hod. do 23.9. 02:00 hod. alebo 23.9. od 22.00 hod. do 24.9. 02.00 hod. alebo 24.9. od 22.00 hod. do 25.9. 02:00 hod.  

Obchádzková trasa v uvedenom čase povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce, po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.

UPOZORNENIE pre vodičov,Diaľnica D1 polícia žiada verejnosť o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky o dopravných obmedzeniach na pozemných komunikáciách v okrese Poprad počas uzávierky ľavej tunelovej rúry tunela Bôrik v piatok 15.9.-24.9.2023.

Počas údržby dôjde k oprave ostenia ľavej tunelovej rúry tunela Bôrik, čo bude mať za následok jej uzavretie a presmerovanie dopravy z diaľnice D1 na obchádzkovú cestu I/18 cez mesto Svit.

Z dôvodu možnej tvorby kolón na ceste I/18 od diaľničného privádzača D1 Poprad- Západ po diaľničný privádzač D1 po Mengusovce cez mesto Svit žiada ODI ORPZ Poprad všetkých účastníkov cestnej premávky prechádzajúcich týmto úsekom cesty na zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a dôsledné dodržiavanie pokynov príslušníkov polície.

Súčasťou obchádzkovej trasy je aj rekonštrukcia mosta I/18-083 ponad železničnú trať v katastri obce Lučivná, kde bude premávka vedená jedným smerom Prešov – Žilina a v opačnom smere bude premávka vedená po obchádzkovej trase cez obec Lučivná.

Úsek D1 od diaľničného privádzač D1 Mengusovce po diaľničný privádzač D1 Poprad – Západ bude počas uzávierky ľavej tunelovej rúry vyňatý zo spoplatnených úsekov diaľničnej siete SR a jazda motorových vozidiel v tomto úseku bude bez úhrady. Polícia žiada širokú motoristickú verejnosť, aby pri vjazde do mesta Svit využívali prednostne diaľničný privádzač D1 Poprad – Západ.

Autor: red.