ČIERNA SKLÁDKA NA ULICI ŠTÚROVEJ

ČIERNA SKLÁDKA - VÁLENDA ŠTÚROVA ULICA

Dnes bola požiadaná Mestská polícia o súčinnosť pri dohľadaní majiteľa váľandy, vyhodenej pri kontajneroch. Vďaka promptnej reakcii MsP sa majiteľa podarilo stotožniť. Na mieste bola udelená poriadková pokuta. Občania mesta môžu takýto odpad bezplatne doviesť na zberný dvor. Vážme si svoje okolie.

Dnes bola požiadaná Mestská polícia o súčinnosť pri dohľadaní majiteľa váľandy, vyhodenej pri kontajneroch. Vďaka promptnej  reakcii MsP sa majiteľa podarilo stotožniť. Na mieste bola udelená poriadková pokuta. Občania mesta môžu takýto odpad bezplatne doviesť na zberný dvor. Vážme si svoje okolie. 

Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT