Novinky z plavárne sa dozviete aj z facebooku

Novinky z plavárne sa dozviete aj z facebooku 1

Všetci priaznivci plavárne vo Svite si môžu pozrieť vždy najaktuálnejšie informácie o jej prevádzke aj na
https://www.facebook.com/plavarensvit/