Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra mesta Svit

2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024

2024 II. polrok Plán kontról HK na stránku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,74 kB
Vložené: 13. 5. 2024

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024

2024 II. polrok Plán kontról kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,04 kB
Vložené: 8. 4. 2024

Správa o výsledku vykonanej kontroly prevodov nehnuteľného majetku nad 20 000 €

správa o výsledku K predkladaná na MZ 29022024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,71 kB
Vložené: 4. 3. 2024

2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit od 1.11.2023 do 30.6.2024

2023 II. polrok plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,59 kB
Vložené: 3. 11. 2023

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od 1.11.2023 do 30.6.2024

Plán kontól HK na I-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,61 kB
Vložené: 10. 10. 2023

Správa z vykonanej kontroly 23.02.2023

Správa o výsledku kontroly 23.02.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,4 kB
Vložené: 6. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,62 kB
Vložené: 27. 12. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,8 kB
Vložené: 21. 11. 2022

2022

Správa z vykonanej kontroly Centrum voľného času

Správa z vykonanej kontroly Centrum voľného času.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 761,2 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Technické služby

Správa z vykonanej kontroly Technické služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 609,43 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 3

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 564,65 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 2

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 812,34 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 1

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,74 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly MsÚ

Správa z vykonanej kontroly MsÚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 723,91 kB
Vložené: 8. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Základná škola Komenského

Správa z vykonanej kontroly Základná škola Komenského.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 584,24 kB
Vložené: 8. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Spojená škola, Mierová

Správa z vykonanej kontroly Spojená škola Mierová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 657,01 kB
Vložené: 8. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Materská škola, Mierová

Správa z vykonanej kontroly Materská škola, Mierová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 573,6 kB
Vložené: 8. 3. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,63 kB
Vložené: 28. 6. 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,17 kB
Vložené: 28. 12. 2021

2021

Správa z vykonanej kontroly Technické služby Mesta Svit

Správa z vykonanej kontroly Technické služby Mesta Svit.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 573,38 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonaných kontrol 4

Správa z vykonaných kontrol 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonaných kontrol 3

Správa z vykonaných kontrol 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 684,93 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 2

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,31 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 1

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,12 kB
Vložené: 27. 3. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2021

Plán na 2021 II. polrok kontrolnej činnosti HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,69 kB
Vložené: 7. 5. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2021

Návrh plánu na 2021 I. polrok kontrolnej činnosti HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,33 kB
Vložené: 3. 11. 2020

2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2020.

Plán HK na II. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,54 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2020

Plán HK na II. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,83 kB
Vložené: 4. 5. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,25 kB
Vložené: 5. 11. 2019

2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,02 kB
Vložené: 4. 6. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019

20190109-pkc-2019-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,52 kB
Vložené: 9. 1. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,1 kB
Vložené: 15. 11. 2018

2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,74 kB
Vložené: 6. 6. 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,7 kB
Vložené: 27. 11. 2017

2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,14 kB
Vložené: 26. 6. 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,01 kB
Vložené: 28. 12. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,8 kB
Vložené: 5. 6. 2017

2016

Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Svit k návrhu rozpočtu Mesta Svit na rok 2016 a viacročného rozpočtu Mesta Svit na roky 2017 – 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Svit k návrhu rozpočtu Mesta Svit na rok 2016 a viacročného rozpočtu Mesta Svit na roky 2017 – 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,2 kB
Vložené: 20. 11. 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,46 kB
Vložené: 4. 7. 2016

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE.2.2016. Petícia občanov mesta Svit a jeho okolia proti zrušeniu právnej subjektivity ZUŠ Svit a proti jej presťahovaniu do priestorov ZŠ Mierová.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE.2.2016. Petícia občanov mesta Svit a jeho okolia proti zrušeniu právnej subjektivity ZUŠ Svit a proti jej presťahovaniu do priestorov ZŠ Mierová..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 501,94 kB
Vložené: 19. 7. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,37 kB
Vložené: 6. 6. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,5 kB
Vložené: 20. 11. 2015

2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,72 kB
Vložené: 26. 5. 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,7 kB
Vložené: 17. 7. 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,42 kB
Vložené: 18. 11. 2014

2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,38 kB
Vložené: 2. 7. 2014

2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,88 kB
Vložené: 30. 11. 2012

2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,45 kB
Vložené: 22. 8. 2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,38 kB
Vložené: 22. 8. 2012

2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,08 kB
Vložené: 17. 10. 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,99 kB
Vložené: 3. 1. 2011

2010

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2010

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,27 kB
Vložené: 25. 6. 2010

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2010

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,52 kB
Vložené: 1. 12. 2009

2009

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2009

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,41 kB
Vložené: 12. 7. 2009