Zrekonštruovanú materskú škôlku dnes slávnostne otvorili

Batida a nová zrekonštruovaná materská škôlka

23. mája 2024 sa slávnostne otvorila zrekonštruovaná materská škola na Mierovej ulici. Deti z materskej škôlky si pripravili milý program, ktorý potešil všetkých zúčastnených hostí. Hudobne ich sprevádzala bubnová show BATIDA.

Batida a nová zrekonštruovaná materská škôlkaNa nové priestory sa prišli pozrieť zástupcovia dodávateľa, zástupcovia mestských spoločností a ostatní pozvaní hostia. Primátorka mesta Dáša Vojsovičová po svojom príhovore slávnostne prestrihla pásku a spolu s pozvanými si prezrela nové priestory.

Od začatia vybavovania projektu uplynuli dva roky. Na jar minulého roka sa začali realizovať  prvé práce. Mesto Svit malo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Rekonštrukcia materskej školy – Mierová ulica, Svit“.

Tento projekt bol realizovaný vo veľmi krátkom čase. Schvaľovací proces od podania žiadosti trval 9 mesiacov. Zhotoviteľ mal pôvodne na realizáciu najdôležitejších stavebných častí 16 mesiacov, ale napokon sa skrátil v čase preberania stavby riadiacim orgánom na 8 mesiacov. Vzhľadom na obrovský rozsah sa práce realizovali vo veľmi krátkom čase. 

Projektom sa rozšírila kapacita existujúceho objektu materskej školy prístavbou a nadstavbou, deťom pribudla nová telocvičňa, nové spoločné priestory, nová  kuchyňa, ktorá nahradila pôvodnú z roku 1958. Vytvorili sa tu 3 nové triedy s celkovou kapacitou 67 detí.

Rekonštrukciou materskej škôlky na Mierovej ulici sa rozšírila kapacita samotnej škôlky nielen o 67 detí, ale zvýšila sa hlavne kvalita užívania priestorov pre všetkých 269 detí. Okrem toho sa súčasné podkrovné priestory s nedostatkom svetla zmenili na dve nadzemné podlažia s plochou strechou, ale najmä s dostatočným osvetlením. 

Zároveň bolo vytvorených 19 nových parkovacích miest z ulice vnútroblok Štúrova a Komenského. A pribudlo aj nové detské ihrisko, a to všetko v rámci skvalitnenia predprimárneho vzdelávania detí. 

Cena diela stavby bola 2 200 000 eur, pričom dotácia z eurofondov bola 1 254 000 eur.

Primátorka mesta Dáša Vojsovičová sa slávnostne prihovorila a poďakovala všetkým prítomným. Menovite: Radoslavi Obšivanovi konateľovi spoločnosti Unistav Teplička, stavbyvedúcemu Františkovi Chovancovi, stavebnému dozoru Jaroslavovi Benkovi, projektovému manažérovi z Agentúry regionálneho rozvoja PSK Petrovi Stanislavovi ako aj generálnemu riaditeľovi ARP PSK Artúrovi Benešovi, ktorí dozerali na čerpanie európskej dotácie. Ďalej vedeniu materskej škôlky riaditeľke Kataríne Dudášovej a celému kolektívu materskej škôlky  –  kuchárkam, upratovačkám, učiteľkám, údržbárovi, ktorí sa museli častokrát ako sa povie zaprieť a pracovať vo veľmi náročných pracovných podmienkach. V príhovore sa primátorka poďakovala aj rodičom za trpezlivosť, ústretovosť a porozumenie, ktoré bolo potrebné z ich strany na to, aby sa tento projekt mohol čo najskôr dokončiť. Primátorka sa poďakovala vedúcemu Oddelenia Investičných činností a životného prostredia na MsÚ Robertovi Bartošovi, projektovým manažérkam Zuzane Džčarovej a Márii Šmálikovej a ostaným kolegom. V neposlednom rade vyjadrila poďakovanie obyvateľom, ktorí v okolí škôlky bývajú a to za trpezlivosť. "Škôlka je súčasťou nášho mesta a ja som šťastná, že sa nám podarilo vybudovať dôstojné dielo nielen pre naše deti zo Svitu, ale aj pre okolité obce, z ktorých sa tu deti budú vzdelávať. Poprajme novej budove dlhé, bezhavaríjne užívanie a personálu veľa tvorivých nápadov ako aj kvalitné zabezpečenie vzdelávania pre našich najmenších. Vďaka patrí samozrejme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa dielo vydarilo. Chcem sa poďakovať spoločnosti Chemosvit, ktorá myslela na to, aby sa naším najmenším dobre spalo. Vďaka patrí Alene Balogovej, výkonnej riaditeľke spoločnosti Chemosvit, ktorá dovybavila našu škôlku 600 kusmi obliečok vyrobených z nanovlákna v hodnote 7 000 eur," uzavrela príhovor primátorka mesta Dáša Vojsovičová. 

Na slávnostnom otvorení si riaditeľka škôlky Katarína Dudášová prevzala od spoločnosti Nádacia Chemosvit šek s finančnou podporou pre dovybavenie škôlky v hodnote 7 000 eur.

Autor: red./ZD