Obsah

Aktuality

31.07.2020

ilustračné foto

Skvelá správa pre nadšencov saunovania

Plaváreň vo Svite chce svojim návštevníkom spríjemniť nestabilné počasie počas letných mesiacov. Práve preto bude sauna pre návštevníkov plavárne počas celého augusta k dispozícii okrem obvyklých otváracích hodín aj každú sobotu v čase od od 16:00 hod do 20:00 hod. Tešíme sa na Vás!

Detail

24.07.2020

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

VSD, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie dodávky elektriny na ulici P. Jilemnického, č.d. 313/5 vo Svite a to dňa 29. júla od 8.10 do 15.00 h z dôvodu prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Spoločnosť VSD sa zároveň ospravedlňuje za spôsobené komplikácie. Pre viac informácií môžete kontaktovať Linku VSD: 0850 123 312.

Detail

24.07.2020

Oznam o doručovaní rozhodnutí 1

Oznam o doručovaní rozhodnutí

O Z N A M – U P O Z O R N E N I E V mesiacoch máj a jún boli vystavované rozhodnutia na miestne dane a poplatok za komunálny odpad, ktoré boli následne doručované občanom – daňovníkom a poplatníkom, listinne alebo elektronicky. Mesto Svit upozorňuje občanov, ktorí majú aktivovanú elektronickú stránku, že rozhodnutia sú automaticky zo systému odosielané elektronicky, preto je potrebné pravidelne kontrolovať elektronickú schránku, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam (nejedná sa o štandardnú mailovú schránku). V prípade, že takýto dokument nie je prijatý adresátom, považuje sa za doručený na 15. deň, aj keď sa o ňom adresát (občan) nedozvedel. Od termínu doručenia plynie 30-dňová lehota, kedy sa stáva rozhodnutie právoplatným a následne začína plynúť 15-dňová lehota na úhradu. V praxi to znamená, že rozhodnutie je splatné 45 dní odo dňa doručenia. Takého rozhodnutia už nie sú doručované listinne.

Detail

23.07.2020

Primátorka mesta Dáša Vojsovičová pri symbolickom prevzatí nabíjacej stanice

Svit sa pridáva do siete podporovateľov elektromobility

Práve dnes došlo k podpisu dokumentov, ktoré v nasledujúcich dňoch umožnia spustenie prevádzky prvej, už funkčnej nabíjacej stanice pre elektromobily vo Svite pri budove pošty. Ide o samostatne stojace, verejne prístupné zariadenie, na ktoré sa súčasne môžu napojiť dva elektromobily.

Detail

21.07.2020

Blížia sa termíny zberu papiera 1

Blížia sa termíny zberu papiera

Zber papiera výmenou za hygienické potreby sa uskutoční v stredu 29. júla 2020 na zbernom dvore Technických služieb Svit v čase od 06.00 do 17.00 h. A tiež vo štvrtok 30. júla 2020 sa uskutoční pouličný zber. Auto bude pristavené: 1.stanovište - pri Križiaku v čase od 13.40 - 14.45 h 2.stanovište - pri "Lukáčovi" v čase od 14.50 - 16.00 h 3.stanovište - AS Pod Skalkou v čase od 16.10 - 17.15 h.

Detail

Koronavírus

10.06.2020 13:17

Od dnešného rána sa opäť uvoľnujú opatrenia. Pripravili sme pre Vás prehľad. 1

Od dnešného rána sa opäť uvoľnujú opatrenia. Pripravili sme pre Vás prehľad.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa okrem prevádzok otvorených počas 1., 2., 3. a 4. fázy uvoľňovania otvárajú ďalšie prevádzky, služby, priestranstvá a hromadné podujatia. NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY PLATNÉ OD 10. JÚNA Cezhraničný pohyb bez obmedzení sa bude týkať aj Nórska, Fínska, Islandu, Bulharska, Grécka, Nemecka, Dánska, Švajčiarska, Chorvátska, Slovinska, Cypru, Malty a pobaltských krajín. Nosenie rúšok v exteriéry bude dobrovoľné. Karanténa pri návrate zo zahraničia bude dobrovoľná. Otvárajú sa detské kútiky v obchodných centrách, nočné kluby, centrá voľného času a základné umelecké školy.

Detail

09.06.2020 15:10

Plaváreň vo Svite bude od zajtra otvorená 1

Plaváreň vo Svite bude od zajtra otvorená

Po takmer trojmesačnej predstávke bude plaváreň opäť sprístupnená v stredu, 10. júna 2020 od 14.00 h pri dodržaní všetkých hygienických zásad a opatrení ako je zvýšená frekvencia upratovania, čistenie a dezinfekcia priestorov, športových pomôcok a zariadení plavárne. Návštevníkom bude pri vstupe meraná teplota, samozrejmosťou je dezinfekcia rúk. Počet návštevníkov je obmedzený. Sauna zatiaľ v prevádzke nebude.

Detail

05.06.2020 07:52

Od dnešného rána sme v 5. fáze uvoľňovania opatrení. Tu je prehľad zmien. 1

Od dnešného rána sme v 5. fáze uvoľňovania opatrení. Tu je prehľad zmien.

Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sa od dnes, stredy 3. júna, uvoľňujú ďalšie opatrenia. Ruší sa napríklad vyhradený čas  pre nakupovanie dôchodcov, zmierňujú sa opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a otvárajú sa vnútorné športoviská.

Detail

26.05.2020 11:44

Spoje MHD začnú od 1. júna premávať aj pre žiakov 1

Spoje MHD začnú od 1. júna premávať aj pre žiakov

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých v marci tohto roka na zabránenie šírenia nového koronavírusu sa od 1. júna otvárajú školy pre žiakov materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl vrátane žiakov piatych ročníkov.

Detail

19.05.2020 10:20

Už zajtra sa uvoľňujú ďalšie obmedzenia. 1

Už zajtra sa uvoľňujú ďalšie obmedzenia.

Vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu dochádza od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení - tzv. 4. fáze, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.