Majetkové priznanie

Tlačivo A, B

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Tlačivo C

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Tlačivá

Tlačivo A, B pre elektronické vypĺňanie

tlacivoAB_N13c_ev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,98 MB

Tlačivo A, B pre ručné vypĺňanie

tlacivoAB_N13a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,38 MB

Tlačivo C pre elektronické vypĺňanie

tlacivoC_N13_ev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB

Tlačivo C pre ručné vypĺňanie

tlacivoC_N13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,93 MB

Majetkové priznania za rok 2019

majetkové priznanie za rok 2019 E. Cetl

majetkové priznanie E. Cetl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,06 MB

majetkove priznanie za rok 2019 E. Kačmarčíková

majetkove priznanie E. Kačmarčíková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,11 MB

majetkové priznanie za rok 2019 I. Švagrovská

majetkové priznanie I. Švagrovská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB

majetkové priznanie za rok 2019 I. Zima

majetkové priznanie I. Zima.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,23 MB

majetkové priznanie za rok 2019 J. Bobulová

majetkové priznanie J. Bobulová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,09 MB

majetkové priznanie za rok 2019 J. Drobný

majetkové priznanie J. Drobný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,11 MB

majetkové priznanie za rok 2019 M. Bezák

majetkové priznanie M. Bezák.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,11 MB

majetkové priznanie za rok 2019 M. Míčka

majetkové priznanie M. Míčka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,08 MB

majetkové priznanie za rok 2019 M. Smatanová

majetkové priznanie M. Smatanová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB

majetkové priznanie za rok 2019 M. Šramková

majetkové priznanie M. Šramková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB

majetkové priznanie za rok 2019 R. Abrahám

majetkové priznanie R. Abrahám.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,26 MB

majetkové priznanie za rok 2019 V. Zentko

majetkové priznanie V. Zentko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,47 MB

Majetkové priznania za rok 2020

majetkové priznanie za rok 2020 E. Cetl

2021 Majetkové priznanie E. Cetl na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,05 MB

majetkove priznanie za rok 2020 E. Kačmarčíková

2021 Majetkove priznanie E. Kačmarčíková na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,55 MB

majetkové priznanie za rok 2020 I. Švagrovská

2021 Majetkové priznanie I. Švagrovská na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,02 MB

majetkové priznanie za rok 2020 I. Zima

2021 Majetkové priznanie I. Zima na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,16 MB

majetkové priznanie za rok 2020 J. Bobulová

2021 Majetkové priznanie J. Bobulová na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB

majetkové priznanie za rok 2020 J. Drobný

2021 Majetkové priznanie J. Drobný na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,19 MB

majetkové priznanie za rok 2020 M. Míčka

2021 Majetkové priznanie M. Míčka na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,17 MB

majetkové priznanie za rok 2020 M. Smatanová

2021 Majetkové priznanie M.Smatanová na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB

majetkové priznanie za rok 2020 M. Šramková

2021 Majetkové priznanie M.Šramková na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB

majetkové priznanie za rok 2020 R. Abrahám

2021 Majetkové priznanie R. Abrahám na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,15 MB

majetkové priznanie za rok 2020 V. Zentko

2021 Majetkové priznanie V. Zentko na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,56 MB

Majetkové priznania za rok 2021

majetkové priznanie za rok 2021 E.Cetl

2022 Majetkové priznanie E.Cetl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,06 MB

majetkové priznanie za rok 2021 R.Abrahám

2022 Majetkové priznanie R.Abrahám.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,18 MB

majetkové priznanie za rok 2021 M.Šramková

2022 Majetkové priznanie M.Šramková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,16 MB

majetkové priznanie za rok 2021 M.Smatanová

2022 Majetkové priznanie M.Smatanová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,16 MB

majetkové priznanie za rok 2021 M.Míčka

2022 Majetkové priznanie M.Míčka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,29 MB

majetkové priznanie za rok 2021 J.Bobulová

2022 Majetkové priznanie J.Bobulová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,2 MB

majetkové priznanie za rok 2021 I.Zima

2022 Majetkové priznanie I.Zima.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,19 MB

majetkové priznanie za rok 2021 J.Drobný

2022 Majetkové priznanie J.Drobný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,22 MB

majetkové priznanie za rok 2021 V.Zentko

2022 Majetkové priznanie V.Zentko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,58 MB

majetkove priznanie za rok 2021 E. Kačmarčíková

2022 Majetkove priznanie E.Kačmarčíková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,5 MB

majetkové priznanie za rok 2021 I. Švagrovská

2022 Majetkové priznanie I.Švagrovská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,06 MB

majetkové priznanie za rok 2021 Švagrovská Ivana

majetkové priznanie za rok 2021 Švagrovská Ivana.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,86 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Šramková Marianna

majetkové priznanie za rok 2021 Šramková Marianna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,32 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Sako Lenka

majetkové priznanie za rok 2021 Sako Lenka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,91 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Míčka Martin

majetkové priznanie za rok 2021 Míčka Martin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,71 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Martinková Denisa

majetkové priznanie za rok 2021 Martinková Denisa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,88 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Kačmarčíková Eva

majetkové priznanie za rok 2021 Kačmarčíková Eva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,64 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Kalász Ladislav

majetkové priznanie za rok 2021 Kalász Ladislav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,05 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Jambor Milan

majetkové priznanie za rok 2021 Jambor Milan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,23 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Hollý Miroslav

majetkové priznanie za rok 2021 Hollý Miroslav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,18 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Drobný Ján

majetkové priznanie za rok 2021 Drobný Ján.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,87 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Bobulová Janka

majetkové priznanie za rok 2021 Bobulová Janka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,43 kB

majetkové priznanie za rok 2021 Zima Ivan

majetkové priznanie za rok 2021 Zima Ivan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,95 kB

Majetkové priznania za rok 2022

majetkové priznanie za rok 2022 Zima Ivan

Zima Ivan 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,68 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Švagrovská Ivana

Švagrovská Ivana 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,07 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Šramková Marianna

Šramková Marianna 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,57 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Sako Lenka

Sako Lenka 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,72 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Míčka Martin

Míčka Martin 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,79 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Martinková Denisa

Martinková Denisa 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,59 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Kalász Ladislav

Kalász Ladislav 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,32 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Kačmarčíková Eva

Kačmarčíková Eva 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,17 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Jambor Milan

Jambor Milan 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,68 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Hollý Miroslav

Hollý Miroslav 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,19 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Drobný Ján

Drobný Ján 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,47 kB

majetkové priznanie za rok 2022 Bobulová Janka

Bobulová Janka 2023 za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,98 kB

Majetkové priznania za rok 2023

Majetkové priznanie za rok 2023 Zima Ivan.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Zima Ivan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,38 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Švagrovská Ivana 2024.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Švagrovská Ivana 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,7 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Šramková Marianna.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Šramková Marianna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,49 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Míčka Martin.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Míčka Martin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,19 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Martinková Denisa.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Martinková Denisa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,16 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Kalász Ladislav.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Kalász Ladislav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,58 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Kačmarčíková Eva.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Kačmarčíková Eva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,55 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Jambor Milan.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Jambor Milan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,14 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Hollý Miroslav.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Hollý Miroslav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,92 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Drobný Ján.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Drobný Ján.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,3 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Bobulová Janka.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Bobulová Janka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,22 kB

Majetkové priznanie za rok 2023 Bezák Marián.pdf

Majetkové priznanie za rok 2023 Bezák Marián.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,93 kB