Obsah

Hospodárenie

2010

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 11.2010 Stiahnuté: 170x | 20.12.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2010 Stiahnuté: 161x | 20.12.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2010 Stiahnuté: 162x | 19.11.2010

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 9.2010 Stiahnuté: 169x | 18.10.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-09/2010 Stiahnuté: 151x | 18.10.2010

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 8.2010 Stiahnuté: 162x | 16.09.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-08/2010 Stiahnuté: 181x | 16.09.2010

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 6.2010 Stiahnuté: 163x | 14.07.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-06/2010 Stiahnuté: 184x | 14.07.2010

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 5.2010 Stiahnuté: 161x | 16.06.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-05/2010 Stiahnuté: 164x | 16.06.2010

Prehľad hospodárenia MESTA SVIT za rok 2010 od 1.2010 do 4.2010 Stiahnuté: 173x | 16.06.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2009 Stiahnuté: 162x | 16.06.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-04/2010 Stiahnuté: 283x | 14.06.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-03/2010 Stiahnuté: 156x | 21.04.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-12/2009 Stiahnuté: 179x | 19.04.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-11/2009 Stiahnuté: 167x | 19.04.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-02/2010 Stiahnuté: 160x | 29.03.2010

Rozpočtové hospodárenie za 01-01/2010 Stiahnuté: 173x | 09.03.2010

2009

Rozpočtové hospodárenie za 01-10/2009 Stiahnuté: 220x | 24.11.2009

Stránka