OZNAM: Dočasné odstránenie zberných nádob na komunálny odpad

ilustračné_zberné nádoby

Technické služby Mesta Svit oznamujú, že dočasne odstránili zberné nádoby na komunálny odpad a nahradili ich veľkoobjemovým kontajnerom.

ilustračné_zberné nádobyVážení obyvatelia,

vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého, pristúpilo mesto a Technické služby Mesta Svit k dočasnému odstráneniu 1 100 l zberných nádob na komunálny odpad a 245 l nádob na kuchynský odpad z kontajnerového stojiska za budovou Mladosť. Komunálny odpad môžete vyhadzovať do pristaveného veľkoobjemového kontajnera (VOK) na ulici Jilemnického pred vstupom do Mladosti, ktorý je k dispozícií denne od 7:30 do 18:00 hod.

Veríme, že tieto opatrenia prispejú k väčšej bezpečnosti počas tejto mimoriadnej situácie. Zároveň predpokladáme, že budete dôslední a komunálny odpad budete vyhadzovať priamo do pristaveného VOK-u, a nie do separovaného zberu, kam komunálny odpad nepatrí!

Ďakujeme za porozumenie. 

Autor: red./Technické služby Mesta Svit