Otázka z mediačnej poradne: Náhrada škody

ilustračné foto_peniaze_pixabay.com

Pravidelná rubrika „Otázka z mediačnej poradne“ prináša odpovede na rôzne témy.

ilustračné foto_peniaze_pixabay.comTentokrát sa pozrieme náhrada škody. Bezplatnú mediačnú poradňu vo Svite môžete využiť vždy v prvý utorok v mesiaci. Najbližšie bude mediačná poradňa v utorok 7.  mája 2024, v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch MsÚ.

OTÁZKA: Môj 17-ročný syn jazdil s kamarátom v aute a spôsobil dopravnú nehodu. Bol obvineným z ublíženia na zdraví, nakoľko sa pri nehode zranil vodič druhého auta. Vodič druhého auta si okrem škody na aute uplatňuje aj škodu na zdraví, ktorá mu bola spôsobená dopravnou nehodou. Auto bolo poistené, ale z čoho zaplatíme ujmu na zdraví a podľa čoho sa vypočíta výška takejto škody? 

ODPOVEĎ: Poškodený má právo uplatniť si nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v príčinnej súvislosti s trestným činom priamo v trestnom konaní, vtedy sa o škode môže rozhodnúť v tzv. adhéznom konaní, t.j. na návrh poškodeného v trestnom konaní. Ak súd nemá dostatok podkladov pre uloženie povinnosti nahradiť škodu odkáže poškodeného na civilné konanie, t.j. občianskoprávne konanie. V podstate má váš syn niekoľko možnosti. Môže s poškodeným uzatvoriť dohodu medzi ním ako obvineným a poškodeným o náhrade škody, ktorá vznikla trestným činom, alebo na účely odstránenia ujmy ktorá vznikla trestným činom. Takúto dohodu môže v mediácii so súhlasom poškodeného aj obvineného uzatvoriť mediačný a probačný úradník ako mimosúdne sprostredkovanie riešenia sporu počas trestného konania. Mediačný úradník je zamestnancom súdu a je to bezplatné. Rovnako môže dôjsť k dohode o náhrade škody aj v mediácii mimo trestného konania prostredníctvom registrovaného mediátora ministerstva spravodlivosti SR, čo je však spoplatnená služba. V mediácii môže dôjsť aj k ospravedlneniu poškodenému za spôsobenú ujmu, čo neraz vedie k tomu, že poškodený upustí od svojho nároku na náhradu za bolesť, ktorá mu bola spôsobená. O mediáciu môže váš syn požiadať, kým nie je skončené trestné konanie ale aj po podaní obžaloby na súde. Výška škody na zdraví je určená na základe lekárskeho posudku o bolestnom.        

 

Autor: Dagmar Tragalová, Mediačné centrum Poprad, mediačná poradňa Svit