VZN

Zrušené

zrušené nariadením 6/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2020
dod. č. 2-2020 k VZN č. 5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,4 kB

zrušené nariadením 6/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2020
dod. č. 3-2020 k VZN č. 5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,29 kB

VZN č. 6/2020 - zrušené uznesením VZN č. 7/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 6/2020
VZN č. 6 - 2020 príspevky na financ. školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,04 kB

zrušené uznesením VZN č. 4/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit č. 7/2020
VZN č. 7 - 2020 PP pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,51 kB

zrušené uznesením VZN č. 1/2021

Dodatok o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2020
dod. č. 1-2020 k VZN č. 2-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,13 kB

zrušené uznesením VZN č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2021
VZN č. 1 - 2021 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,47 kB

zrušené uznesením VZN č. 3/2022

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 1/2020
dod. č. 1-2020 k VZN č. 3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108 kB

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 6/2020 - - zrušené uznesením VZN č. 7/2023

Dodatok č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
dod. č. 1-2021 k VZN č. 6-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,78 kB

zrušené uznesením VZN č. 1/2022

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2021 č. 1/2021
dod. č. 1-2021 k VZN č. 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,61 kB

zrušené uznesením VZN č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2021
VZN č. 1 - 2021 úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,13 kB

zrušené uznesením VZN č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 4/2021
VZN č. 4 - 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,51 kB

Dodatok č. 2/2021 k VZN č. 6/2020 - zrušené uznesením VZN č. 7/2023

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2021
dod. č. 2-2021 k VZN č. 6-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,53 kB

zrušené uznesením VZN č. 2/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2022
VZN č. 1 - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 738,91 kB

zrušené uznesením VZN č. 4/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2022
VZN č. 2 - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,35 kB

zrušené uznesením VZN č. 1/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 4/2022
VZN č. 4 - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,97 kB

zrušené uznesením VZN č. 3/2023

Dodatok č. 1/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit
VZN č. 4-2021 dod. 1-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,72 kB

Dodatok č. 3/2022 k VZN č. 6/2020 - zrušené uznesením VZN č. 7/2023

Dodatok č. 3/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
VZN č. 6-2020 dod. 3-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,43 kB

zrušené uznesením VZN č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 4/2021
VZN č. 4 - 2021 úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,41 kB

zrušené uznesením VZN č. 3/2023

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2022
VZN č. 4-2021 dod. č. 2-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,08 kB

Dodatok č. 4/2022 k VZN č. 6/2020 - zrušené uznesením VZN č. 7/2023

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2022
VZN č. 6-2020 dod. č. 4-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,36 kB
Zobrazené 221-240 z 242