Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

1998
zrušené nariadením č. 7/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 5/1998 o propagácii volebnej kampane

vzn1998_05.pdf Stiahnuté: 140x

Stránka