VZN

Zrušené

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
vzn2008_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,74 kB

zrušené nariadením č. 3/2011

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2008
vzn2008_05_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,29 kB

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2008 v znení jeho Dodatku č. 1/2009
vzn2008_05_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,27 kB

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
vzn2008_05_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,13 kB

zrušené nariadením č. 1/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit
vzn2008_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,18 kB

zrušené nariadením č. 1/2010

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2008
vzn2008_01_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,55 kB

zrušené nariadením č. 5/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit
vzn2007_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,55 kB

zrušené nariadením č. 5/2010

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 6/2007
vzn2007_06_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,57 kB

zrušené nariadením č. 7/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 5/1998 o propagácii volebnej kampane
vzn1998_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,18 kB

zrušené nariadením 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Svit č. 7/2010
vzn2010_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,31 kB

zrušené nariadením č. 2/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 2/2007
vzn2007_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,59 kB

zrušené nariadením č. 2/2009

DODATOK č. 1/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 2/2007 o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
vzn2007_02_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26 kB

VZN č. 3/2004 - zrušené uznesením VZN č. 5/2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste
vzn2004_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,62 kB

dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 - zrušené uznesením VZN č. 5/2023

Dodatok číslo 1/2004 k VZN č. 3/2004 ktorým sa mení VZN č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste
vzn2004_03_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,88 kB

zrušené nariadením 6/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2019
dod. č. 1-2019 k VZN č. 5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,9 kB

zrušené uznesením VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2020
VZN č. 1 - 2020 úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,29 kB

zrušené nariadením č. 3/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 4/2020
VZN č. 4 - 2020 úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,02 kB

zrušené nariadením 6/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2019
VZN č. 5 - 2019 úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,82 kB

zrušené uznesením VZN č. 3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 3/2015
VZN č. 3 - 2015 úplné znenie 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,56 kB

zrušené uznesením VZN č. 2/2022

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2020
dod. č. 1-2020 k VZN č. 1-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,13 kB
Zobrazené 201-220 z 242