VZN

Zrušené

zrušené nariadením 1/2013

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012
vzn2012_01_dod_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,11 kB

zrušené nariadením č. 5/2013

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46 č. 1/2011
vzn2007_03_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,66 kB

zrušené nariadením č. 5/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46 č. 3/2007
vzn2007_03_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,33 kB

zrušené uznesením 76/2020

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012 č. 1/2014
vzn2012_09_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,31 kB

zrušené nariadením 1/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2010
vzn2010_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,88 kB

zrušené nariadením 2/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka školy a školského zariadenia v meste Svit na rok 2011 č. 1/2011
vzn2011_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,49 kB

zrušené nariadením č. 5/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit
vzn2008_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,45 kB

zrušené nariadením VZN č. 9/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 2/2010
vzn2010_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,34 kB

zrušené nariadením VZN č. 9/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Svit
vzn2009_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,78 kB

zrušené nariadením 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012
vzn2012_01_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,55 kB

zrušené nariadením 2/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2012 v meste Svit č. 2/2012
vzn2012_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,15 kB

zrušené nariadením 3/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2013 v meste Svit č. 2/2013
vzn2013_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,35 kB

zrušené nariadením č. 5/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46
vzn2007_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,93 kB

zrušené nariadením VZN č. 2/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite č. 5/2013
vzn2013_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,98 kB

zrušené uznesením 76/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012
vzn2012_09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,85 kB

zrušené nariadením č. 1/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka školy a školského zariadenia v meste Svit na rok 2010 č. 3/2010
vzn2010_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,21 kB

zrušené nariadením č. 2/2011

DODATOK č. 1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
vzn2005_03_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,32 kB

zrušené nariadením č. 2/2011

DODATOK č. 2/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
vzn2005_03_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,96 kB

zrušené nariadením č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 3/2005
vzn2005_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,56 kB

zrušené nariadením č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
vzn2005_03_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,28 kB
Zobrazené 181-200 z 242