VZN

Platné

VZN č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnom poplatku za rozvoj č. 3/2020
vzn2020-03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,84 kB

VZN č. 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zásadách používania mestských symbolov
VZN č. 3 - 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,11 kB

VZN č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na území mesta Svit
VZN č. 4 - 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,25 kB

VZN č. 6/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 7/2017, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 8/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 9/2018 č. 6/2019
vzn6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 694,59 kB

Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 6/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018 č. 3/2019
dod. č. 3-2019 k VZN č. 6-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,98 kB

VZN č. 2/2018

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa schvaľuje Bezpečnostná politika prevádzkarne integrovaného obslužného miesta č. 2/2018
vzn2018_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,8 kB

VZN č. 4/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zavedení a poskytovaní elektronických služieb č. 4/2018
vzn2018_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,16 kB

VZN č. 6/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018
vzn2018-06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,91 kB

VZN č. 7/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o finančných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podmienkach poskytnutia jednorazovej dávky č. 7/2018
vzn2018_07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,96 kB

VZN č. 8/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Svit č. 8/2018
vzn2018_08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,26 kB

VZN č. 9/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 7/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 8/2017 č. 9/2018
vzn2018_09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 925,77 kB

dodatok č. 1/2018 k VZN č. 6/2018

Dodatok č. 1/2018 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 6/2018
vzn2018_06_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,62 kB

dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2006

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 1/2018
vzn2006_05_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,06 kB

dodatok č. 2/2018 k VZN č. 3/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 2/2018
vzn2016_03_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,74 kB

dodatok č. 2/2018 k VZN č. 5/2006

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2006 o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 2/2018
vzn2006_05_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,84 kB

VZN č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit č. 2/2017
vzn2017_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,93 kB

VZN č. 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Materskej školy, Školská 21, 059 21 Svit č. 3/2017
vzn2017_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,12 kB

VZN č. 4/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 4/2017
vzn2017_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,16 kB

VZN č. 5/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit č. 5/2017
vzn2017_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,99 kB

VZN č. 6/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 6/2017
vzn2017_06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,98 kB
Zobrazené 1-20 z 242