Prírodná rezervácia Baba

babaPrírodná rezervácia (PR) Baba, s rozlohou 205 ha má za cieľ stanovenú ochranu vzácnych rastlinných a živočíšnych spoločenstiev na dolomitickom podklade. Vyznačuje sa výskytom mnohých reliktov. Prírodná rezervácia so 4 km dlhým náučným chodníkom sa nachádza v tesnej blízkosti mesta Svit (neďaleko cintorína). Náučný chodník, ktorý kopíruje pôvodný z roku 1988 po zelenej značke sa tiahne po hrebeni od dolinky pri bývalej reštaurácii Štokava až do Lopušnej doliny, má 5 zastávok, na ktorých sa návštevníci zoznámia s faunou, flórou či geológiou prírodnej rezervácie.

PR predstavuje lesný komplex v nadmorskej výške 750 až 995 m na podklade dolomitov a dolomitických vápencov. Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke Tatry nad dolinou Váhu so Slovenským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Rôzne klimatické podmienky počas ľadových a medziľadových dôb v starších štvrtohorách aj v dobe poľadovej, ako aj expozícia svahov ovplyvnili charakter rastlinstva prírodnej rezervácie. Kým južná časť rezervácie je veľmi teplá, severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre výskyt teplomilných rastlín v blízkosti druhov chladnomilných. 

Viac na webe: www.prbaba.sk

Prírodná rezervácia Baba