Zmluvy

Zmluvy Mesto Svit do 1.9.2015

Zmluva Zmluvný partner Dátum zverejnenia Zmluva v pdf formáte
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.4.2015 GOGOLAR, s.r.o 31.8.2015 [pdf 61 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1506LD008 DATALAN, a.s. 31.8.2015 [pdf 400 kB]
ZMLUVA O DIELO Agentúra regionálneho rozvoja PSK 28.8.2015 [pdf 245 kB]
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O VÝKONE SPRÁVY BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 28.8.2015 [pdf 44 kB]
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa a.s. 27.8.2015 [pdf 6 479 kB]
Zmluva o dielo č…… uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Helena Bednárová 13.8.2015 [pdf 161 kB]
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 13.8.2015 [pdf 440 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena LIDL Slovenská republika, v.o.s. 12.8.2015 [pdf 1 318 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome zo dňa 02.06.2015 obyvatelia bytovky 7.8.2015 [pdf 83 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Marta Dunajová - KLENOTY 7.8.2015 [pdf 109 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru Hudobná skupina DEGUSTÁTOR 3.8.2015 [pdf 109 kB]
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 31.7.2015 [pdf 6 235 kB]
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 24.7.2015 [pdf 61 kB]
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 24.7.2015 [pdf 110 kB]
Dohoda číslo 15840-48/2015-PP Sociálna poisťovňa 16.7.2015 [pdf 118 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 16.7.2015 [pdf 133 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 16.7.2015 [pdf 133 kB]
KÚPNA ZMLUVA MUDr. Marián Tulenko 15.7.2015 [pdf 52 kB]
DAROVACIA ZMLUVA č. 532/2015/N-V Nadácia CHEMOSVIT 9.7.2015 [pdf 83 kB]
DAROVACIA ZMLUVA č. 544/2015/N-V Nadácia CHEMOSVIT 3.7.2015 [pdf 106 kB]
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku Komunálna poisťovňa a.s. 3.7.2015 [pdf 5 717 kB]
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku Komunálna poisťovňa a.s. 3.7.2015 [pdf 5 772 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR na rok 2015 Ministerstvo kultúry SR 30.6.2015 [pdf 4 924 kB]
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Všeobecná úverová banka, a. s. 30.6.2015 [pdf 26 kB]
Dodatok č. 22015 k Zmluve na poskytnutie služby č. 035/2007 DATALAN, a.s. 30.6.2015 [pdf 546 kB]
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. SLOVNAFT, a.s. 29.6.2015 [pdf 183 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 23.6.2015 [pdf 2 376 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 23.6.2015 [pdf 5 282 kB]
Kolektívna zmluva ZO Sloves pri MsÚ Svit 19.6.2015 [pdf 146 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru Angličtina Best Start, n.o. 19.6.2015 [pdf 107 kB]
MANDÁTNA ZMLUVA JANJU spol. s r.o. 16.6.2015 [pdf 96 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Terézia Pekarčíková 15.6.2015 [pdf 93 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Jozef Šurjak 15.6.2015 [pdf 94 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Peter Potoček a Oľga Potočková 15.6.2015 [pdf 94 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Nájomníci 11.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Juraj Madanský a Mária Madanská 10.6.2015 [pdf 41 kB]
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 22.12.2014 a k Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2015 kupujúci 9.6.2015 [pdf 203 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Janka Jecušková 9.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Emília Gapková 9.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Mgr. Eva Durajová 9.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Peter Kubaský a Ružena Kubaská 9.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ladislav Soročina a Elena Soročinová 9.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Martin Vošček 9.6.2015 [pdf 41 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Obec Mengusovce 8.6.2015 [pdf 36 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Mgr. Mária Harničárová 8.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Žofia Voitová 8.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Mária Lukačiková 8.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Irena Poliačiková 5.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Miroslavav Podobinský a Miroslava Podobinská 5.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Beáta Paučíková 5.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Alica Fabianová 5.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ján Demko a Jarmila Demková 5.6.2015 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ladislav Soročina a Elena Soročinová 3.6.2015 [pdf 94 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Juraj Rusnák 3.6.2015 [pdf 94 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Janka Schmidtová 3.6.2015 [pdf 93 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome nadobúdatelia nebytového priestoru 2.6.2015 [pdf 134 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Little Berry s.r.o. 2.6.2015 [pdf 29 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Mgr. Gabriela Hutníková 2.6.2015 [pdf 41 kB]
Zmluva o dielo č.5/2015 BEL SLOVAKIA, s.r.o. 1.6.2015 [pdf 90 kB]
DAROVACIA ZMLUVA PYROBATYS SK, s.r.o. 1.6.2015 [pdf 104 kB]
Zmluva o výpožičke Familiaris o.z. 29.5.2015 [pdf 42 kB]
Darovacia zmluva Pyrobatys SK, s.r.o. 29.5.2015 [pdf 279 kB]
Dodatok c. 1 k poistnej zmluve císlo 6001000212 Komunálna poisťovňa 23.5.2015 [pdf 86 kB]
Zmluva č. 121/2015 o poskytnutí dotácie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit 19.5.2015 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 120/2015 o poskytnutí dotácie Umelecký klub Fantázia o.z. 19.5.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska – základná organizácia 18.5.2015 [pdf 58 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska –základná organizácia Svit - Pod Skalkou 18.5.2015 [pdf 60 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Podtatranská organizácia č. 28 18.5.2015 [pdf 70 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO-Slovenský zväz zdravotne postihnutých 18.5.2015 [pdf 73 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Spišská katolícka charita – charitatívna služba v rodinách 18.5.2015 [pdf 58 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 18.5.2015 [pdf 62 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Familiaris o.z. 18.5.2015 [pdf 60 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Asociácia nepočujúcich Slovenska 18.5.2015 [pdf 60 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Matúš, s.r.o. 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA TEN SENSES, s.r.o. 16.5.2015 [pdf 129 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Tatrapeko, a.s. 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Stanislava Štrbová - SJAWEL 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Poľnohospodárske podielnícke družstvo Liptovská Teplička 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Poctivé sirupy, s.r.o. 16.5.2015 [pdf 129 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Peter Gbúr 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA OZ Zábavná skupina SVITASENIOR 16.5.2015 [pdf 132 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Opre’ Cidery, s.r.o. 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA MO Matice Slovenskej 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. 16.5.2015 [pdf 131 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 16.5.2015 [pdf 131 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Lukostrelecký klub - Lukostreľba Svit 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Lucia Nováková KER- CASPER 16.5.2015 [pdf 132 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Ľubomíra Sýkorová 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Jozef Hiadlovský Mliečna Farma - Braunvieh 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Jana Burdová 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA František Packa - VINOP 16.5.2015 [pdf 131 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Fantastico s.r.o. 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA CK Energia Svit 16.5.2015 [pdf 130 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 16.5.2015 [pdf 130 kB]
Dohoda o krátkodobom nájme časti nehnuteľnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 15.5.2015 [pdf 1 570 kB]
ZMLUVA o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Batizovce, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit Obec Batizovce 14.5.2015 [pdf 70 kB]
Nájomná zmluva MAN – PRO s.r.o 13.5.2015 [pdf 39 kB]
Darovacia zmluva Nadácia Chemosvit 12.5.2015 [pdf 254 kB]
ZMLUVA o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Lučivná, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit Obec Lučivná 12.5.2015 [pdf 28 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb SOMI Systems, a.s. 7.5.2015 [pdf 141 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.09.2010 v znení jej dodatkov. Hudobná skupina DEGUSTÁTOR - SVIT 6.5.2015 [pdf 73 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ján Lacuš a Ružena Lacušová 30.4.2015 [pdf 41 kB]
DODATOK Č. 11 k Zmluve o výkone správy zo dňa 02.01.2008 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 30.4.2015 [pdf 70 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku – sústavy tepelných zariadení a o úprave ďalších súvisiacich právnych vzťahov zo dňa 31.12.2007 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 30.4.2015 [pdf 74 kB]
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 22.12.2014 Spoluvlastnici 30.4.2015 [pdf 116 kB]
Zmluva o výpôžičke Lukostrelecký klub – lukostreľba Svit zastúpený Karel Havlíček 30.4.2015 [pdf 43 kB]
Nájomná zmluva Peter Hutník 30.4.2015 [pdf 39 kB]
Nájomná zmluva BUNTAVAR s.r.o 30.4.2015 [pdf 39 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.08.2003 Ing. Ondrej Bartek 30.4.2015 [pdf 39 kB]
Dohoda o skončení prenájmu pozemku Ing. Eva Lehocká 30.4.2015 [pdf 39 kB]
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Vrbov, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit Obec Vrbov 29.4.2015 [pdf 34 kB]
ZMLUVA o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Štrba, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit Obec Štrba 28.4.2015 [pdf 71 kB]
Nájomná zmluva GOGOLAR, s.r.o 28.4.2015 [pdf 40 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Dobrovoľný hasičský zbor mesta Svit 28.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva o nájme pozemku LUGARO, spol. s r. o. 27.4.2015 [pdf 98 kB]
ZMLUVA o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit Obec Gerlachov 22.4.2015 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 118/2015 o poskytnutí dotácie VOJENSKO-HISTORICKÝ KLUB TIGER Poprad 22.4.2015 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 117/2015 o poskytnutí dotácie OZ Zábavná skupina SVITTASENIOR 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 116/2015 o poskytnutí dotácie Dychová hudba Sviťanka 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 115/2015 o poskytnutí dotácie OZ Spevokol SENIOR 22.4.2015 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 114/2015 o poskytnutí dotácie Rímskokatolícky farský úrad Sv. Jozefa Robotníka 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 119/2015 o poskytnutí dotácie Pro Meliori,n.o. Svit 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 113/2015 o poskytnutí dotácie Miešaný spevácky zbor Laudamus 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 112/2015 o poskytnutí dotácie Folklórny súbor Jánošík 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 111/2015 o poskytnutí dotácie Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Svit 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 110/2015 o poskytnutí dotácie OZ Detský famózny svet 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 109/2015 o poskytnutí dotácie Ľudová hudba Bystrianka 22.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 130/2015 o poskytnutí dotácie Tenisový klub Svit 21.4.2015 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 138/2015 o poskytnutí dotácie Slovenský skauting - 1. Skautský oddiel Veselé tváre Svit 21.4.2015 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 137/2015 o poskytnutí dotácie Občianske združenie SL Svit 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 126/2015 o poskytnutí dotácie Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 134/2015 o poskytnutí dotácie Klub plastikových modelárov Tatranskí orli, Poprad-Svit 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 135/2015 o poskytnutí dotácie Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti občanov Podskalky 21.4.2015 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 129/2015 o poskytnutí dotácie Hokejový klub Svit - Podskalka 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 136/2015 o poskytnutí dotácie Občianske združenie GALAXIA 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 131/2015 o poskytnutí dotácie Futbalový klub Svit 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 132/2015 o poskytnutí dotácie Cyklistický klub Energia Svit 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 128/2015 o poskytnutí dotácie Basketbalový klub mládeže 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 127/2015 o poskytnutí dotácie Atletický oddiel Svit 21.4.2015 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 139/2015 o poskytnutí dotácie Active Swim Poprad 21.4.2015 [pdf 29 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Alena Valeková 14.4.2015 [pdf 40 kB]
Dohoda o skončení prenájmu miesta na inštaláciu reklamného panelu založeného Nájomnou zmluvou zo dňa 1.1.2010 ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o 14.4.2015 [pdf 41 kB]
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRAXE LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 10.4.2015 [pdf 67 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Antonín Aleš 10.4.2015 [pdf 33 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku Mesta Svit Technické služby Mesta Svit 8.4.2015 [pdf 130 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku Mesta Svit Technické služby Mesta Svit 8.4.2015 [pdf 130 kB]
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 5.12.2014 Ing. Eduard Maružan 8.4.2015 [pdf 113 kB]
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRAXE LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 7.4.2015 [pdf 67 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 13.2.2015 Pivovarský dom s.r.o. 2.4.2015 [pdf 25 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Mestský hasičský zbor Svit 2.4.2015 [pdf 31 kB]
Dodatok č. 12015 k Zmluve na poskytnutie služby č. 035/2007 DATALAN, a.s. 31.3.2015 [pdf 373 kB]
Nájomná zmluva na prenájom stožiara na inštaláciu informačnej tabule YANICK, s.r.o. 27.3.2015 [pdf 34 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Umelecký klub Fantázia 26.3.2015 [pdf 43 kB]
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vlastníci nehnuteľnosti 26.3.2015 [pdf 162 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 15.12.2014 v znení jej dodatkov KÁVOMATY 24.3.2015 [pdf 27 kB]
ZMLUVA o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území mesta Svit, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Mesto Košice 19.3.2015 [pdf 70 kB]
ZMLUVA O DIELO č 1. Na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva TATRY-PROJEKTA s.r.o Svit 17.3.2015 [pdf 78 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov N 3/2015 Základná škola, Mierová 134 12.3.2015 [pdf 78 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov N 3/2015 Základná škola, Mierová 134 12.3.2015 [pdf 78 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov N 5/2015 Základná škola, Mierová 134 12.3.2015 [pdf 91 kB]
DAROVACIA ZMLUVA SINTRA spol s.r.o., Bratislava 6.3.2015 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA MILK AGRO spol.,s.r.o. 6.3.2015 [pdf 68 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Mediapress Poprad, s.r.o. 6.3.2015 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA TIRAXIM, s.r.o. 5.3.2015 [pdf 67 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena KVETY TATRY – SLOVENSKO s.r.o. 2.3.2015 [pdf 103 kB]
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.2.2015 [pdf 99 kB]
Dodatok č. 5 ku Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Svit Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Spišská Teplica, Štôla, Svit, Ždiar 27.2.2015 [pdf 25 kB]
DAROVACIA ZMLUVA ADUSPLUS, spol., s.r.o. 26.2.2015 [pdf 67 kB]
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 25.2.2015 [pdf 321 kB]
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 25.2.2015 [pdf 264 kB]
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRAXE LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 25.2.2015 [pdf 68 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov osada Máj 35 - 36 24.2.2015 [pdf 42 kB]
Zmluva o výpožičke Slovenský zväz záhradkárov Štokava II. 24.2.2015 [pdf 42 kB]
Zmluva o výpožičke Martin Terneny 24.2.2015 [pdf 42 kB]
Zmluva o výpožičke ISKRA SVIT s.r.o 24.2.2015 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke BKM Mládeže 24.2.2015 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 23.2.2015 [pdf 50 kB]
Zmluva o výpožičke Súkromná základná umelecká škola Fantázia 23.2.2015 [pdf 43 kB]
Zmluva o výpožičke Klub Absolvektov Baťovej školy vo Svite 23.2.2015 [pdf 42 kB]
Zmluva o výpožičke Dychová hudba Sviťanka 23.2.2015 [pdf 44 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Pivovarský dom s.r.o. 13.2.2015 [pdf 52 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.05.2010 v znení jej dodatkov BUNTAVAR s.r.o 13.2.2015 [pdf 25 kB]
Zmluva č. ÚVTOS 13-15/32-2014 o darovaní hnuteľného majetku štátu Slovenská republika - Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10.2.2015 [pdf 1 075 kB]
Zmluva č. ÚVTOS 13-16/32-2014 o darovaní hnuteľného majetku štátu Slovenská republika - Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10.2.2015 [pdf 1 104 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Duvall, spol. s.r.o. 11.2.2015 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. 11.2.2015 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Hostinec Kopačka 11.2.2015 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Lekáreň Viva 11.2.2015 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA LUGARO, spol.s.r.o. 11.2.2015 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Stanislav Baláž 11.2.2015 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Tatranská, s.r.o. 11.2.2015 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Tatraspol J, s.r.o. 11.2.2015 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Snack – Bar, Trafo 11.2.2015 [pdf 67 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola, Mierová 134 10.2.2015 [pdf 71 kB]
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 9.2.2015 [pdf 321 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Iskra Svit, s.r.o. 6.2.2015 [pdf 617 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o 6.2.2015 [pdf 59 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o 6.2.2015 [pdf 59 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o 6.2.2015 [pdf 59 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Mierová 134, Svit 6.2.2015 [pdf 58 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Mierová 134, Svit 6.2.2015 [pdf 58 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Svit, Komenského ulica 2 6.2.2015 [pdf 60 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska č. 4 vo Svite 6.2.2015 [pdf 97 kB]
Zmluva o výpožičke Klub Filatelistov Svit 6.2.2015 [pdf 97 kB]
Dohoda o prevode telefónneho čísla Orange Slovensko, a.s. 5.2.2015 [pdf 2 157 kB]
Dohoda o skončení nájmu pozemku Mgr. Róbert Štefaňák 5.2.2015 [pdf 42 kB]
Zmluva o uverejnení inzercie Mediatel, spol. s r.o. 4.2.2015 [pdf 700 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru Špeciálna základná škola Svit 30.1.2015 [pdf 107 kB]
Zmluva o výpožičke Mestský hasičský zbor SVIT 30.1.2015 [pdf 96 kB]
Hromadná licenčná zmluva SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 28.1.2015 [pdf 186 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru BUNTAVAR s.r.o 22.1.2015 [pdf 48 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Eleonóra Dlhá 13.1.2015 [pdf 40 kB]
KÚPNA ZMLUVA vlastníci nehnuteľnosti 24.12.2014 [pdf 115 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Alfonz Paučík, Elena Paučíková 19.12.2014 [pdf 40 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Ladislav Matta 19.12.2014 [pdf 40 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Pavol Greguška 19.12.2014 [pdf 40 kB]
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Ing. Pavel Fianta 19.12.2014 [pdf 94 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Katarína Štulajterová 19.12.2014 [pdf 93 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Vladimír Šimon a Anna Štiegelová 19.12.2014 [pdf 93 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Peter Pilát a Helena Pilátová 19.12.2014 [pdf 93 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Nájomcovia 19.12.2014 [pdf 96 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 19.12.2014 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Slovenský zväz záhradkárov 35 -3 Štokava 1 19.12.2014 [pdf 43 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Milan Prokop 19.12.2014 [pdf 43 kB]
Inominátna zmluva Organizačný správca - Milan Prokop 19.12.2014 [pdf 35 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru KÁVOMATY 19.12.2014 [pdf 42 kB]
Zmluva o výpožičke Farský úrad Svit 19.12.2014 [pdf 43 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Angličtina Best Start, n.o. 19.12.2014 [pdf 40 kB]
KÚPNA ZMLUVA Terézia Slobodová 17.12.2014 [pdf 76 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru BK Svit – basketbalové družstvo Muži v najlepších rokoch 12.12.2014 [pdf 39 kB]
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. 07. 2005 Všeobecná úverová banka, a. s. 11.12.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva o výpožičke OZ Detský Famózny svet 11.12.2014 [pdf 44 kB]
KÚPNA ZMLUVA Ing. Eduard Maružan 5.12.2014 [pdf 76 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.02.2011 v znení jej dodatkov SZZ 35- 9 Breziny vo Svite 3.12.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK K DAROVACEJ ZMLUVE Nadácia CHEMOSVIT 2.12.2014 [pdf 127 kB]
Zmluva o výpožičke Folklórny súbor Jánošík 1.12.2014 [pdf 44 kB]
DODATOK č.1 Dáša Gubalová 1.12.2014 [pdf 25 kB]
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Juraj Uram, rod.Uram 1.12.2014 [pdf 85 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena vlastníci pozemku 27.11.2014 [pdf 86 kB]
Nájomná zmluva BUNTAVAR s.r.o. 27.11.2014 [pdf 41 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska Svit Podskalka 26.11.2014 [pdf 43 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska Svit Podskalka 26.11.2014 [pdf 43 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 385/2014 zo dňa 29.09.2014 CHEMOSTAV, a.s. 24.11.2014 [pdf 30 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GD/01/008 na stavbu: Rekonštrukcia cesty a chodníka Ul. Kpt. Nálepku, Svit STRABAG s.r.o. 20.11.2014 [pdf 54 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Dáša Gubalova 19.11.2014 [pdf 42 kB]
Zmluva o dielo č. 11/2014 na realizáciu prác Helena Bednárová 14.11.2014 [pdf 30 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve č. 120/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14.11.2014 [pdf 431 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Svit, Komenského ulica 2 11.11.2014 [pdf 16 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Mierová 134, Svit 11.11.2014 [pdf 16 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Mierová 134, Svit 11.11.2014 [pdf 16 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o. 11.11.2014 [pdf 16 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o. 11.11.2014 [pdf 16 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o. 11.11.2014 [pdf 16 kB]
Darovacia zmluva Whirlpool Slovakia spoločnosť s r.o. Poprad 7.11.2014 [pdf 303 kB]
Zmluva o výpožičke Dobrovoľná požiarna ochrana – okresný výbor Poprad 4.11.2014 [pdf 44 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 12.9.2013 Štefan Lang a Mária Langová 4.11.2014 [pdf 25 kB]
Zmluva o výpožičke Stolnotenisový klub ADENTO v zastúpený Jozefom Kleinom 4.11.2014 [pdf 45 kB]
Dodatok č.2 K Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.03.2008 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 31.10.2014 [pdf 67 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru JUDr. Eva Čabrová Dr. - notár 31.10.2014 [pdf 42 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Základná umelecká škola Svit 31.10.2014 [pdf 41 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Technické služby mesta Svit 31.10.2014 [pdf 41 kB]
Dodatok č. 10 k Zmluve o výkone správy zo dňa 02.01.2008 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 31.10.2014 [pdf 67 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 25.7.2013 Mária Dluhá 28.10.2014 [pdf 25 kB]
KÚPNA ZMLUVA vlastníci nehnuteľnosti bytový dom na ulici Štúrovej, súpisné číslo 236 27.10.2014 [pdf 132 kB]
KÚPNA ZMLUVA vlastníci nehnuteľnosti bytový dom na ulici Kpt. Nálepku, súpisné číslo 120 27.10.2014 [pdf 112 kB]
MANDÁTNA ZMLUVA o obstaraní prác a výkonov pre stavby „Kultúrny dom, úprava priestorov na sobášnu sieň“ Stavebný inžiniering, spol. s r.o. 22.10.2014 [pdf 52 kB]
ZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 20.10.2014 [pdf 60 kB]
Zmluva č. 14/1167/0003 [ 101471] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA ANTIK Telecom s.r.o. 17.10.2014 [pdf 1 035 kB]
Mandátna zmluva - Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit Star EU, a.s. 15.10.2014 [pdf 1 410 kB]
Zmluva o dielo č. 23 R /2014 C.M.R. Slovakia, s.r.o. 10.10.2014 [pdf 67 kB]
ZMLUVA O DIELO č. 6/2014 ZAAR Trnava s.r.o 8.10.2014 [pdf 67 kB]
KÚPNA ZMLUVA Miroslav Vavrásek-SOP 7.10.2014 [pdf 77 kB]
DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 22.09.2004 v znení jej dodatkov. Štefan Krempaský, Dana Krempaská 7.10.2014 [pdf 27 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Športový klub JUNIOR SKI POPRAD 7.10.2014 [pdf 38 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 7.10.2014 [pdf 44 kB]
Zmluva o dielo a3 CONCEPT, s.r.o. 6.10.2014 [pdf 38 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Rudolf Kovalík 1.10.2014 [pdf 38 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.05.2010 v znení jej dodatkov BUNTAVAR s.r.o 1.10.2014 [pdf 25 kB]
Zmluva o dielo CHEMOSTAV, a.s. 1.10.2014 [pdf 2 743 kB]
Zmluva č. 1238/2020/2014 o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia Východoslovenská distribúčna, a.s. 29.9.2014 [pdf 2 374 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Maroš Lištiak a Natália Lištiaková 29.9.2014 [pdf 41 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Fantázia Svit s.r.o 29.9.2014 [pdf 42 kB]
ZMLUVA O DIELO Ing. Arch. Martin Baloga, Phd. 26.9.2014 [pdf 43 kB]
Zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome Obyvatelia obytného domu na ulici Štúrovej vo Svite, súp. č. 292 25.9.2014 [pdf 115 kB]
Kúpna zmluva Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. 25.9.2014 [pdf 2 687 kB]
Zmluva o jednorázovom zabezpečení stravných poukážok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 24.9.2014 [pdf 161 kB]
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti Magnet Media, s.r.o 19.9.2014 [pdf 39 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Renáta Jamborová 18.9.2014 [pdf 39 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Róbert Ištvánik 18.9.2014 [pdf 38 kB]
Nájomná zmluva Erdal Aliji 8.9.2014 [pdf 38 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku mesta Svit Technické služby Mesta Svit 2.9.2014 [pdf 52 kB]
ZMLUVA O DIELO EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa 2.9.2014 [pdf 59 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2014/7 zo dňa 14.07.2014 CHEMOSTAV, a.s. 28.8.2014 [pdf 28 kB]
DODATOK Č. 2 k mandátnej zmluve zo dňa 1.11.2009 Maroš Lištiak – LIMAT 28.8.2014 [pdf 77 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.4.2014 Erdal Aliji 20.8.2014 [pdf 26 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru Róbert Hološka 14.8.2014 [pdf 42 kB]
Nájomná zmluva Vladimír Kováč 14.8.2014 [pdf 56 kB]
ZMLUVA o odbere obedov pre deti Materskej školy v Mengusovciach zo Školskej jedálne pri Materskej škole, Školská 21, Svit Obec Mengusovce 13.8.2014 [pdf 83 kB]
ZMLUVA O DIELO „Asanácia objektu – ZUŚ Svit – Podskalka“ MATRIX SLOVAKIA, s.r.o. 6.8.2014 [pdf 53 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 4.8.2014 [pdf 84 kB]
Zmluva č. 339/2014/ORHC Prešovský samosprávny kraj 4.8.2014 [pdf 1 342 kB]
MANDÁTNA ZMLUVA Rekonštrukcia cesty a chodníka, Ul. kpt. Nálepku, Svit, Rozšírenie veľkej telocvične ISKRA arény, Svit Stavebný inžiniering, spol. s r.o. 4.8.2014 [pdf 52 kB]
Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 4.8.2014 [pdf 98 kB]
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mengusovce Obec Mengusovce 24.7.2014 [pdf 74 kB]
Dohoda o prevode telefónneho čísla Orange Slovensko, a.s. 22.7.2014 [pdf 1 098 kB]
Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.08.2005, v znení jej dodatkov. Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 21.7.2014 [pdf 25 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru MUDr. Kristína Kardošová 21.7.2014 [pdf 43 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Ako chutí vidiek, s.r.o 18.7.2014 [pdf 42 kB]
ZMLUVA o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Lučivná, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit Obec Lučivná 16.7.2014 [pdf 70 kB]
Zmluva o dielo č. 2014/7 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka CHEMOSTAV, a.s. 14.7.2014 [pdf 114 kB]
Dodatok č. 12014 k Zmluve na poskytnutie služby č. 035/2007 DATALAN, a.s. 14.7.2014 [pdf 80 kB]
Zmluva č. 859923043-2-2014 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 11.7.2014 [pdf 1 377 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Antonín Šimek, Cirkus METROPOL 9.7.2014 [pdf 33 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska - základná organizácia 27.6.2014 [pdf 60 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska –základná organizácia Svit - Pod Skalkou 27.6.2014 [pdf 61 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Podtatranská organizáciač. 28 27.6.2014 [pdf 72 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO-Slovenský zväz zdravotne postihnutých 27.6.2014 [pdf 73 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Spišská katolícka charita – charitatívna služba v rodinách 27.6.2014 [pdf 58 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 27.6.2014 [pdf 63 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Familiaris o.z. 27.6.2014 [pdf 60 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Asociácia nepočujúcich Slovenska 27.6.2014 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva Tomáš Valašek - AUTOPOPRAD 25.6.2014 [pdf 39 kB]
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 23.6.2014 [pdf 86 kB]
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 19.6.2014 [pdf 85 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v zmení jej dodatkov. MUDr. Eva Ammerová PEDIATRIA s.r.o. 19.6.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 05.12.2011 v znení jej dodatkov MEDIV, s.r.o 19.6.2014 [pdf 26 kB]
KÚPNA ZMLUVA CHEMOSVIT ENERGOCHEM,a.s. 18.6.2014 [pdf 73 kB]
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 ZAUDIO s.r.o 18.6.2014 [pdf 48 kB]
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 ZAUDIO s.r.o 18.6.2014 [pdf 50 kB]
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Ing. arch. Ján Bátora 18.6.2014 [pdf 40 kB]
Kúpna / lízingová zmluva Unicredit Leasing Slovakia, a. s. 16.6.2014 [pdf 527 kB]
Zmluva o vkladovom účte Sberbank Slovensko, a. s. 16.6.2014 [pdf 2 359 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 16.6.2014 [pdf 1 712 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 12.6.2014 [pdf 107 kB]
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA, S. R. O. 11.6.2014 [pdf 125 kB]
Darovacia zmluva Nadácia Chemosvit 9.6.2014 [pdf 317 kB]
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 4.6.2014 [pdf 1 385 kB]
KÚPNA ZMLUVA Ján Brynczka 3.6.2014 [pdf 68 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Peter Doležel 30.5.2014 [pdf 39 kB]
Dohoda o prevode telefónneho čísla Orange Slovensko, a. s. 21.5.2014 [pdf 1 196 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Svit, Komenského ulica 2 21.5.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Mierová 134, Svit 21.5.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 21.5.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 21.5.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Mierová 134, Svit 21.5.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 21.5.2014 [pdf 16 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 20.5.2014 [pdf 79 kB]
DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom stožiarov na inštaláciu informačných tabúľ zo dňa 31.03.2006 TATRAGAS, s.r.o 20.5.2014 [pdf 26 kB]
Zmluva o dielo Milan Fáber - TOPVER 16.5.2014 [pdf 636 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní regionálneho centra zhodnocovania biologicky roložiteľného odpadu v meste Svit Technické služby Mesta Svit 16.5.2014 [pdf 636 kB]
KÚPNA ZMLUVA Ing.Milan Starigazda, MVDr. Marcela Starigazdová 15.5.2014 [pdf 636 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o dielo DIDA, s.r.o. 15.5.2014 [pdf 163 kB]
Dodatok č.1 k zámennej zmluve Erika Trommlerová, Tibor Trommler 12.5.2014 [pdf 76 kB]
Kúpna zmluva Hnutie fokoláre m. 12.5.2014 [pdf 78 kB]
Zmluva č. 180/2014 o poskytnutí dotácie Atletický oddiel Svit 30.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 181/2014 o poskytnutí dotácie Basketbalový klub mládeže 30.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 183/2014 o poskytnutí dotácie Občianske združenie SL Svit 30.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 186/2014 o poskytnutí dotácie Lukostrelecký klub - Lukostreľba Svit 30.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 187/2014 o poskytnutí dotácie Klub plastikových modelárov Tatranskí orli, Poprad-Svit 30.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 190/2014 o poskytnutí dotácie Hokejový klub Svit - Podskalka 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 188/2014 o poskytnutí dotácie Futbalový klub Svit 30.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva o výpožičke Miestny spolok Červeného kríža 30.4.2014 [pdf 44 kB]
Zmluva č. 178/2014 o poskytnutí dotácie VOJENSKO-HISTORICKÝ KLUB TIGER Poprad 30.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 176/2014 o poskytnutí dotácie OZ Zábavná skupina SVITTASENIOR 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 179/2014 o poskytnutí dotácie Dychová hudba Sviťanka 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 177/2014 o poskytnutí dotácie OZ Spevokol SENIOR 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 175/2014 o poskytnutí dotácie Rímskokatolícky farský úrad Sv. Jozefa Robotníka 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 169/2014 o poskytnutí dotácie Miešaný spevácky zbor Laudamus 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 170/2014 o poskytnutí dotácie Folklórny súbor Jánošík 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 173/2014 o poskytnutí dotácie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 171/2014 o poskytnutí dotácie Umelecký klub Fantázia o.z. 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 174/2014 o poskytnutí dotácie Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Svit 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 168 /2014 o poskytnutí dotácie OZ Detský famózny svet 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 172 /2014 o poskytnutí dotácie Ľudová hudba Bystrianka 30.4.2014 [pdf 29 kB]
Nájomná zmluva Peter Hutník 29.4.2014 [pdf 38 kB]
Nájomná zmluva BUNTAVAR s.r.o 29.4.2014 [pdf 38 kB]
Nájomná zmluva Erdal Aliji 29.4.2014 [pdf 38 kB]
Zmluva o sprostredkovaní služby Boris Kulík- BLR Production 29.4.2014 [pdf 31 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35 - 9 Breziny 29.4.2014 [pdf 43 kB]
DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Svittex s.r.o. 29.4.2014 [pdf 67 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 15.11.2010 v znení jej dodatkov. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o 28.4.2014 [pdf 27 kB]
Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 28.4.2014 [pdf 78 kB]
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 2014-04-23 ANTIK Telecom s.r.o. 28.4.2014 [pdf 78 kB]
DODATOK č. 6 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 22.09.2004 v znení jej dodatkov. Ján Mičov 25.4.2014 [pdf 26 kB]
Zmluva č. 192/2013 o poskytnutí dotácie Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti občanov Podskalky 24.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 189/2014 o poskytnutí dotácie Cyklistický klub Energia Svit 24.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 182/2014 o poskytnutí dotácie Stolnotenisový klub ADENTO Svit 24.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 184/2014 o poskytnutí dotácie Active Swim Poprad 24.4.2014 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 191/2014 o poskytnutí dotácie Tenisový klub Svit 24.4.2014 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 185/2014 o poskytnutí dotácie Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit 24.4.2014 [pdf 29 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNOTNÉHO PRÍSPEVKU NA BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY MESTA SVIT Mgr. Gabriela Hutníková 22.4.2014 [pdf 32 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 22.4.2014 [pdf 106 kB]
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 22.4.2014 [pdf 86 kB]
DODATOK č. 4 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 01.04.2010 v znení jej dodatkov La Terra , s.r.o Poprad 17.4.2014 [pdf 25 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.09.2003 a v znení jej dodatkov Beáta Ľudmová 14.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.10.2012 3Bcolor 14.4.2014 [pdf 27 kB]
Zmluva o združení finančných prostriedkov na realizáciu projektu číslo SK-13-2013-R3 podporeného z programu Mládež v akcii s názvom Sme spolu! v zmluve 14.4.2014 [pdf 33 kB]
ZMLUVA O VYTVORENÍ A URČENÍ DOČASNÉHO MIESTA NA NAKLADANIE S ODPADMI Lidl Slovenská republika, v.o.s. 8.4.2014 [pdf 113 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 13.8.2013 v znení jej dodatkov Tomáš Valašek-AUTOPOPRAD 8.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.12.2003 v znení jej dodatkov. MATRIS, s.r.o 8.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov Martin Kubus Autocentrum Efekt 8.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 9 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2005 v znení jej dodatkov. Developcom, s.r.o 8.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 02.05.2011 v znení jej dodatkov DEMIVA – Iveta Demeterová 8.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30. júla 2004 v znení jej dodatkov. Alpha medical a.s. 8.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.12.2013 Milan Prokop 7.4.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.03.2012 KÁVOMATY 7.4.2014 [pdf 26 kB]
DOHODA o postúpení a prevzatí práv a povinností uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Ing. Jaroslav Lizák – E.B.D. Kežmarok 7.4.2014 [pdf 50 kB]
DOHODA o postúpení a prevzatí práv a povinností uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Ing. Jaroslav Lizák – E.B.D. Kežmarok 7.4.2014 [pdf 50 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.09.2010 v znení jej dodatkov. Hudobná skupina DEGUSTÁTOR - SVIT 7.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov. HOJSTRIČ, zastúpená konateľom Vincentom Hojstričom 7.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 13.2.2013. Ham Ham s.r.o 7.4.2014 [pdf 26 kB]
KOLEKTÍVNA ZMLUVA ZO SLOVES pri Mestskom úrade vo Svite 4.4.2014 [pdf 110 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2010 v znení jej dodatkov A- GEO TATRY s.r.o. konateľ Ing. Branislav Bartko 3.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2009 v znení jej dodatkov. MUDr. Monika Borošová 3.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.8.2013 SZUŠ Fantázia 3.4.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 02.05.2011 v znení jej dodatkov Igor Richnavský 3.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.08.2003 v znení Dodatku jej dodatkov Ing. Ondrej Bartek 3.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 03.05.2012 v znení jej dodatkov. Ing. Ján Schneider - OPTIMA 3.4.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.9.2003 v znení jej dodatkov. Marta Dunajová 3.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.01.2011 v znení jej dodatkov. Marta Dunajová 3.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v znení jej dodatkov Marta Neupaverová 3.4.2014 [pdf 27 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov Záchranná služba Košice 3.4.2014 [pdf 56 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.07.2004 v znení jej dodatkov. Zuzana Šterbáková - Kaderníctvo 3.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 24.10.2011 v znení jej dodatkov Ing. Lucia Botková 1.4.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.05.2010 v znení jej dodatkov BUNTAVAR s.r.o 1.4.2014 [pdf 27 kB]
Zmluva o prevádzkovaní regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Svit Technické služby Mesta Svit 31.3.2014 [pdf 94 kB]
Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. 31.3.2014 [pdf 573 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o. 28.3.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o. 28.3.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o. 28.3.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení Základná škola Svit, Komenského ulica 2 28.3.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení Základná škola Mierová 134, Svit 28.3.2014 [pdf 15 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení Základná škola Mierová 134, Svit 28.3.2014 [pdf 16 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 19.07.2006 v znení jej dodatkov MUDr. Martin Bryja, s. r. o. 27.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.04.2013 v znení jej dodatkov. MUDr. Edita Pondušová 27.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.08.2011 v znení jej dodatkov REKONŠTRUKTA, Ján Hudáč 27.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov. MUDr. Andrej Petras 26.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov. MUDr. Anna Budická 26.3.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 27.06.2012 MUDr. Zdenka Purdešová 26.3.2014 [pdf 25 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 12.03.2013. UNIZDRAV, s.r.o 26.3.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 16.03.2007 a v znení jej dodatkov. Viera Knurovská - VALEO 25.3.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 25.02.2011 v znení jej dodatkov. MUDr. Zuzana Barboričová 25.3.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2010 GP MEDICO , s.r.o 25.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 09. 2003 v znení jej dodatkov MUDr. Marta Čechová 25.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v zmení jej dodatkov. MUDr. Eva Ammerová 25.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov. MUDr. František Potanko 25.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Ján Hnath 25.3.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov. MUDr. Kristína Kardošová 25.3.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 09. 2003 v znení jej dodatkov. Ortho – Medica, s. r. o. 25.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.12.2007 v znení jej dodatkov. MUDr. Mária Levkaničová, Pupila, s.r.o 25.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o výpôžičke nebytového priestoru zo dňa 05.02.2014 Martin Terneny 25.3.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.01.2008 v znení jej dodatkov. VIVIDUS, s.r.o. 25.3.2014 [pdf 27 kB]
DODATOK č.7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.04.2008 v znení jej dodatkov. ADUSPLUS s. r. o. 24.3.2014 [pdf 27 kB]
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti Anton Kazimír 24.3.2014 [pdf 41 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 13.3.2014 [pdf 1 800 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 13.3.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 13.3.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 13.3.2014 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Svit, Komenského ulica 2 13.3.2014 [pdf 15 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Mierová 134, Svit 13.3.2014 [pdf 15 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Mierová 134, Svit 13.3.2014 [pdf 15 kB]
Zmluva o výpožičke Lukostrelecký klub Svit 11.3.2014 [pdf 43 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 11.3.2014 [pdf 44 kB]
DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 31.12.2004 v znení jej Dodatkov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svit, osada Breziny 7.3.2014 [pdf 26 kB]
KÚPNA ZMLUVA Bystrík Nahálka 4.3.2014 [pdf 77 kB]
Hromadná licenčná zmluva SOZA 3.3.2014 [pdf 1 224 kB]
DODATOK č. 8 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.12.2005 v znení jej dodatkov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svit, osada Máj 28.2.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.7.2008 v znení jej dodatkov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28.2.2014 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 27.01.2004 v znení jej Dodatkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28.2.2014 [pdf 25 kB]
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa a.s. 28.2.2014 [pdf 531 kB]
KÚPNA ZMLUVA Pavol Papcún 27.2.2014 [pdf 76 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 05.12.2011 v znení jej dodatkov MEDIV, s.r.o 26.2.2014 [pdf 29 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2008 v znení jej dodatkov MUDr. Albert Petho PED – IKA s.r.o 26.2.2014 [pdf 26 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru PED – IKA s.r.o 26.2.2014 [pdf 43 kB]
ZMLUVA O DIELO Prodosing, s. r.o. 24.2.2014 [pdf 48 kB]
Zámenná zmluva Ing Ján Šoltés 18.2.2014 [pdf 93 kB]
Zámenná zmluva Erika Trommlerová, Tibor Trommler 18.2.2014 [pdf 99 kB]
Zmluva o uverejnení inzercie Mediatel, spol. s r.o. 17.2.2014 [pdf 670 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska č. 4 vo Svite 14.2.2014 [pdf 45 kB]
DAROVACIA ZMLUVA MILK AGRO spol.,s.r.o. 14.2.2014 [pdf 67 kB]
Nájomná zmluva na prenájom pozemku na inštaláciu informačného panela Avalanche spol.s.r.o 14.2.2014 [pdf 43 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 11.2.2014 [pdf 44 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Snack – Bar, Trafo 11.2.2014 [pdf 67 kB]
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10.2.2014 [pdf 3 036 kB]
Zmluva o výpožičke Martin Terneny a Matej Kovalčík 10.2.2014 [pdf 43 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov osada Máj 35 - 36 10.2.2014 [pdf 44 kB]
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Ing. Rudolf Škovira TATRAGAS 5.2.2014 [pdf 84 kB]
Zmluva o výpožičke Klub Filatelistov Svit 4.2.2014 [pdf 44 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru OZ Destký Famózny svet 31.1.2014 [pdf 43 kB]
Zmluva o výpožičke OZ Destký Famózny svet 31.1.2014 [pdf 42 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru Vladimír Jesenský 31.1.2014 [pdf 42 kB]
DAROVACIA ZMLUVA SRRZ -RZ pri Materskej škole 27.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Stanislav Baláž 27.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Mediapress Poprad, s.r.o. 27.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA TIRAXIM, s.r.o. 24.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Tatraspol J, s.r.o. 24.1.2014 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Tatranská, s.r.o. 24.1.2014 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA SINTRA spol s.r.o., Bratislava 24.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA LUGARO, spol.s.r.o. 24.1.2014 [pdf 66 kB]
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Ing. Pavol Havlík 24.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Lekáreň Viva 24.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Hostinec Kopačka 24.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. 24.1.2014 [pdf 67 kB]
DAROVACIA ZMLUVA Duvall, spol. s.r.o. 24.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA BREMI – Brezina Miroslav 24.1.2014 [pdf 66 kB]
DAROVACIA ZMLUVA ADUSPLUS, spol., s.r.o. 24.1.2014 [pdf 67 kB]
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.1.2014 [pdf 2 204 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 12.9.2013 Ján Heldák a Mária Heldáková 15.1.2014 [pdf 25 kB]
Zmluva o finančnom príspevku IUVENTA - národná agentúra Mládež v akcii 14.1.2014 [pdf 1 541 kB]
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov OZ Juvamen 13.1.2014 [pdf 1 194 kB]
dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.03.2010 Nemocnica Poprad, a.s. 4.1.2014 [pdf 382 kB]
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. 31.12.2013 [pdf 233 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru OZ Detský Famózny svet 31.12.2013 [pdf 42 kB]
Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.08.2005, v znení jej dodatkov. Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 31.12.2013 [pdf 34 kB]
DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 31.12.2004 Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svit, osada Breziny 31.12.2013 [pdf 70 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Milan Prokop 30.12.2013 [pdf 43 kB]
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok Milan Prokop 30.12.2013 [pdf 35 kB]
Inominátna zmluva Milan Prokop 30.12.2013 [pdf 35 kB]
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27.12.2013 [pdf 190 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 20.12.2013 [pdf 1 525 kB]
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Tatranská, s.r.o. 20.12.2013 [pdf 1 205 kB]
ZMLUVA O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ FINCHEM, a.s. 20.12.2013 [pdf 59 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska Svit Podskalka 20.12.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Farský úrad Svit 20.12.2013 [pdf 44 kB]
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na prenájom miesta na inštaláciu reklamného zariadenia Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM 19.12.2013 [pdf 654 kB]
Zmluva o výpožičke Slovenský zväz záhradkárov Štokava II 19.12.2013 [pdf 45 kB]
Zmluva o výpožičke Slovenský zväz záhradkárov 35 -3 Štokava 1 12.12.2013 [pdf 45 kB]
Zmluva o výpožičke Folklórny súbor Jánošík 12.12.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 11.12.2013 [pdf 45 kB]
Dohoda o splátkovom kalendári Štrkopiesky Batizovce s.r.o 5.12.2013 [pdf 522 kB]
Darovacia zmluva Obec Ždiar 5.12.2013 [pdf 256 kB]
Zmluva o poskytnutí daru Sintra spol. s r.o. 4.12.2013 [pdf 171 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 2.12.2013 [pdf 1 624 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Róbert Hološka 2.12.2013 [pdf 38 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Jesenský Vladimír 2.12.2013 [pdf 40 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GD/01/019 na stavbu: Sreetballové ihrisko, Svit SR - Slovenská správa ciest 30.11.2013 [pdf 104 kB]
KÚPNA ZMLUVA č. 2930/6353/2013 SR - Slovenská správa ciest 27.11.2013 [pdf 33 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mozolík Jozef 28.11.2013 [pdf 102 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve na vykonanie služieb EMARK s.r.o. 27.11.2013 [pdf 100 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola, Mierová 134 25.11.2013 [pdf 101 kB]
Darovacia zmluva SRRZ-RZ pri materske škole 22.11.2013 [pdf 329 kB]
Zmluva o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia Východoslovenká distribučná, a. s. 22.11.2013 [pdf 2 349 kB]
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o. 20.11.2013 [pdf 1 040 kB]
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 19.11.2013 [pdf 84 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 18.11.2013 [pdf 1 813 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena Milan Barger 18.11.2013 [pdf 63 kB]
ZMLUVA O DIELO Streetballové ihrisko, Svit STRABAG s.r.o. 13.11.2013 [pdf 85 kB]
Zmluva o spolupráci, reklame, marketingovej a obchodnej činnosti DIAMON, s.r.o. 12.11.2013 [pdf 125 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit 7.11.2013 [pdf 93 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 318/2013 C.M.R. Slovakia, s.r.o. 6.11.2013 [pdf 25 kB]
MANDÁTNA ZMLUVA Budova SOŠ - prestavba na MsÚ Stavebný inžiniering, spol. s r.o. 4.11.2013 [pdf 51 kB]
Zmluva o výpožičke Dobrovoľná požiarna ochrana – okresný výbor Poprad 4.11.2013 [pdf 44 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Čonka Pavel 31.10.2013 [pdf 53 kB]
DODATOK č. 6 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gurský Stanislav 31.10.2013 [pdf 53 kB]
DODATOK č. 6 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Harendarčík Miroslav 31.10.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Ivanová Jana 31.10.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 6 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Klein Miroslav 31.10.2013 [pdf 60 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kleinová Mária 31.10.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kolpaský Zdenko 31.10.2013 [pdf 53 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Lengyel Branislav 31.10.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Neupauerová Alena 31.10.2013 [pdf 60 kB]
DODATOK č. 1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pecha Marcel 31.10.2013 [pdf 53 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pecha Milan 31.10.2013 [pdf 53 kB]
DODATOK č. 6 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pechová Jana 31.10.2013 [pdf 60 kB]
DODATOK č. 6 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Veselovský František 31.10.2013 [pdf 61 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Svit, Komenského ulica 2 29.10.2013 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Mierová 134, Svit 29.10.2013 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Základná škola Mierová 134, Svit 29.10.2013 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 29.10.2013 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 29.10.2013 [pdf 16 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB BYTOVÝ PODNIK SVIT , s.r.o, 29.10.2013 [pdf 16 kB]
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 29.10.2013 [pdf 9 025 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Paulína Bujňáková a Anna Antošková 28.10.2013 [pdf 42 kB]
ZMLUVA O DIELO NA PREDMET OBSTARÁVANIA : „BUDOVA SOŠ – PRESTAVBA NA MSÚ SVIT“ EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA, S. R. O. 24.10.2013 [pdf 645 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Soňa Lofflerová 24.10.2013 [pdf 41 kB]
Záložná zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 23.10.2013 [pdf 72 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 27.01.2004 v znení jej dodatkov. SR – Ministerstvo vnútra SR 22.10.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.7.2008 v znení jej dodatkov. SR – Ministerstvo vnútra SR 22.10.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve na prenájom stožiarov verejného osvetlenia zo dňa 17.06.2008 v znení jej Dodatkov. ROS, s.r.o 22.10.2013 [pdf 25 kB]
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 21.10.2013 [pdf 84 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Róbert Ištvánik 18.10.2013 [pdf 38 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Rudolf Kovalík 18.10.2013 [pdf 38 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panelu ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o 17.10.2013 [pdf 38 kB]
Zmluva o výpožičke ISKRA SVIT s.r.o 8.10.2013 [pdf 45 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Základná škola, Mierová 134 7.10.2013 [pdf 929 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 4.10.2013 [pdf 1 509 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 4.10.2013 [pdf 1 501 kB]
Dohoda o splátkovom kalendári Štrkopiesky Batizovce s.r.o 3.10.2013 [pdf 31 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Branislav Bartko 3.10.2013 [pdf 41 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Čonka Pavel 1.10.2013 [pdf 53 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gurský Stanislav 1.10.2013 [pdf 53 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Harendarčík Miroslav 1.10.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Klein Miroslav 1.10.2013 [pdf 60 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Lengyel Branislav 1.10.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pechová Jana 1.10.2013 [pdf 60 kB]
DODATOK č. 5 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Veselovský František 1.10.2013 [pdf 61 kB]
DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pecha Marcel 1.10.2013 [pdf 67 kB]
Zmluva o dielo č. 003/2013/ZOS DOMOS spol. s.r.o. 1.10.2013 [pdf 1 384 kB]
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 29.9.2013 [pdf 525 kB]
Kúpna zmluva Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 27.9.2013 [pdf 1 384 kB]
Kúpna zmluva ALTHAN, s.r.o. 23.9.2013 [pdf 53 kB]
Zmluva o poskytovaní stravovania pre občanov ZOS a v ZOS - denný pobyt vo Svite Centrum soviaálnych služieb Domov pod Tatrami 23.9.2013 [pdf 520 kB]
DAROVACIA ZMLUVA č. 377/2013/N-V Nadácia CHEMOSVIT 23.9.2013 [pdf 53 kB]
DAROVACIA ZMLUVA č. 376/2013/N-V Nadácia CHEMOSVIT 23.9.2013 [pdf 54 kB]
KÚPNA ZMLUVA Ing. Pavol Havlík 20.9.2013 [pdf 77 kB]
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Pavel Fianta 16.9.2013 [pdf 1 098 kB]
Zmluva o dielo č. 1327015 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka INCON spol. s r. o. 16.9.2013 [pdf 699 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Renáta Jamborová 13.9.2013 [pdf 39 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Marián Martočko 13.9.2013 [pdf 39 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Milan Klein a Anna Kleinová 12.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Miroslav Ulický a Gabriela Ulická 12.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Václav Mička a Ružena Mičková 12.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ján Heldák a Mária Heldáková 12.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Štefan Lang a Mária Langová 11.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Omámiková Anna 11.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Martin Omámik 11.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA JUDr.Eva Kukuricášová, Helena Kovalčíková 11.9.2013 [pdf 42 kB]
Darovacia zmluva Nadácia Chemosvit 10.9.2013 [pdf 314 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Martin Sedlák 10.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Miroslav Imrich 10.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Miroslav Imrich a Emília Imrichová 10.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Eva Antalová 10.9.2013 [pdf 41 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 9.9.2013 [pdf 1 394 kB]
Zmluva o výpožičke Atletický oddiel Svit 9.9.2013 [pdf 44 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GD/01/021 na stavbu: Sídlisko „E“ – vnútrobloková cesta, Svit STRABAG s.r.o. 9.9.2013 [pdf 54 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Jozef Lopušniak a Marta Lopušniaková 9.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Peter Václavik a Zuzana Václavíková 9.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Peter Peťo a Anna Peťová 6.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Pavol Ševčík a Veronika Ševčíková 6.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Jozef Lišoň a Jolana Lisoňová 6.9.2013 [pdf 42 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Miroslav Kováč, Ing. Ladislav Kováč, Ing. Gabriel Kováč 6.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Róbert Keklák a Aneta Kekláková 6.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA František Kalakaj a Terézia Kalakajová 6.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Gőrnerová Helena 6.9.2013 [pdf 42 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Irena Kožušková 5.9.2013 [pdf 41 kB]
Zmluva o refakturácii služby Bytový podnik Svit, s.r.o. 4.9.2013 [pdf 472 kB]
Zmluva o refakturácii služby Technické služby mesta Svit 4.9.2013 [pdf 477 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Vladimír Kyška 4.9.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ferdinand Godiška a Anna Godišková 4.9.2013 [pdf 41 kB]
Kúpna zmluva ALTHAN, s.r.o. 3.9.2013 [pdf 43 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 465 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 471 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 473 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 456 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 497 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 495 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 487 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 439 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 607 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 482 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 557 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 365 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 349 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 473 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 2.9.2013 [pdf 1 470 kB]
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 31.8.2013 [pdf 104 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pechová Jana 30.8.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Zubalík František 30.8.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Veselovský František 30.8.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pecha Milan 30.8.2013 [pdf 53 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Neupauerová Alena 30.8.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Lengyel Branislav 30.8.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kolpaský Zdenko 30.8.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kleinová Mária 30.8.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Klein Miroslav 30.8.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Ivanová Jana 30.8.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Harendarčík Miroslav 30.8.2013 [pdf 61 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gurský Stanislav 30.8.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gogová Žaneta 30.8.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 4 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gogová Kamila 30.8.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Čonka Pavol 30.8.2013 [pdf 53 kB]
KÚPNA ZMLUVA Tatranská mliekareň, a.s. 30.8.2013 [pdf 78 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.4.2013 Erdal Aliji 30.8.2013 [pdf 26 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru SZUŠ Fantázia Svit 30.8.2013 [pdf 40 kB]
Mandátna zmluva BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 28.8.2013 [pdf 84 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Jana Verbovská 28.8.2013 [pdf 41 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 28.8.2013 [pdf 1 395 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 28.8.2013 [pdf 1 386 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 28.8.2013 [pdf 1 389 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 28.8.2013 [pdf 1 387 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 28.8.2013 [pdf 1 373 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 28.8.2013 [pdf 1 393 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 397 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 385 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 386 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 386 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 392 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 395 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 396 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 399 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 406 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 409 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 407 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 388 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 390 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 386 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 387 kB]
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. 27.8.2013 [pdf 1 394 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostrednícvom rozpočtu MKSR na rok 2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 23.8.2013 [pdf 2 584 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ivan Havlík 21.8.2013 [pdf 93 kB]
KÚPNA ZMLUVA Jaroslav Danes 19.8.2013 [pdf 97 kB]
Nájomná zmluva na prenájom pozemku na inštaláciu informačného panela Tomáš Valášek 19.8.2013 [pdf 38 kB]
Dohoda č. 1/2013/OVVSaSČ o príspevku na pridelenie bytu v Dome opatrovateľskej služby Angela Ilavská 19.8.2013 [pdf 20 kB]
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. 15.8.2013 [pdf 2 628 kB]
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti Unistav s.r.o. 15.8.2013 [pdf 528 kB]
MANDÁTNA ZMLUVA o obstaraní prác a výkonov „Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Svite“ Stavebný inžiniering, spol. s r.o. 15.8.2013 [pdf 51 kB]
DOHODA O ZRUŠENÍ DOHODY O ÚHRADE SPLÁTKY UNISTAV, s.r.o. , Prešov, FINCHEM, a.s. 13.8.2013 [pdf 77 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Tomáš Valašek-AUTOPOPRAD 13.8.2013 [pdf 33 kB]
Zmluva č. 319/2013 o odbere obedov pre detí Materskej školy v Mengusovciach zo Školskej jedálne pri Materskej škole, Školská 21, Svit Obec Mengusovce 12.8.2013 [pdf 33 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ľubica Šalvatová, Ing. Róbert Šalvata, Ing. Ľubica Šalvatová 8.8.2013 [pdf 42 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Marta Talpašová 8.8.2013 [pdf 42 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Vladimír Zima, Viera Gunárová, Ivan Zima 7.8.2013 [pdf 42 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Rudolf Černoch a Ing. Alžbeta Černochová 7.8.2013 [pdf 42 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Štefan Šmalík a Helena Šmalíková 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Miroslav Richtarčík 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Margita Miškovičová 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Benedik Buliak a Zdena Buliaková 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Mária Staviarská 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Mária Miklašová 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ondrej Budiš a Anna Budišová 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ľuboš Batke a Viera Batkeová 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Jozef Batke 6.8.2013 [pdf 41 kB]
Zmluva o dielo C.M.R. Slovakia, s.r.o. 6.8.2013 [pdf 78 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Alena Turzová 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Miroslav Kožeľ a Margita Kožeľová 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ján Hric a Gertrúda Hricová 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Anna Lednická 6.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Martin Poracký a Mária Poracká 5.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ján Sokol a Jozefa Sokolová 5.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Marián Paulík 5.8.2013 [pdf 41 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 002/4.2MP/2011 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2.8.2013 [pdf 2 561 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Lenka Kuchtová 2.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Helena Patáková, Valéria Bizovská, Ľuboš Paták 2.8.2013 [pdf 42 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Katarína Chudjaková 2.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Eva Užíková 1.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Emil Praženka a Kamila Praženková 1.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Luboš Pavlo a Ing. Tatiana Pavlová 1.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Anna Chmurová 1.8.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ján Bartko 1.8.2013 [pdf 41 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Zubalík František 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Veselovský František 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pechová Jana 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pecha Milan 31.7.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Olajoš Vladimír 31.7.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Neupauerová Alena 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Lengyel Branislav 31.7.2013 [pdf 55 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kolpaský Zdenko 31.7.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kleinová Mária 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Klein Miroslav 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Ivanová Jana 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Harendarčík Miroslav 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gurský Stanislav 31.7.2013 [pdf 54 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gogová Žaneta 31.7.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK č. 3 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gogová Kamila 31.7.2013 [pdf 55 kB]
DODATOK č. 2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Čonka Pavol 31.7.2013 [pdf 54 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 30.7.2013 [pdf 1 544 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 29.7.2013 [pdf 1 384 kB]
Dodatok č. 2 k l. dohode č. 1/2012/OVVSaSČ o príspevku na pridelenie bytu v Dome opatrovateľskej služby Slatkovská Alžbeta 26.7.2013 [pdf 19 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ladislav Rusyniak 26.7.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA vlastníci bytu 26.7.2013 [pdf 42 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Etela Podhorska 26.7.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Božena Kiralová 26.7.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Šimon Dluhý 26.7.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing. Peter Petrov 25.7.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Marta Krivošová 25.7.2013 [pdf 41 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30. júla 2004 v znení jej dodatkov Alpha medical a.s. 24.7.2013 [pdf 28 kB]
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Milan Barger 22.7.2013 [pdf 84 kB]
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI BASKETBALOVÝ KLUB ISKRA SVIT 18.7.2013 [pdf 72 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA JUDr.Elena Korvínová, PaedDr. Klaudia Korvínová 17.7.2013 [pdf 41 kB]
Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania Slovenskej republiky 15.7.2013 [pdf 4 745 kB]
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti Štátny fond rozvoja bývania Slovenskej republiky 15.7.2013 [pdf 2 145 kB]
Zmluva o poskytovaní služby EuroSMS s.r.o. 15.7.2013 [pdf 1 504 kB]
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A3723278 Orange, a.s. 11.7.2013 [pdf 1 717 kB]
KÚPNA ZMLUVA COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo 11.7.2013 [pdf 76 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 10.7.2013 [pdf 1 370 kB]
Dohoda o prevode telefónneho čísla Ryša Ján 8.7.2013 [pdf 1 717 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Zubalík František 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Veselovský František 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Spišský Peter 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pechová Jana 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Pecha Milan 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Paločajová Eva 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Olajoš Vladimír 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Neupauerová Alena 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Mirga Pavol 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Lengyel Branislav 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kolpaský Zdenko 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kleinová Mária 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Klein Miroslav 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Ivanová Jana 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Harendarčík Miroslav 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gurský Stanislav 30.6.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gogová Žaneta 30.6.2013 [pdf 24 kB]
DODATOK č.2 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Gogová Kamila 30.6.2013 [pdf 24 kB]
DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Čonka Pavol 30.6.2013 [pdf 41 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Čonka Pavol 30.6.2013 [pdf 25 kB]
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 28.6.2013 [pdf 104 kB]
Zmluva o zverení správy nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Svit Technické služby Mesta Svit 27.6.2013 [pdf 64 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Ing. Rudolf Škovira - Tatragas 27.6.2013 [pdf 713 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 25.6.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke LK – lukostreľba Svit 25.6.2013 [pdf 44 kB]
Nájomná zmluva Ing. Eva Lehocká 25.6.2013 [pdf 41 kB]
KÚPNA ZMLUVA obyvatelia bytovky 24.6.2013 [pdf 146 kB]
Nájomná zmluva Tomáš Klema 21.6.2013 [pdf 39 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 20.6.2013 [pdf 96 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ondrej Grivalský a Kristína Grivalská 19.6.2013 [pdf 41 kB]
ZMLUVA O ČIASTOČNEJ ÚHRADE NÁKLADOV ZA OBSTARANIE ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SVIT LOKALITY MESTO 2012 Chemosvit, a.s. 18.6.2013 [pdf 35 kB]
DODATOK Č. 1 k Inominátnej zmluve zo dňa 01.07.2010 Milan Prokop 18.6.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Tvaružková Apolónia 18.6.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Marcel Maličký a Monika Maličká 18.6.2013 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Jarmila Jankopalová 18.6.2013 [pdf 41 kB]
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. 17.6.2013 [pdf 271 kB]
ZMLUVA O ČIASTOČNEJ ÚHRADE NÁKLADOV ZA OBSTARANIE ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SVIT LOKALITY MESTO 2012 Kvety Tatry Slovensko, s.r.o. 17.6.2013 [pdf 35 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Pavlína Beličáková 14.6.2013 [pdf 41 kB]
Zmluva o výpožičke Miestny spolok Červeného kríža 12.6.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Klub Filatelistov Svit 12.6.2013 [pdf 44 kB]
Darovacia zmluva Ing. Štegenová Jarmila 10.6.2013 [pdf 24 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska –základná organizácia Svit - Pod Skalkou 10.6.2013 [pdf 30 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Renáta Jamborová 6.6.2013 [pdf 37 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 31.5.2013 [pdf 1 383 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec ZUBALÍK František 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec VESELOVSKÝ František 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec SPIŠSKÝ Peter 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec PECHOVÁ Jana 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec PECHA Milan 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec PALOČAJOVÁ Eva 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec PALOČAJOVÁ Eva 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec OLAJOŠ Vladimír 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec NEUPAUEROVÁ Alena 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec MIRGOVÁ Marcela 31.5.2013 [pdf 41 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec MIRGOVÁ Marcela 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec MIRGA Pavol 31.5.2013 [pdf 41 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec MIRGA Pavol 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec LENGYEL Branislav 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec KOLPASKÝ Zdenko 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec KLEINOVÁ Mária 31.5.2013 [pdf 41 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec KLEINOVÁ Mária 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec KLEIN Miroslav 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec IVANOVÁ Jana 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec HARENDARČÍK Miroslav 31.5.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec GURSKÝ Stanislav 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec GOGOVÁ Žaneta 31.5.2013 [pdf 25 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec GOGOVÁ Kamila 31.5.2013 [pdf 24 kB]
DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec GOGA Igor 31.5.2013 [pdf 41 kB]
DODATOK č.1 k Dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec GOGA Igor 31.5.2013 [pdf 25 kB]
Zmluva o zverení do prevádzky nehnuteľného majetku mesta Svit Technické služby Mesta Svit 31.5.2013 [pdf 28 kB]
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 30.5.2013 [pdf 103 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru BKM Mládeže, zastúpený Ing. Ján Drobný 23.5.2013 [pdf 40 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru AGENTÚRA DOREMI – Mgr. Milan Špiner 21.5.2013 [pdf 40 kB]
Zmluva č. 108/2013 o poskytnutí dotácie VOJENSKO-HISTORICKÝ KLUB TIGER Poprad 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 107/2013 o poskytnutí dotácie OZ Zábavná skupina SVITTASENIOR 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 106/2013 o poskytnutí dotácie Dychová hudba Sviťanka 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 105/2013 o poskytnutí dotácie Rímskokatolícky farský úrad Sv. Jozefa Robotníka 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 104/2013 o poskytnutí dotácie Miešaný spevácky zbor Laudamus 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 103/2013 o poskytnutí dotácie Folklórny súbor Jánošík 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 102/2013 o poskytnutí dotácie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 101/2013 o poskytnutí dotácie Umelecký klub Fantázia o.z. 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 100/2013 o poskytnutí dotácie Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Svit 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 99 /2013 o poskytnutí dotácie OZ Detský famózny svet 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 98 /2013 o poskytnutí dotácie Ľudová hudba Bystrianka 21.5.2013 [pdf 29 kB]
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A3912450 Orange Slovensko, a.s. 7.5.2013 [pdf 141 kB]
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A2923775 Orange Slovensko, a.s. 7.5.2013 [pdf 140 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Spišská katolícka charita – charitatívna služba v rodinách 7.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Asociácia nepočujúcich Slovenska Centrum nepočujúcich ANEPS 3.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO-Slovenský zväz zdravotne postihnutých 3.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska –základná organizácia č. 4 Svit 3.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 3.5.2013 [pdf 30 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Familiaris o.z. 3.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Podtatranská organizácia č. 28 3.5.2013 [pdf 29 kB]
Zmluva o výpožičke Martin Terneny, Matej Kovalčík 2.5.2013 [pdf 43 kB]
Zmluva o výpožičke Farský úrad Svit 2.5.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke BK Svit – „Muži v najlepších rokoch“ 2.5.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru MUDr. Edita Pondušová 2.5.2013 [pdf 45 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov. MUDr. Edita Pondušová 2.5.2013 [pdf 43 kB]
Nájomná zmluva Peter Hutník 2.5.2013 [pdf 39 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 31.12.2004 Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svit, osada Breziny 29.4.2013 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.09.2003 a v znení jej dodatkov Beáta Ľudmová 29.4.2013 [pdf 26 kB]
Zmluva o zabezpečení praxe LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 29.4.2013 [pdf 26 kB]
Nájomná zmluva CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Domov pod Tatrami 29.4.2013 [pdf 39 kB]
Nájomná zmluva BUNTAVAR s.r.o 29.4.2013 [pdf 39 kB]
Nájomná zmluva Erdal Aliji 29.4.2013 [pdf 38 kB]
DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 01.08.2010 v znení jej dodatkov Dana Křičková 24.4.2013 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 15.11.2010 v znení jej dodatkov. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o 24.4.2013 [pdf 27 kB]
Dohoda o prevode telefónneho čísla Bocková Petronela 17.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.08.2011 v znení jej dodatkov REKONŠTRUKTA, Ján Hudáč 17.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 22.09.2004 v znení jej dodatkov. Štefan Krempaský 17.4.2013 [pdf 26 kB]
Zmluva o zabezpečení praxe LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 15.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.07.2004 v znení jej dodatkov. Zuzana Šterbáková - Kaderníctvo 12.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov Martin Kubus Autocentrum Efekt 12.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 8 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2005 v znení jej dodatkov. Developcom, s.r.o 12.4.2013 [pdf 26 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.4.2013 [pdf 105 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.4.2013 [pdf 105 kB]
Dohoda o hromadnom uyavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.4.2013 [pdf 84 kB]
Dohoda o hromadnom uyavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A2835330 Orange Slovensko, a.s. 12.4.2013 [pdf 140 kB]
Dohoda o hromadnom uyavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A2847838 Orange Slovensko, a.s. 12.4.2013 [pdf 140 kB]
Dohoda o hromadnom uyavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A3637088 Orange Slovensko, a.s. 12.4.2013 [pdf 140 kB]
Dohoda o hromadnom uyavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.4.2013 [pdf 92 kB]
Dohoda o hromadnom uyavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.4.2013 [pdf 84 kB]
Zmluva č. 140/2013 o poskytnutí dotácie Active Swim Poprad 11.4.2013 [pdf 28 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 07. 2003 v znení jej dodatkov Peter Hutník 10.4.2013 [pdf 26 kB]
Zmluva č. 137/2013 o poskytnutí dotácie Šachový oddiel Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 132/2013 o poskytnutí dotácie Stolnotenisový klub ADENTO Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 134/2013 o poskytnutí dotácie Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 139/2013 o poskytnutí dotácie Občianske združenie GALAXIA 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 130/2013 o poskytnutí dotácie Mládežnícky športový klub Iskra Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 138/2013 o poskytnutí dotácie Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti občanov Podskalky 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 136/2013 o poskytnutí dotácie Klub plastikových modelárov Tatranskí orli, Poprad-Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 131/2013 o poskytnutí dotácie Hokejový klub Svit - Podskalka 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 133/2013 o poskytnutí dotácie Futbalový klub Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 135/2013 o poskytnutí dotácie Cyklistický klub Energia Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 129/2013 o poskytnutí dotácie Basketbalový klub mládeže 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 127/2013 o poskytnutí dotácie BK Iskra Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 128/2013 o poskytnutí dotácie Atletický oddiel Svit 10.4.2013 [pdf 28 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.09.2010 Hudobná skupina DEGUSTÁTOR - SVIT 10.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 16.03.2007 a v znení jej dodatkov. Viera Knurovská - VALEO 9.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 HOJSTRIČ 9.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.08.2003 Ing. Ondrej Bartek 9.4.2013 [pdf 26 kB]
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. 07. 2005, týkajúcej sa nájmu nebytových kancelárskych priestorov Všeobecná úverová banka, a. s. 8.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2009 MUDr. Monika Borošová 8.4.2013 [pdf 26 kB]
ZMLUVA O DIELO č. na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva LABUDA – ASI, s.r.o. 8.4.2013 [pdf 62 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 03.05.2012 Ing. Ján Schneider - OPTIMA 8.4.2013 [pdf 26 kB]
Darovacia zmluva SRRZ-RZ pri Materskej Škole 5.4.2013 [pdf 311 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v znení jej dodatkov. Marta Neupaverová 5.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.06.2011 REVITALIZACIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V CENTRÁLNEJ ZÓNE MESTA SVIT KRYPTON s. r. o. 5.4.2013 [pdf 161 kB]
DODATOK č. 5 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 22.09.2004 v znení jej dodatkov. Ján Mičov 5.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.05.2010 v znení jej dodatkov BUNTAVAR s.r.o 5.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 01.04.2010 v znení jej dodatkov La Terra , s.r.o Poprad 3.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.03.2010 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 05.04.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 02.04.2012 Nemocnica Poprad, a.s. 3.4.2013 [pdf 30 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.03.2012 KÁVOMATY 3.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 02.05.2011 v znení jej dodatkov Igor Richnavský 3.4.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.10.2012 3Bcolor 3.4.2013 [pdf 26 kB]
Poistná zmluva číslo 6001000212 dodatok č.7 Komunálna poisťovňa 2.4.2013 [pdf 3 289 kB]
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 28.3.2013 [pdf 927 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č. 5/198/2013 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 26.3.2013 [pdf 52 kB]
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieť Orange Slovensko, a.s. 26.3.2013 [pdf 5 546 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 02.05.2011 v znení jej dodatkov DEMIVA – Iveta Demeterová 26.3.2013 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 19.09.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.06.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 01.05.2010 Milan Prokop 26.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.02.2011 v znení jej dodatkov SZZ 35- 9 Breziny vo Svite 25.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.12.2007 v znení jej dodatkov Pupila, s.r.o 25.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 09. 2003 v znení jej dodatkov Ortho – Medica, s. r. o. 25.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Ján Hnath 22.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 24.10.2011 v znení jej dodatkov Ing. Lucia Botková 22.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.9.2003 v znení jej dodatkov Marta Dunajová 22.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.01.2011 v znení jej dodatkov Marta Dunajová 22.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 02.10.2008 v znení jej dodatkov Detský Famózny svet 22.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2010 v znení jej dodatkov A- GEO TATRY s.r.o. 22.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.01.2008 v znení jej dodatkov VIVIDUS, s.r.o 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v zmení jej dodatkov PEDIATRIA s.r.o 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2008 v znení jej dodatkov MUDr. Albert Petho PED – IKA s.r.o 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 27.06.2012 MUDr. Zdenka Purdešová 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 19.07.2006 v znení jej dodatkov MUDr. Martin Bryja 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 09. 2003 v znení jej dodatkov MUDr. Marta Čechová 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Kristína Kardošová 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov MUDr. František Potanko 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 11. 08. 2005 v znení jej dodatkov MUDr. Edita Pondušová 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 25.02.2011 v znení jej dodatkov MUDr. Zuzana Barboričová 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Anna Budická 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov REG – PET TATRY, s.r.o 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 05.12.2011 v znení jej dodatkov MEDIV, s.r.o 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.12.2003 v znení jej dodatkov. MATRIS, s.r.o 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2010 MUDr. Ivor Bajtoš 20.3.2013 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.04.2008 v znení jej dodatkov. ADUSPLUS s. r. o. 20.3.2013 [pdf 26 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Ham Ham, s.r.o 15.3.2013 [pdf 42 kB]
Zmluva o výpožičke BK Iskra Svit 15.3.2013 [pdf 46 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35 - 9 Breziny 15.3.2013 [pdf 43 kB]
Zmluva o výpožičke BKM Mládeže 15.3.2013 [pdf 44 kB]
ZMLUVA o združení finančných prostriedkov MIVA,s.r.o Svit 15.3.2013 [pdf 68 kB]
KÚPNA ZMLUVA MIVA,s.r.o Svit 15.3.2013 [pdf 76 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru UNIZDRAV, s.r.o 12.3.2013 [pdf 37 kB]
Zmluva o výpožičke Stredná odborná škola 5.3.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL, spol. s r.o. 4.3.2013 [pdf 1 835 kB]
Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL, spol. s r.o. 4.3.2013 [pdf 1 835 kB]
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRAXE LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 4.3.2013 [pdf 26 kB]
Poistná zmluva číslo: 6001000212 dodatok č. 6 Komunálna poisťovňa 28.2.2013 [pdf 289 kB]
Zmluva o prevádzkovaní hnuteľného majetku Mesta Svit Technické služby Mesta Svit 28.2.2013 [pdf 61 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 20.2.2013 [pdf 2 201 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru PhDr. Mária Mihoková ATHENA MM, s.r.o 13.2.2013 [pdf 43 kB]
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Železnice Slovenskej republiky 8.2.2013 [pdf 3 477 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite 8.2.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov osada Máj 35 - 36 8.2.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Slovenský zväz záhradkárov 35 -3 Štokava 1 8.2.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska č. 4 vo Svite 8.2.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Mládežnícky športový klub Iskra 8.2.2013 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska Svit Podskalka 8.2.2013 [pdf 44 kB]
ZMLUVA O DIELO Ing. Jozef Petrík 7.2.2013 [pdf 142 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Mária Jarošová 5.2.2013 [pdf 41 kB]
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.08.2005, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 08. 02. 2008 , Dodatku č. 3 zo dňa 26. 09. 2008 , Dodatku č. 4 zo dňa 25.02.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 28.02.2010, Dodatku č. 6 zo dňa 19.10.2010, Dodatku č. 7 zo dňa 01.02.2011 a Dodatku č. 8 zo dňa 09.05.2012. Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 4.2.2013 [pdf 27 kB]
Zoznam vozidiel zaradených zo súboru k poistnej zmluve č. : 35592040389605070301 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group 1.2.2013 [pdf 136 kB]
DODATOK č. 7 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.12.2005 v znení jej dodatkov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svit, osada Máj 1.2.2013 [pdf 26 kB]
Dodatok č. 22012 k Zmluve na poskytnutie služby č. 035/2007 DATALAN, a.s. 30.1.2013 [pdf 136 kB]
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRAXE LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 25.1.2013 [pdf 67 kB]
ZMLUVA O DIELO K-BELCOR, s.r.o. 23.1.2013 [pdf 61 kB]
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ Miroslav Vaško – HS MONTANA BAND 22.1.2013 [pdf 28 kB]
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ Juraj Prstek 22.1.2013 [pdf 28 kB]
ZMLUVA O PROPAGÁCII MESTA SVIT VO VYSIELANÍ TV POPRAD TV POPRAD s.r.o. 14.1.2013 [pdf 33 kB]
Zmluva o prevode nehnuteľností UNISTAV, s.r.o., Prešov 11.1.2013 [pdf 2 163 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí reklamy zo dňa 2.1.2013 Mediapress Poprad, s.r.o. 9.1.2013 [pdf 63 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí reklamy zo dňa 2.1.2013 Milk Agro spol, s.r.o. 9.1.2013 [pdf 63 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Snack – Bar, Trafo 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY TIRAXIM, s.r.o. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Tatraspol J, s.r.o. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Tatranská, s.r.o 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Tatragas, spol.s.r.o. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Stanislav Baláž 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY SINTRA spol s.r.o., Bratislava 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Monarch – Marcel Tencer 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY MILK AGRO spol.,s.r.o. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Mediapress Poprad, s.r.o. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY LUGARO, spol.s.r.o. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Lekáreň Viva 2.1.2013 [pdf 28 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Hostinec Kopačka 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Peter Kazár - PKI 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Chedos, a.s. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Duvall, spol. s.r.o. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY BREMI – Brezina Miroslav 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Bellize Cars, Ján Diabelko 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Alto Slovakia 2.1.2013 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY ADUSPLUS, spol., s.r.o. 2.1.2013 [pdf 27 kB]
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy uzavretej dňa 23.12.2011 Bytový podnik Svit, s.r.o. 31.12.2012 [pdf 215 kB]
Poistná zmluva číslo: 6001000212 dodatok č. 5 Prvá Komunálna Finančná a.s. 31.12.2012 [pdf 263 kB]
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Prvá Komunálna Finančná a.s. 31.12.2012 [pdf 103 kB]
Dohoda o skončení nájmu pozemku MIVA, s.r.o Svit 28.12.2012 [pdf 41 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o propagácii Mesta Svit vo vysielaní TV Poprad TV POPRAD s.r.o. 28.12.2012 [pdf 23 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o propagácii Mesta Svit vo vysielaní TV Poprad TV POPRAD s.r.o. 28.12.2012 [pdf 23 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 14.12.2012 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Slovenský zväz záhradkárov Štokava II. 13.12.2012 [pdf 44 kB]
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 10.12.2012 [pdf 103 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 10.12.2012 [pdf 1 367 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 9.12.2012 [pdf 749 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 6.12.2012 [pdf 1 377 kB]
Darovacia zmluva Whirpool Slovakia spoločnosť. s r.o. Poprad 6.12.2012 [pdf 777 kB]
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov Občianske združenie JUVAMEN 6.12.2012 [pdf 52 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 5.12.2012 [pdf 1 209 kB]
KÚPNA ZMLUVA obyvatelia bytového domu na ulici Jesenského, súpisné číslo 200 5.12.2012 [pdf 113 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 4.12.2012 [pdf 744 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 3.12.2012 [pdf 1 345 kB]
Zoznam vozidiel zaradených zo súboru k poistnej zmluve č. : 2439000301 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group 3.12.2012 [pdf 226 kB]
KÚPNA ZMLUVA č. E 12071/6353/2012 SR - Slovenská správa ciest 3.12.2012 [pdf 63 kB]
Zmluva o nájme hnuteľnej veci Mgr. Milan Špiner 2.12.2012 [pdf 63 kB]
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group 30.11.2012 [pdf 104 kB]
KÚPNA ZMLUVA obyvatelia Kpt. Nálepku 102 30.11.2012 [pdf 111 kB]
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group 30.11.2012 [pdf 103 kB]
Dohoda o úhrade splátky UNISTAV, s.r.o. , Prešov, FINCHEM, a.s. 26.11.2012 [pdf 27 kB]
DODATOK č. 4 k Zmluve o výpožičke Slovenská národná knižnica 26.11.2012 [pdf 27 kB]
Zmluva o dielo č. 2012_10_10_JF_005 wanet s.r.o. 26.11.2012 [pdf 86 kB]
Zmluva o výpožičke BK Svit – „Muži v najlepších rokoch“ 26.11.2012 [pdf 44 kB]
KÚPNA ZMLUVA obyvatelia Mierová 199 23.11.2012 [pdf 112 kB]
Dohoda č. 4/2012/OVVSaSČ o príspevku na pridelenie bytu v Dome opatrovateľskej služby Rusnák Jozef 23.11.2012 [pdf 20 kB]
Poistná zmluva dodatok č. 4 Komunálna poisťovňa 20.11.2012 [pdf 300 kB]
Poistná zmluva dodatok č. 3 Komunálna poisťovňa 20.11.2012 [pdf 296 kB]
DODATOK Č. 7 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2005 v znení jej dodatkov Developcom, s.r.o. 20.11.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Renáta Jamborová 20.11.2012 [pdf 39 kB]
Zmluva o spolupráci pri praktickej výuke a odbornej stáži - praxi BM WORK AGENCY, s.r.o. 16.11.2012 [pdf 964 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Róbert Ištvánik 15.11.2012 [pdf 39 kB]
Poistná zmluva Prvá Komunálna Finančná a.s. 14.11.2012 [pdf 251 kB]
Dohoda o ukončení poistnej zmluvy Komunálnou poisťovňou, a. s. VIG 09.11.2012 [pdf 77 kB]
Zoznam vozidiel zaradených zo súboru k poistnej zmluve č. : 2439000301 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group 8.11.2012 [pdf 216 kB]
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 08.11.2012 [pdf 35 kB]
DODATOK č.1 k Rámcovej dohode č. RD – 06/2012 o poskytnutí poistných služieb KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 08.11.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva o dielo Strabag s.r.o. 01.11.2012 [pdf 7 275 kB]
Mandátna zmluva Stavebný inžiniering, spol. s r.o. 01.11.2012 [pdf 51 kB]
KÚPNA ZMLUVA S.D.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 31.10.2012 [pdf 88 kB]
Zmluva o výpožičke Dobrovoľná požiarna ochrana – okresný výbor Poprad 31.10.2012 [pdf 44 kB]
Úrazové poitenie uchádzačou o zamestnanie Komunálna poisťovňou, a. s. VIG 30.10.2012 [pdf 103 kB]
Dohoda č. 3/2012/OVVSaSČ Havlíkova M. 30.10.2012 [pdf 20 kB]
Nájomná zmluva na prenájom pozemku na inštaláciu informačného panela HUBERTUS s.r.o 30.10.2012 [pdf 41 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru 3Bcolor 30.10.2012 [pdf 42 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru COLORLAK s.r.o 29.10.2012 [pdf 43 kB]
Zoznam vozidiel poistených v súbore od 1.11.2012 k poistnej zmluve č. : 2439000301 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., Vienna Insurance Group 25.10.2012 [pdf 226 kB]
Zmluva o dielo S6A2744 Fenestra Sk spol. s r.o. 25.10.2012 [pdf 2 136 kB]
Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastnikov kurzu V a V Servis, s.r.o. 21.10.2012 [pdf 780 kB]
Darovacia zmluva Whirpool Slovakia spoločnosť s r.o. Poprad 21.10.2012 [pdf 356 kB]
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRAXE LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 18.10.2012 [pdf 26 kB]
Darovacia zmluva Ing. Olexová Eva 18.10.2012 [pdf 25 kB]
Zmluva o dielo č. 2/2012 Ing. Ľubomír Chlebovec, Kamenársstvo, pomocné stavebné práce 17.10.2012 [pdf 27 kB]
Havarijné poistenie motorových vozidiel Poistná zmluva Prvá Komunálna Finančná a.s. 10.10.2012 [pdf 160 kB]
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 14.08.2012 obyvatelia ul. Kpt.Nálepku č.137 09.10.2012 [pdf 105 kB]
Rámcová dohoda č. RD – 06/2012 o poskytnutí poistných služieb KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 05.10.2012 [pdf 409 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu uzatvorenej dňa 10.09.2012 Bekim Memeti 03.10.2012 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 7 k zmluve o výkone správy zo dňa 02.01.2008 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 03.10.2012 [pdf 83 kB]
Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 2-FRA2008-005 zo dňa 07.07.2008 SOMI Systems, a.s. 02.10.2012 [pdf 60 kB]
Zmluva o dielo č. 1/2012 Ľubomír Chlebovec, Kamenárske a obkladačské práce 02.10.2012 [pdf 28 kB]
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 01.10.2012 [pdf 2 672 kB]
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 01.10.2012 [pdf 1 271 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru Developcom, s.r.o 30.9.2012 [pdf 43 kB]
Poistná zmluva číslo: 6001000212 Dodatok č.1 Prvá Komunálna Finančná a.s. 30.09.2012 [pdf 3 843 kB]
Nájomná zmluva na prenájom pozemku na inštaláciu informačného panela ISPA s.r.o 27.09.2012 [pdf 41 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku mesta Svit Technické služby Mesta Svit 20.09.2012 [pdf 665 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 31.07.2012 Tomáš Danes 17.09.2012 [pdf 25 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku mesta Svit Technické služby Mesta Svit 14.09.2012 [pdf 55 kB]
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. 07. 2005, týkajúcej sa nájmu nebytových kancelárskych priestorov Všeobecná úverová banka, a. s. 13.09.2012 [pdf 111 kB]
Mandátna zmluva STAR EU, a. s. 12.09.2012 [pdf 111 kB]
Mandátna zmluva STAR EU, a. s. 12.09.2012 [pdf 111 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 05.06.2012 Tomáš Klema 11.09.2012 [pdf 26 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Bekim Memeti 10.09.2012 [pdf 94 kB]
Zmluva o zabezpečení odbornej praxi v rámci vzdelávacieho programu "Kurz opatrovania" ASINED, s.r.o. 10.09.2012 [pdf 605 kB]
Zmluva o výpožičke Mládežnícky športový klub Iskra 10.09.2012 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov osada Breziny 35 - 9 10.09.2012 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Folklórny súbor Jánošík 10.09.2012 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Dychová hudba Sviťanka 10.09.2012 [pdf 45 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska Svit Podskalka 10.09.2012 [pdf 44 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Spišská katolícka charita – charitatívna služba v rodinách 10.09.2012 [pdf 29 kB]
KÚPNA ZMLUVA o predaji motorového vozidla AUTONOVA, s.r.o. 06.09.2012 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 12012 k Zmluve na poskytnutie služby č. 035/2007 DATALAN, a.s. 04.09.2012 [pdf 37 kB]
Zmluva o odbere obedov pre detí Materskej školy v Mengusovciach zo Školskej jedálne pri Materskej škole, Školská 21, Svit-Podskalka Obec Mengusovce 31.08.2012 [pdf 34 kB]
Zmluva o výpožičke Farský úrad Svit 31.08.2012 [pdf 43 kB]
Kúpna zmluva vlastníci bytového domu 30.08.2012 [pdf 129 kB]
Havarijné poistenie motorových vozidiel EUROKASKO- SÚBOR Kooperativa poisťovňa, a.s. 28.08.2012 [pdf 148 kB]
Poistná zmluva Kooperativa poisťovňa, a.s. 28.08.2012 [pdf 117 kB]
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 16.07.2012 Tomáš Danes 28.08.2012 [pdf 74 kB]
Zmluva o zabezpečení praxe LITE Anglická škola Poprad, s.r.o. 23.08.2012 [pdf 26 kB]
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 22.08.2012 [pdf 3 817 kB]
Dodatok č.6 k zmluve o výkone správy zo dňa 02.01.2008 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 22.08.2012 [pdf 67 kB]
ZMLUVA O DIELO KENNEK PRO, s.r.o. 22.08.2012 [pdf 55 kB]
KÚPNA ZMLUVA Ing. Milan Lapšanský 22.08.2012 [pdf 88 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ivan Mlynár 16.08.2012 [pdf 93 kB]
KÚPNA ZMLUVA spoluvlastníci – bytový dom na ulici Kpt. Nálepku, s.č. 137 16.08.2012 [pdf 123 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Milena Havašová 16.08.2012 [pdf 98 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ján Bizub 16.08.2012 [pdf 38 kB]
Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa a.s. 14.08.2012 [pdf 421 kB]
Zmluva úvere Slovenská sporiteľňa a.s. 14.08.2012 [pdf 2 504 kB]
Zmluva o účinkovaní č. 223 /2012 Vladimír Sivčo 10.08.2012 [pdf 28 kB]
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.08.2012 [pdf 214 kB]
Dohoda č. 2/2012/OVVSaSČ Ilčik Jozef 08.08.2012 [pdf 21 kB]
Nájomná zmluva Tomáš Danes 31.07.2012 [pdf 88 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Familiaris 27.07.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska –základná organizácia č. 4 Svit 27.07.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Asociácia nepočujúcich Slovenska Centrum nepočujúcich ANEPS 27.07.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 27.07.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO-Slovenský zväz zdravotne postihnutých 27.07.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva o dielo Kovoplast s.r.o. 20.07.2012 [pdf 145 kB]
Kúpna zmluva Tomáš Danes 17.07.2012 [pdf 87 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM 16.07.2012 [pdf 86 kB]
Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 16.07.2012 [pdf 889 kB]
Kúpna zmluva Jozef Majerčák a Ružena Majerčáková 11.07.2012 [pdf 87 kB]
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 10.07.2012 [pdf 5 883 kB]
Zmluva o výpožičke Kongregácia sestier 28.06.2012 [pdf 42 kB]
Dohoda o skončení zmluvy o výpôžičke Kongregácia sestier Služobníčok 28.06.2012 [pdf 43 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru MUDr. Zdenka Purdešová 27.06.2012 [pdf 44 kB]
ZMLUVA O DODÁVKE SLUŽBY. č. VO/02/2012 Prvá Komunálna Finančná, a.s. 26.06.2012 [pdf 62 kB]
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ č. 205/2012 Peter ONDRIA 26.06.2012 [pdf 29 kB]
Nájomná zmluva na prenájom pozemku na inštaláciu informačného panela Chemosvit Fibrochem, a.s 26.06.2012 [pdf 41 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Norbert Lagron, Cirkus PRINCE 21.06.2012 [pdf 33 kB]
Zmluva č. 204/2012 o poskytnutí dotácie Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Svit 15.06.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 203/2012 o poskytnutí dotácie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 202/2012 o poskytnutí dotácie Ľudová hudba Bystrianka 15.06.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 201/2012 o poskytnutí dotácie Dychová hudba Sviťanka 15.06.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 200/2012 o poskytnutí dotácie Umelecký klub Fantázia o.z. 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 199/2012 o poskytnutí dotácie Rímskokatolícky farský úrad Sv. Jozefa Robotníka 15.06.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 198/2012 o poskytnutí dotácie Miešaný spevácky zbor Laudamus 15.06.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 197/2012 o poskytnutí dotácie Folklórny súbor Jánošík 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 196/2012 o poskytnutí dotácie OZ Detský famózny svet 15.06.2012 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 195/2012 o poskytnutí dotácie Občianske združenie GALAXIA 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 192/2012 o poskytnutí dotácie Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti občanov Podskalky 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 191/2012 o poskytnutí dotácie Šachový oddiel Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 190/2012 o poskytnutí dotácie Klub plastikových modelárov Tatranskí orli, Poprad-Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 189/2012 o poskytnutí dotácie Cyklistický klub Energia Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 188/2012 o poskytnutí dotácie Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 187/2012 o poskytnutí dotácie Futbalový klub Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 186/2012 o poskytnutí dotácie Tenisový klub Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 185/2012 o poskytnutí dotácie Stolnotenisový klub ADENTO Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 184/2012 o poskytnutí dotácie Hokejový klub Svit - Podskalka 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 183/2012 o poskytnutí dotácie Mládežnícky športový klub Iskra Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 182/2012 o poskytnutí dotácie Basketbalový klub mládeže 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 181/2012 o poskytnutí dotácie Atletický oddiel Svit 15.06.2012 [pdf 28 kB]
Rámcová kúpna zmluva Z+M servis, spol. s r.o. 11.06.2012 [pdf 45 kB]
Rámcová kúpna zmluva KP plus, spol. s r. o. 11.06.2012 [pdf 48 kB]
Zmluva o výpožičke BKM Mládeže, zastúpený Ing.Ján Drobný 11.06.2012 [pdf 44 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.08.2011 REKONŠTRUKTA, Ján Hudáč 06.06.2012 [pdf 26 kB]
Zmluva o uzavretí budúcej kupnej zmluvy UNISTAV, s.r.o., Prešov 06.06.2012 [pdf 46 kB]
Zmluva o výpožičke Základná umelecká škola 05.06.2012 [pdf 43 kB]
Nájomná zmluva Tomáš Klema 05.06.2012 [pdf 36 kB]
Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku Atletický oddiel Svit, zastúpený Mgr. Ladislav Potočný 05.06.2012 [pdf 44 kB]
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.09.2003 a v znení jej dodatkov Beáta Ľudmová 05.06.2012 [pdf 27 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 05.06.2012 [pdf 44 kB]
Nájomná zmluva Ján Mičov SNACK – BAR TRAFO 05.06.2012 [pdf 40 kB]
Rámcová kúpna zmluva Slavomír Bednarčík - GastroBal 31.05.2012 [pdf 43 kB]
Darovacia zmluva Ing. Peter Jablonovský 28.05.2012 [pdf 25 kB]
Darovacia zmluva Ing. Helena Kisková 28.05.2012 [pdf 25 kB]
Nájomná zmluva Peter Hutník 28.05.2012 [pdf 39 kB]
Nájomná zmluva Peter Hutník 28.05.2012 [pdf 39 kB]
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti Anton Kazimír 28.05.2012 [pdf 42 kB]
Nájomná zmluva Ján Kušmirek 28.05.2012 [pdf 41 kB]
Darovacia zmluva č. 296/2012/N-V Nadácia Chemosvit 21.05.2012 [pdf 67 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Antonín Šimek, Cirkus METROPOL 15.05.2012 [pdf 33 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 15.11.2010 v znení jej dodatkov UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o 14.05.2012 [pdf 27 kB]
DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 01.08.2010 v znení jej dodatkov Dana Křičková 14.05.2012 [pdf 27 kB]
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.08.2005, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 08. 02. 2008 , Dodatku č. 3 zo dňa 26. 09. 2008 , Dodatku č. 4 zo dňa 25.02.2009, Dodatku č. 6 zo dňa 19.10.2010, a Dodatku č. 7 zo dňa 01.02.2011 Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 09.05.2012 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2005 v znení jej dodatkov Developcom, s.r.o 03.05.2012 [pdf 26 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Ing. Ján Schneider - OPTIMA 03.05.2012 [pdf 42 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.04.2005 v znení jej dodatkov Ing. Ján Schneider - OPTIMA 03.05.2012 [pdf 42 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov COLORLAK, s.r.o 02.05.2012 [pdf 27 kB]
Nájomná zmluva BUNTAVAR s.r.o 02.05.2012 [pdf 39 kB]
DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 01.04.2010 v znení jej dodatkov La Terra , s.r.o Poprad 27.4.2012 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 27.4.2006 v znení jej dodatkov Ing. Ján Schneider - OPTIMA 27.4.2012 [pdf 26 kB]
Nájomná zmluva Erdal Aliji 27.4.2012 [pdf 39 kB]
Zmluva o dielo č. 1/4/2102 Dvorčák Štefan - ŠADA 25.4.2012 [pdf 1 566 kB]
Kúpna zmluva Ing. Vladimír Kolárik 25.4.2012 [pdf 853 kB]
Darovacia zmluva Whirpool Slovakia spoločnosť s.r.o. Poprad 25.4.2012 [pdf 322 kB]
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.08.2003 v znení Dodatku jej dodatkov Ing. Ondrej Bartek 24.4.2012 [pdf 303 kB]
Dodatok č.4 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 22.09.2004 v znení jej dodatkov Ján Mičov 24.4.2012 [pdf 265 kB]
Zmluva č. 12/1148/0014 [ 79393] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET ANTIK Telecom s.r.o. 24.4.2012 [pdf 211 kB]
Zmluva č. 12/1148/0013 [ 79392] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET ANTIK Telecom s.r.o. 24.4.2012 [pdf 211 kB]
Zmluva č. 12/1148/0015 [ 79396] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET ANTIK Telecom s.r.o. 24.4.2012 [pdf 211 kB]
Darovacia zmluva č. 294/2012/N-V Nadácia Chemosvit 23.4.2012 [pdf 265 kB]
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 22.09.2004 v znení jej dodatkov Štefan Krempaský 23.4.2012 [pdf 294 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.09.2010 v znení jej dodatkov Hudobná skupina Degustátor - Svit 23.4.2012 [pdf 282 kB]
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov Martin Kubus 23.4.2012 [pdf 312 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.02.2011 SZZ 35-9 Breziny vo Svite 23.4.2012 [pdf 292 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.03.2010 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 05.04.2011 Nemocnica Poprad, a.s. 19.4.2012 [pdf 393 kB]
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.07.2003 v znení jej dodatkov Peter Hutník 19.4.2012 [pdf 292 kB]
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v znení jej dodatkov Marta Neupaverová 19.4.2012 [pdf 283 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 02.05.2011 Igor Richnavský 19.4.2012 [pdf 288 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 02.05.2011 Demiva - Iveta Demeterová 18.4.2012 [pdf 305 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.05.2010 Buntavar s.r.o 16.4.2012 [pdf 300 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16.4.2012 [pdf 1 604 kB]
Zmluva o outsorcingu č. 72/IK/VO Elauk s.r.o. 16.4.2012 [pdf 1 643 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-4753/2012/2.5 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16.4.2012 [pdf 2 355 kB]
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov Hojstrič 16.4.2012 [pdf 332 kB]
Kolektívna zmluva ZO Sloves 16.4.2012 [pdf 132 kB]
Dohoda o splátkovom kalendári Jarmila Solusová 16.4.2012 [pdf 515 kB]
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 02.03.2012 MUDr. Samuel Kamoche Njambi 16.4.2012 [pdf 499 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 19.07.2011 MUDr. Zdenka Purdešová 16.4.2012 [pdf 285 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2010 Milan Prokop 16.4.2012 [pdf 281 kB]
Nájomná zmluva Chemosvit, a.s. 3.4.2012 [pdf 915 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome vlastníci bytov 3.4.2012 [pdf 2 251 kB]
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.12.2005 v znení jej dodatkov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svit, osada Máj 3.4.2012 [pdf 310 kB]
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2009 v znení jej dodatkov MUDr. Monika Borošová 3.4.2012 [pdf 320 kB]
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2010 A-GEO TATRY s.r.o. 3.4.2012 [pdf 287 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 24.10.2011 Ing. Lucia Botková 3.4.2012 [pdf 279 kB]
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.01.2011 v znení jej dodatkov Marta Dunajová 3.4.2012 [pdf 302 kB]
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.09.2003 v znení jej dodatkov Marta Dunajová 3.4.2012 [pdf 298 kB]
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 11.08.2005 v znení jej dodatkov MUDr. Edita Pondušová 3.4.2012 [pdf 294 kB]
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov MUDr. Andrej Petras 3.4.2012 [pdf 309 kB]
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.07.2004 v znení jej dodatkov Zuzana Šterbáková - Kaderníctvo 3.4.2012 [pdf 287 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Čeněk Semerád 30.3.2012 [pdf 837 kB]
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 16.03.2007 a v znení jej dodatkov Viera Knurovská - VALEO 30.3.2012 [pdf 311 kB]
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.júla 2004 v znení jej dodatkov BIORTG s.r.o 29.3.2012 [pdf 329 kB]
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy zo dňa 10.02.2006 v znení Dodatku č.1 zo dňa 01.07.2009 Ing. Anna Krišková 29.3.2012 [pdf 428 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru MUDr. Erik Chorvát 29.3.2012 [pdf 600 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Kávomaty 29.3.2012 [pdf 1 049 kB]
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.10.2008 PhDr. Mária Mihoková ATHENA MM, s.r.o 29.3.2012 [pdf 314 kB]
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 MUDr. Ján Hnath 29.3.2012 [pdf 313 kB]
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 Ortho - Medica, s.r.o. 29.3.2012 [pdf 313 kB]
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 MUDr. Marta Čechová 29.3.2012 [pdf 313 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 05.12.2011 Mediv, s.r.o. 29.3.2012 [pdf 299 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 26.3.2012 [pdf 735 kB]
Zámenná zmluva Chemosvit, a.s. 23.3.2012 [pdf 914 kB]
Zmluva o poskytnutí reklamy Tatranská, s.r.o. 22.3.2012 [pdf 345 kB]
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 01.11.2009 Maroš Lištiak LIMAT 21.3.2012 [pdf 370 kB]
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.04.2008 v znení jej dodatkov ADUSPLUS s.r.o 19.3.2012 [pdf 312 kB]
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2008 v znení jej dodatkov MUDr. Albert Petho PED - IKA s.r.o 19.3.2012 [pdf 310 kB]
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.12.2007 v znení jej dodatkov MUDr. Mária Levkaničová, Pupila, s.r.o 19.3.2012 [pdf 307 kB]
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.01.2008 v znení jej dodatkov VIVIDUS, s.r.o. 19.3.2012 [pdf 310 kB]
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Kristína Kardošová 19.3.2012 [pdf 308 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov MUDr. František Potanko 19.3.2012 [pdf 315 kB]
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Anna Budická 19.3.2012 [pdf 303 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v znení jej dodatkov MUDr. Eva Ammerova 14.3.2012 [pdf 312 kB]
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 19.07.2006 v znení jej dodatkov MUDr. Martin Bryja, s.r.o. 14.3.2012 [pdf 312 kB]
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.12.2003 v znení jej dodatkov MATRIS s.r.o. 14.3.2012 [pdf 325 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 25.02.2011 MUDr. Zuzana Barboričová 14.3.2012 [pdf 300 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2010 MUDr. Ivor Bajtoš 14.3.2012 [pdf 319 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č. zmluvy: A2847819 Orange Slovensko, a.s. 13.3.2012 [pdf 6 044 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č. zmluvy: A5044139 Orange Slovensko, a.s. 13.3.2012 [pdf 6 051 kB]
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 13.3.2012 [pdf 854 kB]
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 13.3.2012 [pdf 921 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru Familiaris o.z, 12.3.2012 [pdf 621 kB]
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 8.3.2012 [pdf 5 847 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Štrkopiesky Batizovce s.r.o. 7.3.2012 [pdf 707 kB]
Zmluva o výpožičke BK Iskra Svit 7.3.2012 [pdf 1 180 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Bytový podnik Svit, s.r.o, 6.3.2012 [pdf 265 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Bytový podnik Svit, s.r.o, 6.3.2012 [pdf 262 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Bytový podnik Svit, s.r.o, 6.3.2012 [pdf 262 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Komenského 6.3.2012 [pdf 263 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Mierová 6.3.2012 [pdf 263 kB]
Zmluva o poskytnutí služieb Základná škola Mierová 6.3.2012 [pdf 264 kB]
Nájomná zmluva Imagewell sro 6.3.2012 [pdf 2 592 kB]
Nájomná zmluva Imagewell sro 6.3.2012 [pdf 2 608 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru MUDr. Samuel Kamoche Njambi 2.3.2012 [pdf 1 225 kB]
Dodatok č.1 k dohode č.1/2012/OVVSaSČ Slatkovská Alžbeta 29.02.2012 [pdf 383 kB]
Zmluva o zverení správy nehnuteľného majetku mesta Svit Technické služby Mesta Svit 27.02.2012 [pdf 858 kB]
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 02.01.2007 Stanislav Klein - S - Studio 24.02.2012 [pdf 418 kB]
Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Obec Švábovce 24.02.2012 [pdf 781 kB]
Zmluva o unicastovom streame ANTIK Telecom s.r.o. 23.02.2012 [pdf 1 205 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A3422661 Orange Slovensko, a.s. 22.02.2012 [pdf 2 092 kB]
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmeny územného plánu mesta Svit Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 21.02.2012 [pdf 1 096 kB]
Zmluva o dielo TATRANIA ATELIÉR AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA 21.02.2012 [pdf 1 876 kB]
Dohoda č.1/2012/OVVSaSČ Slatkovská Alžbeta 20.02.2012 [pdf 409 kB]
Zmluva o údržbe a servise Next Team s.r.o. 16.02.2012 [pdf 1 480 kB]
Nájomná zmluva Slovenská autobusová dopprava Poprad 16.02.2012 [pdf 1 291 kB]
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve na prenájom stožiarov verejného osvetlenia ROS, s.r.o. 13.02.2012 [pdf 761 kB]
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 361 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A500968 Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 784 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A4884668 Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 785 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A4884598 Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 793 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A4954194 Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 791 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A6152342 Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 920 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 958 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A6152313 Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 1 215 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A6152313 Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 789 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení č.zmluvy:A6152313 Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 789 kB]
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 09.02.2012 [pdf 1 175 kB]
Zmluva o výpožičke Slovenský zväz záhradkárov 35-3 Štokava1 08.02.2012 [pdf 1 894 kB]
Zmluva o výpožičke Mestský hasičský zbor SVIT 08.02.2012 [pdf 2 028 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov osada Máj 35-36 08.02.2012 [pdf 2 268 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 08.02.2012 [pdf 1 962 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 08.02.2012 [pdf 1 931 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35-9 Breziny 08.02.2012 [pdf 2 022 kB]
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby... Altrea n.o. 06.02.2012 [pdf 2 105 kB]
Zmluva o dielo č.28042011 Euro - Building, a.s. 02.02.2012 [pdf 7 679 kB]
Kúpna zmluva č.1237/01 Bluetech s.r.o. 02.02.2012 [pdf 8 102 kB]
Zmluva o vyhotovení plošnej inzercie 2011 Perex, a.s. 02.02.2012 [pdf 987 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklemnéo panela Chemosvit, a.s. 02.02.2012 [pdf 2 035 kB]
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 1.11.2009 Finchem a.s. 01.02.2012 [pdf 944 kB]
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.2009 Finchem a.s. 01.02.2012 [pdf 948 kB]
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.2009 Finchem a.s. 01.02.2012 [pdf 1 100 kB]
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľností Stredná odborná škola 31.01.2012 [pdf 1 572 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome a Zmluva o zriadení vecného bremena Ing. Pavel Blaško 30.01.2012 [pdf 4 708 kB]
Darovacia zmluva Baliarne obchodu, a.s. Poprad 27.01.2012 [pdf 792 kB]
Zmluva o dielo TATRANIA ATELIÉR AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA 26.01.2012 [pdf 119 kB]
Zmluva o dielo Ing. Peter Kúdeľa 19.01.2012 [pdf 3 412 kB]
Zmluva o dielo FIREX SLOVAKIA s.r.o. 19.01.2012 [pdf 2 515 kB]
Zmluva na vykonanie služieb EMARK s.r.o. 19.01.2012 [pdf 2 381 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Futbalový klub Svit 18.01.2012 [pdf 38 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.08.2011 REKONŠTRUKTA, Ján Hudáč 30.12.2011 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.08.2011 REKONŠTRUKTA, Ján Hudáč 30.12.2011 [pdf 27 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 38/2011 - ZoPSS/ZOS TUPÁ Mária 23.12.2011 [pdf 80 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 31/2011-ZoPSS/OS-DOS Šalingová Jolana 23.12.2011 [pdf 154 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 69/2010 - ZoPSS/ZOS ŠKOVIROVÁ Margita 23.12.2011 [pdf 79 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 18/2011-ZoPSS/OS Šimová Mária 23.12.2011 [pdf 133 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 50/2010 - ZoPSS/ZOS LUPTÁK Pavel 23.12.2011 [pdf 79 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 59/2010 - ZoPSS/ZOS HLAVÁČOVÁ Mária 23.12.2011 [pdf 79 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 55/2011-ZoPSS/ZOS Čičmancová Eugénia 23.12.2011 [pdf 95 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 55/2011 – ZoPSS/ZOS Čičmancová Eugénia 23.12.2011 [pdf 80 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 51/2011-ZoPSS/OS Celery Karol 23.12.2011 [pdf 131 kB]
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 23.12.2011 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Ing.Zuzana Textorisová 23.12.2011 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Krupčíková Mária 23.12.2011 [pdf 41 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Knapcová Janka RNDr. 23.12.2011 [pdf 41 kB]
Mandátna zmluva BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 23.12.2011 [pdf 37 kB]
Zmluva o úrade ekonomisky oprávnených nákladov č. 3/2011/EON Obec Švábovce 23.12.2011 [pdf 1 666 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Lekáreň Viva 21.12.2011 [pdf 28 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Snack – Bar, Trafo 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY TIRAXIM s.r.o. 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Tatraspol J, s.r.o. 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY TATRASOLE, spol.,s.r.o. 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Tatragas, spol.s.r.o. 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Hostinec STANICA 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY SINTRA spol s.r.o., Bratislava 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Monarch – Marcel Tencer 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Mediapress Poprad, s.r.o. 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY LUGARO, spol.s.r.o 21.12.2011 [pdf 28 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Hostinec Kopačka 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Peter Kazár - PKI 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Chedos, a.s. 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Michal Horkavý - Homi 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Duvall, spol. s.r.o. 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY BREMI – Brezina Miroslav 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Bellize Cars, Ján Diabelko 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Stanislav Baláž 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY Alto Slovakia 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY MILK AGRO spol.,s.r.o 21.12.2011 [pdf 27 kB]
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY ADUSPLUS, spol., s.r.o. 21.12.2011 [pdf 27 kB]
KÚPNA ZMLUVA Roman Hovaňák 21.12.2011 [pdf 39 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Pavla Podolcová 21.12.2011 [pdf 40 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Nedzelová Emília 21.12.2011 [pdf 41 kB]
Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a. s. 19.12.2011 [pdf 7 640 kB]
KÚPNA ZMLUVA Roman Hovaňák, rod. 19.12.2011 [pdf 39 kB]
Dodatok k darovacej zmluve Ing. Zentková Oľga 14.12.2011 [pdf 24 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru MUDr. Eva Ondríková 14.12.2011 [pdf 43 kB]
Dodatok č.3 k poistnej zmluve číslo 0100014132 Komunálna poisťovňa 14.12.2011 [pdf 500 kB]
Zmluva o dielo Združenie "Eiffage, ALPINE" 12.12.2011 [pdf 10 678 kB]
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Pavel Fianta 12.12.2011 [pdf 2 043 kB]
Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 12.12.2011 [pdf 1 341 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy:A6009689 Orange Slovensko, a.s. 12.12.2011 [pdf 5 044 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy:A6009689 Orange Slovensko, a.s. 12.12.2011 [pdf 9 042 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy:A2847860 Orange Slovensko, a.s. 12.12.2011 [pdf 4 892 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Klembara Miroslav 7.12.2011 [pdf 40 kB]
Dodatok č. 2/ DZ221401203800102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012038001 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 7.12.2011 [pdf 13 969 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru MEDIV, s.r.o 6.12.2011 [pdf 42 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy:A2847834 Orange Slovensko, a.s. 5.12.2011 [pdf 5 161 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy:A2847846 Orange Slovensko, a.s. 5.12.2011 [pdf 3 331 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy:A2847864 Orange Slovensko, a.s. 5.12.2011 [pdf 5 083 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy:A2847867 Orange Slovensko, a.s. 5.12.2011 [pdf 5 084 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 5.12.2011 [pdf 2 110 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 5.12.2011 [pdf 2 186 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 5.12.2011 [pdf 2 079 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 5.12.2011 [pdf 2 034 kB]
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy KVETY TATRY – SLOVENSKO s.r.o. 5.12.2011 [pdf 44 kB]
DODATOK č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 12.05.2011 Žaneta Červeníková – MZ - OFFICE 29.11.2011 [pdf 26 kB]
Darovacia zmluva č.264/2011/N-V Nadácia Chemosvit 29.11.2011 [pdf 923 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemku č. 1876/2008 zo dňa 20.05.2008 Všeobecná úverová banka, a. s. 28.11.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 62/2011-ZoPSS/ZOS-DS v ZOS dennom stacionári - Svit, Štúrova 46 Kúdelková Helena 25.11.2011 [pdf 94 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 38/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Tupá Mária 25.11.2011 [pdf 82 kB]
Dohoda č.4/2011/OVVSaSČ o príspevku na pridelenie bytu v Dome opatrovateľskej služby na Ul. Štúrovej 296/46 vo Svite Brková Žofia 25.11.2011 [pdf 20 kB]
Zmluva č. 4/2011 o nájme nebytových priestorov Základná škola Svit Komenského ul. 22.11.2011 [pdf 2 039 kB]
Havarijné poistenie poistenie motorového a prípojného vozidla poistná zmluva Komunálna poisťovňa 21.11.2011 [pdf 4 274 kB]
Havarijné poistenie poistenie motorového a prípojného vozidla poistná zmluva Komunálna poisťovňa 21.11.2011 [pdf 4 209 kB]
Havarijné poistenie poistenie motorového a prípojného vozidla poistná zmluva Komunálna poisťovňa 21.11.2011 [pdf 4 294 kB]
Havarijné poistenie poistenie motorového a prípojného vozidla poistná zmluva Komunálna poisťovňa 21.11.2011 [pdf 4 178 kB]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkov motorového vozidla Komunálna poisťovňa 21.11.2011 [pdf 1 701 kB]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkov motorového vozidla Komunálna poisťovňa 21.11.2011 [pdf 1 731 kB]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkov motorového vozidla Komunálna poisťovňa 21.11.2011 [pdf 1 726 kB]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkov motorového vozidla Komunálna poisťovňa 21.11.2011 [pdf 1 721 kB]
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 16.11.2011 [pdf 1 137 kB]
Darovacia zmluva č. 259/2011/N-V Nadácia CHEMOSVIT 15.11.2011 [pdf 25 kB]
Darovacia zmluva č. 261/2011/N-V Nadácia CHEMOSVIT 15.11.2011 [pdf 25 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 60/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Podolský Anton 11.11.2011 [pdf 150 kB]
Zmluva o výpožičke Dobrovoľná požiarna ochrana – okresný výbor Poprad 10.11.2011 [pdf 44 kB]
KÚPNA ZMLUVA Kováč Marián, Baláž Jaroslav 10.11.2011 [pdf 38 kB]
KÚPNA ZMLUVA Krotáková Nikola, Arne Kroták 10.11.2011 [pdf 38 kB]
Nájomná zmluva MIVA, s.r.o. Svit 10.11.2011 [pdf 38 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 58/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Bacul Ján 10.11.2011 [pdf 151 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 57/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Buňová Anna 10.11.2011 [pdf 146 kB]
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru LEILLA & SAUL s.r.o 09.11.2011 [pdf 43 kB]
Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania Vaša Slovensko, s.r.o. 08.11.2011 [pdf 182 kB]
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru MUDr. Samuel Kamoche Njambi 08.11.2011 [pdf 38 kB]
Nájomná zmluva Lukuczová Marcela 07.11.2011 [pdf 808 kB]
Zmluva o zabezpečení programu Fantasy of Dance Mgr. Peter Barančik - Merlin 07.11.2011 [pdf 497 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 49/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Procházková Jolana 04.11.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 28/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Rojko Ján 04.11.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 26/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Kollárová Marta 04.11.2011 [pdf 82 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom miesta na inštaláciu reklamnej tabule zo dňa 15.08.2005 ARMONY s.r.o 04.11.2011 [pdf 26 kB]
ZMLUVA O DIELO ZAAR TRNAVA s.r.o. 02.11.2011 [pdf 27 kB]
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Miriam Miklušová a Juraj Uram 02.11.2011 [pdf 33 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru MUDr. Erik Chorvát 28.10.2011 [pdf 24 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA JUDr. Marián Bezák 28.10.2011 [pdf 41 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku mesta Svit Technické služby mesta Svit 28.10.2011 [pdf 856 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome obyvatelia bytového domu 27.10.2011 [pdf 57 kB]
DODATOK č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave Slovenská autobusová doprava Poprad akciová spoločnosť 26.10.2011 [pdf 29 kB]
DODATOK č. 1 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave Slovenská autobusová doprava Poprad akciová spoločnosť 26.10.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 54/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Lešundáková Magdaléna 26.10.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Lucia Botková 26.10.2011 [pdf 43 kB]
DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom miest na inštaláciu reklamných panelov ISPA s.r.o 21.10.2011 [pdf 25 kB]
Dotatok k Zmluve o pripojení Orange 21.10.2011 [pdf 122 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 53/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Mlynský Július 19.10.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 52/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba Pekárová Zuzana 19.10.2011 [pdf 146 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 51/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba CELERY Karol 19.10.2011 [pdf 137 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom stožiarov na inštaláciu informačných tabúľ TATRAGAS, s.r.o 19.10.2011 [pdf 27 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom stožiarov na inštaláciu informačných tabúľ TATRAGAS, s.r.o 19.10.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku za účelom umiestnenia reklamného zariadenia TATRAGAS, s.r.o 19.10.2011 [pdf 28 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom stožiarov na inštaláciu informačných tabúľ TATRAGAS, s.r.o 19.10.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. 19.10.2011 [pdf 33 kB]
DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom miesta na inštaláciu reklamnej tabule Tatramoto, s.r.o 19.10.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom miesta na inštaláciu reklamnej tabule PRODESING STUDIO, s.r.o 19.10.2011 [pdf 26 kB]
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy DIDA, s.r.o 19.10.2011 [pdf 42 kB]
Darovacia zmluva Ing. Zentková Oľga 18.10.2011 [pdf 23 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy:A5909723 Orange Slovensko, a.s. 18.10.2011 [pdf 1 646 kB]
Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 18.10.2011 [pdf 380 kB]
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ Alexandra Bangová 17.10.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome Ing. Jaroslav Ilčišák, Ing. Marta Ilčišáková 17.10.2011 [pdf 45 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 32/2011-ZoPSS/ZOS Brijová Mária 12.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Združenie „Eiffage, Alpine“ 10.10.2011 [pdf 47 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu Slovenská národná knižnica 10.10.2011 [pdf 367 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 50/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 LUPTÁK Pavel 10.10.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 41/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Špirková Anna 10.10.2011 [pdf 152 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 47/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Pempčák Jozef 10.10.2011 [pdf 150 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 46/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Nagyová Terézia 10.10.2011 [pdf 151 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 48/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Hercegová Rozália 10.10.2011 [pdf 154 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 45/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Grigerová Mária 10.10.2011 [pdf 153 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 43/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Durláková Mária 10.10.2011 [pdf 153 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 40/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Beránková Jana 10.10.2011 [pdf 155 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 44/2011-ZoPSS/OS-DOS Opatrovateľská služba Vančová Terézia 10.10.2011 [pdf 151 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 42/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba Urbanová Mária 10.10.2011 [pdf 141 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 69/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Škovirová Margita 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 75/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Zacharová Alžbeta 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 72/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Stupková Gizela 10.10.2011 [pdf 83 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 61/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Perscheova Anna 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 65/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Valenčík František 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 59/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Hlaváčová Mária 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 11/2011-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Mária Šalkovská 10.10.2011 [pdf 81 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 78/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Miriam Jurčáková 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 82/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Žofia Petruščáková 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 77/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Marcinková Matilda 10.10.2011 [pdf 81 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 80/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Margita Jureková 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 63/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Hložka Ján 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 81/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Margita Gogoľová 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 32/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Brijová Mária 10.10.2011 [pdf 82 kB]
Darovacia zmluva Ján Rojko, Ing. Robert Rojko 07.10.2011 [pdf 23 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome Róbert Bachleda, rod. 07.10.2011 [pdf 52 kB]
Záložná zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 05.10.2011 [pdf 72 kB]
Záložná zmluva č. 706/687/2010 Štátny fond rozvoja bývania 05.10.2011 [pdf 879 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 05.10.2011 [pdf 1 439 kB]
KÚPNA ZMLUVA MIVA, s.r.o. Svit 05.10.2011 [pdf 42 kB]
Dohoda o skončení zmluvy o výpôžičke Stredná odborná škola 03.10.2011 [pdf 107 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Základná škola, Mierová 134 30.09.2011 [pdf 36 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru LEILLA & SAUL s.r.o 30.09.2011 [pdf 39 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Renáta Jamborová 30.09.2011 [pdf 39 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Róbert Ištvánik 30.09.2011 [pdf 39 kB]
Zmluva o zverení správy nehnuteľného majetku mesta Svit Základná škola Svit 29.09.2011 [pdf 27 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku mesta Svit Technické služby Mesta Svit 29.09.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 29.09.2011 [pdf 745 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 29.09.2011 [pdf 724 kB]
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy založenou Nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 01.10.2009 Hudobná skupina Elán Revital 29.09.2011 [pdf 42 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2011 BUNTAVAR s.r.o 29.09.2011 [pdf 26 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru Ing. Lucia Botková 29.09.2011 [pdf 33 kB]
KÚPNA ZMLUVA Ing. Jaroslav Guoth 28.09.2011 [pdf 39 kB]
Dodatok č.1 k zmluve č. 0314-PRB-2010 zo dňa 11.6.2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 28.09.2011 [pdf 387 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome Ján Ľach, Ján Humenník, Róbert Bango 28.09.2011 [pdf 245 kB]
ZMLUVA O DIELO TATRANIA ATELIÉR AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA 22.09.2011 [pdf 46 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome a Zmluva o zriadení vecného bremena Jozef Zajac, rod. 21.09.2011 [pdf 51 kB]
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v bytovom dome a Zmluva o zriadení vecného bremena Mgr. Ondrej Spišák, rod. a manželka Mgr. Gabriela Spišáková, rod. 21.09.2011 [pdf 52 kB]
KÚPNA ZMLUVA Štefan Virotko, rod. s manželkou Helenou Virostkovou, rod. 21.09.2011 [pdf 40 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 42/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba URBANOVÁ Mária 14.09.2011 [pdf 153 kB]
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA 07.09.2011 [pdf 42 kB]
Dohoda o splátkovom kalendári Jaroslav Vajda 05.09.2011 [pdf 32 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 37/2011-ZoPSS/OS-DOS Zamkovská Mária 05.09.2011 [pdf 126 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 34/2011-ZoPSS/OS-DOS UJČÍKOVÁ Veronika 05.09.2011 [pdf 126 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 38/2011-ZoPSS/ZOS TUPÁ Mária 05.09.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 35/2011-ZoPSS/OS-DOS Novotná Mária 05.09.2011 [pdf 126 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 39/2011-ZoPSS/OS-DOS Mišenčík Rudolf 05.09.2011 [pdf 153 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 33/2011-ZoPSS/OS-DOS Leščinská Eva 05.09.2011 [pdf 126 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 30/2011-ZoPSS/OS-DOS Fabková Eugénia 05.09.2011 [pdf 136 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 40/2011-ZoPSS/OS-DOS Beránková Jana 05.09.2011 [pdf 156 kB]
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ICZ Slovakia a.s. 02.09.2011 [pdf 130 kB]
Zmluva o odbere obedov pre detí Materskej školy v Mengusovciach zo Školskej jedálne pri Materskej škole, Školská 21, Svit-Podskalka Obec Mengusovce 02.09.2011 [pdf 401 kB]
DODATOK č. 1 k Dohode o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy zo dňa 26.5.2004 Obec Mengusovce 02.09.2011 [pdf 25 kB]
Zmluva č. 11/1167/0001 [ 72391] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET ANTIK Telecom s.r.o. 02.09.2011 [pdf 211 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 30.08.2011 [pdf 554 kB]
KÚPNA ZMLUVA Peter Lešičko, Viera Lešičková 30.08.2011 [pdf 88 kB]
DODATOK č. 1 k Dohode o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy zo dňa 4.5.2004 Obec Štôla 22.08.2011 [pdf 63 kB]
DODATOK č. 1 k Dohode o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy zo dňa 28.5.2004 Obec Lučivná 22.08.2011 [pdf 62 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru REKONŠTRUKTA, Ján Hudáč 22.08.2011 [pdf 45 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2005 v znení jej dodatkov. Developcom, s.r.o 22.08.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.01.2009 v znení jej dodatkov BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o 22.08.2011 [pdf 26 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Jopeková Jana 19.08.2011 [pdf 41 kB]
DODATOK č. 1 k Dohode o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy zo dňa 28.5.2004 Obec Gerlachov 19.08.2011 [pdf 63 kB]
DODATOK č. 1 k Dohode o vytvorení spoločného školského obvodu zo dňa 26.5.2004 Obec Batizovce 18.08.2011 [pdf 62 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 32/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 BRIJOVÁ Mária 17.08.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 29/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba HRIVŇÁKOVÁ Anna 17.08.2011 [pdf 131 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 27/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba SERVOVÁ Anna 17.08.2011 [pdf 109 kB]
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ Hudobná skupina The Day off 17.08.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 28/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 ROJKO Ján 11.08.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 100713166ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 11.08.2011 [pdf 568 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 100712627ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 11.08.2011 [pdf 583 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 100713419ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 11.08.2011 [pdf 572 kB]
DODATOK č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 30.6.2011 KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o. 10.08.2011 [pdf 26 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Zelenay Tomáš 04.08.2011 [pdf 33 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Albert Tříška 03.08.2011 [pdf 34 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru MUDr. Erik Chorvát 28.07.2011 [pdf 33 kB]
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy Energotel, a.s 28.07.2011 [pdf 45 kB]
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve číslo 0100014132 Komunálna poisťovňa 27.07.2011 [pdf 36 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Vychodoslovenská distribučná, a.s. 27.07.2011 [pdf 591 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Vychodoslovenská distribučná, a.s. 27.07.2011 [pdf 611 kB]
Nájomná zmluva na prenájom miesta na inštaláciu reklamného panela Albert Tříška 27.07.2011 [pdf 33 kB]
KÚPNA ZMLUVA vlastníci bytového domu 27.07.2011 [pdf 66 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.01.2009 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o 20.07.2011 [pdf 27 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru MUDr. Zdenka Purdešová 20.07.2011 [pdf 44 kB]
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.09.2006 v znení jej dodatkov. MUDr. Zdenka Purdešová 20.07.2011 [pdf 44 kB]
Zmluva o dielo č. 1133051 INCON spol. s r.o. 18.07.2011 [pdf 489 kB]
Mandátna zmluva o obstaraní prác a výkonov Stavebný inžiniering, spol. s r.o. 18.07.2011 [pdf 1 642 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Milan Džurman a Zuzana Džurmanová 18.07.2011 [pdf 39 kB]
NÁJOMNÁ ZMLUVA Mgr. Karol Krett a Jana Krettová 18.07.2011 [pdf 37 kB]
Mandátna zmluva č. 1 Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. 18.07.2011 [pdf 32 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 CELERY Karol 18.07.2011 [pdf 83 kB]
ZMLUVA O PREÚČTOVANÍ NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ZABEZPEČENÍM MAXIMÁLNEJ REZERVOVANEJ KAPACITY PRIPOJENIA V DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 12.07.2011 [pdf 25 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Spišská katolícka charita – charitatívna služba v rodinách 12.07.2011 [pdf 29 kB]
DODATOK č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 9.5.2011 KURTA spol. s r.o. 07.07.2011 [pdf 26 kB]
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o. 06.07.2011 [pdf 464 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov HOJSTRIČ 06.07.2011 [pdf 26 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709819ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 229 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709806ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 228 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709802ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 228 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709754ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 228 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709752ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 231 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709749ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 231 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709737ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 231 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709735ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 232 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709734ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 229 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709732ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 230 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709730ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 230 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709717ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 230 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709707ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 226 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709699ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 227 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709706ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 04.07.2011 [pdf 215 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709636ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 652 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709649ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 629 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709651ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 623 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709656ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 659 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709659ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 646 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709663ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 642 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709682ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 633 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709684ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 645 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709685ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 648 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709688ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 631 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709690ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 643 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709692ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 643 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709693ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 650 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709694ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 658 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100709696ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 03.07.2011 [pdf 1 653 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 26/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Kollárová Marta 01.07.2011 [pdf 95 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 81/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Margita Gogoľová 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 80/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Margita Jureková 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 77/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Marcinková Matilda 01.07.2011 [pdf 81 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 22/2011 - ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Marcinková Emília 01.07.2011 [pdf 79 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 78/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Miriam Jurčáková 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 2k z mluve o poskytovaní sociálnej služby č. 11/2011-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Mária Šalkovská 01.07.2011 [pdf 81 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 82/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Žofia Petruščáková 01.07.2011 [pdf 81 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 72/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Stupková Gizela 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Bednárová Pavlína 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 73/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Scholtzova Zuzana 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 61/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Perscheova Anna 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 69/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Škovirová Margita 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 75/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Zacharová Alžbeta 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 70/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Bendíková Alena 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Tešlová Terézia 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 13/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Líška Ján 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 59/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Hlaváčová Mária 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 65/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Valenčík František 01.07.2011 [pdf 83 kB]
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 63/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Hložka Ján 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 12/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Rozložník Ján 01.07.2011 [pdf 82 kB]
Zmluva o dielo KRYPTON, s.r.o. 30.06.2011 [pdf 61 kB]
Dohodač. 2/2011/OVVSaSČ o príspevku na pridelenie bytu v Dome opatrovateľskej služby na Ul. Štúrovej 296/46 vo Svite Eugénia Fabková 30.06.2011 [pdf 19 kB]
Zmluva o zverení správy nehnuteľného majetku mesta Svit Technické služby Mesta Svit 29.06.2011 [pdf 29 kB]
DODATOK č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 21.3.2011 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o. 29.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva o združení finančných prostriedkov Rímskokatolícky farský úrad Svit 29.06.2011 [pdf 29 kB]
Mandátna zmluva BYTOVÝ PODNIK SVIT, s r.o. 29.06.2011 [pdf 43 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry SR 29.06.2011 [pdf 1 831 kB]
Dodatok č.3 k Zmluve o Dielo č.19/0/931/2010 Metrostav SK a.s. 28.06.2011 [pdf 1 469 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie vo verejnom záujme BYTOVÝ PODNIK SVIT, s r.o. 27.06.2011 [pdf 27 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov BYTOVÝ PODNIK SVIT, s r.o. 27.06.2011 [pdf 41 kB]
DODATOK č. 5 k Zmluve o výkone správy zo dňa 2.1.2008 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s r.o. 27.06.2011 [pdf 30 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 24.06.2011 [pdf 30 kB]
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ Milan HRČKA 24.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 24/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Šalingová Jolana 22.06.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Asociácia nepočujúcich Slovenska 21.06.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie ZO-Slovenský zväz zdravotne postihnutých 21.06.2011 [pdf 714 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Familiaris 21.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska –základná organizácia Svit - Podskalka 21.06.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska –základná organizácia č. 4 Svit 21.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia žien Slovenska – okresná organizácia 21.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva o úplnej úhrade nákladov za obstaranie zmeny územného plánu mesta Svit LUGARO, spol. s.r.o. 20.06.2011 [pdf 723 kB]
Darovacia zmluva Ing. Jašš Ladislav 20.06.2011 [pdf 23 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 19/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Brijová Mária 15.06.2011 [pdf 83 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 22/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Marcinková Mária 15.06.2011 [pdf 95 kB]
DODATOK č. 5 mandátnej zmluvy č. 082/IČ/2001, uzavretej dňa 28.9.2001 Ing. Jaroslav Lizák 15.06.2011 [pdf 43 kB]
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2011/2012 HOOK, s.r.o. 14.06.2011 [pdf 897 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 Mgr. Ondrej Spišák 14.06.2011 [pdf 25 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 20/2011 - ZoPSS/ZOS Otčenášová Mária 09.06.2011 [pdf 79 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 22/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Marcinková Mária 09.06.2011 [pdf 95 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 01.04.2010 La Terra , s.r.o Poprad 09.06.2011 [pdf 27 kB]
Zmluva o výpožičke Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 09.06.2011 [pdf 45 kB]
Zmluva o výpožičke Folklórny súbor Jánošík 09.06.2011 [pdf 44 kB]
Zmluva č. 194/2011 o poskytnutí dotácie Tenisový klub Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 196/2011 o poskytnutí dotácie Športový klub HORAL-ALTO Slovakia 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 200/2011 o poskytnutí dotácie Šachový oddiel Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 192/2011 o poskytnutí dotácie Stolnotenisový klub ADENTO Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 197/2011 o poskytnutí dotácie Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 190/2011 o poskytnutí dotácie Mládežnícky športový klub Iskra Svit 09.06.2011 [pdf 694 kB]
Zmluva č. 201/2011 o poskytnutí dotácie Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti občanov Podskalky 09.06.2011 [pdf 698 kB]
Zmluva č. 199/2011 o poskytnutí dotácie Klub plastikových modelárov Tatranskí orli, Poprad-Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 191/2011 o poskytnutí dotácie Hokejový klub Svit - Podskalka 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 195/2011 o poskytnutí dotácie Futbalový klub Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 193/2011 o poskytnutí dotácie Cyklistický klub Energia Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 193/2011 o poskytnutí dotácie Basket PUB, s.r.o. Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 189/2011 o poskytnutí dotácie Basketbalový klub mládeže 09.06.2011 [pdf 707 kB]
Zmluva č. 188/2011 o poskytnutí dotácie Atletický oddiel Svit 09.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 173/2011 o poskytnutí dotácie OZ Detský famózny svet 07.06.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 175/2011 o poskytnutí dotácie Miešaný spevácky zbor Laudamus 07.06.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 174/2011 o poskytnutí dotácie Folklórny súbor Jánošík 07.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 172/2011 o poskytnutí dotácie Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Svit 07.06.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 176/2011 o poskytnutí dotácie Rímskokatolícky farský úrad Sv. Jozefa Robotníka 07.06.2011 [pdf 29 kB]
Zmluva č. 171/2011 o poskytnutí dotácie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit 07.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 177/2011 o poskytnutí dotácie Umelecký klub Fantázia o.z. 07.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 168/2011 o poskytnutí dotácie Dychová hudba Sviťanka 07.06.2011 [pdf 28 kB]
Zmluva č. 170/2011 o poskytnutí dotácie Združený spevokol Senior 07.06.2011 [pdf 676 kB]
Zmluva č. 169/2011 o poskytnutí dotácie Ľudová hudba Bystrianka 07.06.2011 [pdf 29 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 20/2011 - ZoPSS/ZOSv Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Otčenášová Mária 07.06.2011 [pdf 78 kB]
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Synerga X, s.r.o. 06.06.2011 [pdf 120 kB]
Zmluva o vkladovom účte s výpovednou lehotou 3 mesiace VOLKSBANK Slovensko, a.s. 06.06.2011 [pdf 1 342 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 75/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Zacharová Alžbeta 06.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2010-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba Vranová Magdaléna 06.06.2011 [pdf 101 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 65/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Valenčík František 06.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Tešlová Terézia 06.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 72/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Stupková Gizela 06.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 69/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Škovirová Margita 06.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 73/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Scholtzova Zuzana 06.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 52/2010-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba Schellingová Marta 06.06.2011 [pdf 101 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 6/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba Servová Anna 06.06.2011 [pdf 101 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 11/2011-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Šalkovská Mária 06.06.2011 [pdf 84 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 12/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Rozložník Ján 03.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 82/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Žofia Petruščáková 03.06.2011 [pdf 84 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 61/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Perscheová Anna 03.06.2011 [pdf 85 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 20/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Otčenášová Mária 03.06.2011 [pdf 95 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 77/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Marcinková Matilda 03.06.2011 [pdf 84 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 13/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Líška Ján 03.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 80/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Margita Jureková 03.06.2011 [pdf 84 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 78/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Miriam Jurčáková 03.06.2011 [pdf 84 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 35/2010-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba Jopeková Juliana 03.06.2011 [pdf 99 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 30/2010-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba Jacková Helena 03.06.2011 [pdf 101 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 63/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Hložka Ján 03.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 59/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Hlaváčová Mária 03.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 81/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Margita Gogoľová 03.06.2011 [pdf 84 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 4/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba Cibere Juraj 03.06.2011 [pdf 100 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Celery Karol 03.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 19/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Brijová Mária 03.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 70/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Bendíková Alena 03.06.2011 [pdf 85 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Bednárová Pavlína 03.06.2011 [pdf 84 kB]
KÚPNA ZMLUVA F. Kráľa súpisné číslo 195 02.06.2011 [pdf 58 kB]
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Komunalna poisťovňa, a.s. 31.05.2011 [pdf 350 kB]
DODATOK Č. 1 k Mandátnej zmluve Structura, s.r.o. 31.05.2011 [pdf 251 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 15.11.2010 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o 30.05.2011 [pdf 26 kB]
Nájomná zmluva Tomáš Klema 30.05.2011 [pdf 39 kB]
KÚPNA ZMLUVA Kpt. Nálepku súpisné číslo 76 30.05.2011 [pdf 56 kB]
KÚPNA ZMLUVA Mierová súpisné číslo 230 30.05.2011 [pdf 62 kB]
Dodatok č.3 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby Nemocnica Poprad a.s. 30.05.2011 [pdf 1 009 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 16/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách Harendarčíková Katarína 26.05.2011 [pdf 94 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 17/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách Anna ŠOLTÉSOVÁ 26.05.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 18/2011-ZoPSS/OS Opatrovateľská služba uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách Mária Šimová 26.05.2011 [pdf 94 kB]
Zmluva o poskytovaní stravovania pre občanov v Zariadení opatrovateľskej služby a Denného stacionára vo Svite. Domov sociálnych služieb 26.05.2011 [pdf 377 kB]
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Združenie Klubu chovateľov plemena bradáč 26.05.2011 [pdf 42 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v zmení jej dodatkov. MUDr. Eva Ammerová 26.05.2011 [pdf 26 kB]
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.05.2011 [pdf 2 520 kB]
Rámcova zmluva o obchodovaní na finančnom trhu Volksbank Slovensko, a.s. 23.05.2011 [pdf 380 kB]
Zmluva o bežnom účte Volksbank Slovensko, a.s. 23.05.2011 [pdf 1 722 kB]
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ SLOVAK TANGO 23.05.2011 [pdf 30 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom miesta na inštaláciu reklamnej tabule zo dňa 01.03.2006 PRODESING STUDIO, s.r.o 20.05.2011 [pdf 25 kB]
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Žaneta Červeníková – MZ - OFFICE 13.05.2011 [pdf 238 kB]
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti MUDr. Samuel Kamoche Njambi 12.05.2011 [pdf 41 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 18. 07. 2005, týkajúcej sa nájmu nebytových kancelárskych priestorov Všeobecná úverová banka, a. s. 12.05.2011 [pdf 28 kB]
KÚPNA ZMLUVA KURTA spol. s r.o. 12.05.2011 [pdf 163 kB]
KÚPNA ZMLUVA Milan Džurman 12.05.2011 [pdf 39 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Igor Richnavský 10.05.2011 [pdf 43 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Iveta Demeterová - DEMIVA 10.05.2011 [pdf 43 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 15/2011-ZoPSS/OS Schmidtová Mária 06.05.2011 [pdf 108 kB]
Nájomná zmluva Peter Hutník 06.05.2011 [pdf 39 kB]
Nájomná zmluva Peter Hutník 06.05.2011 [pdf 39 kB]
Zmluva o zverení správy nehnuteľného majetku mesta Svit Základná škola Komenského ul. 05.05.2011 [pdf 27 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku mesta Svit Základná škola Komenského ul. 05.05.2011 [pdf 27 kB]
Zmluva o výpožičke Dychová hudba Sviťanka 05.05.2011 [pdf 45 kB]
Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku Atletický oddiel Svit 05.05.2011 [pdf 44 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30. 07. 2004 v znení jej dodatkov Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 05.05.2011 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2009 v znení jej dodatkov Ján Zbell 05.05.2011 [pdf 25 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.08.2009 v znení jej dodatkov Róbert Bachleda 05.05.2011 [pdf 25 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy: A2835330 Orange Slovensko, a.s. 04.05.2011 [pdf 118 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy: A3169868 Orange Slovensko, a.s. 04.05.2011 [pdf 118 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 18/0/931/2010 Metrostav SK a.s. 04.05.2011 [pdf 147 kB]
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 19/0/931/2010 Metrostav SK a.s. 04.05.2011 [pdf 102 kB]
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA PRÁVA ZRIADENIA PRÍSTUPOVEJ CESTY Ing. Ladislav Ondruško 04.05.2011 [pdf 35 kB]
DODATOK č. 5 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.12.2005 v znení jej dodatkov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svit, osada Máj 03.05.2011 [pdf 25 kB]
DODATOK č. 4 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.12.2005 v znení jej dodatkov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svit, osada Máj 03.05.2011 [pdf 25 kB]
Nájomná zmluva BUNTAVAR s.r.o 03.05.2011 [pdf 39 kB]
Nájomná zmluva Erdal Aliji 03.05.2011 [pdf 38 kB]
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelária Hudzík – Novýsedlák Partners, v.o.s. 28.04.2011 [pdf 40 kB]
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.04.2011 [pdf 1045 kB]
Zmluva o poskytnutí práva a prevzatí záväzkov zmena stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s. 28.04.2011 [pdf 88 kB]
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 28.04.2011 [pdf 44 kB]
Zmluva č. 8/2011 Msp -37-7/2011 o poskytnutí odbornej prípravy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 28.04.2011 [pdf 69 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 1/2011-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Celery Karol 28.04.2011 [pdf 81 kB]
Zmluva o dielo CBS spol, s. r.o. 20.04.2011 [pdf 49 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 14/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Tešlová Terézia 20.04.2011 [pdf 94 kB]
Zmluva o dielo Milan Fáber - TOPVER 19.04.2011 [pdf 37 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.09.2003 v znení jej dodatkov TATRAPEKO a..s 19.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 22.09.2004 v znení jej dodatkov. Ján Mičov 19.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov Martin Kubus 19.04.2011 [pdf 26 kB]
Kolektívna zmluva ZO Sloves pri Mestskom úrade vo Svite 18.04.2011 [pdf 131 kB]
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 29.06.2006 v znení jej dodatkov Jaroslav Vajda 18.04.2011 [pdf 42 kB]
DODATOK Č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 11.09.2006 v znení jej dodatkov. MUDr. Zdenka Purdešová 18.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2009 v znení jej dodatkov MUDr. Monika Borošová 18.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.09.2003 a v znení jej dodatkov Beáta Ľudmová 18.04.2011 [pdf 26 kB]
Kúpna zmluva vlastíci bytovky P.Jilemníckeho 297 18.04.2011 [pdf 87 kB]
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku zo dňa 01.08.2010 Dana Křičková 18.04.2011 [pdf 27 kB]
Zmluva o spolupráci pri zriadení časti elektronickej komunikačnej siete v nehnuteľnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 12.04.2011 [pdf 57 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 82/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Žofia Petruščáková 12.04.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 78/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Miriam Jurčáková 12.04.2011 [pdf 81 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 81/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Margita Gogoľová 12.04.2011 [pdf 81 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 80/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Margita Jureková 12.04.2011 [pdf 81 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 77/2010-ZoPSS/ZOS-DS v Zariadení opatrovateľskej služby – dennom, stacionári Svit, Štúrova 46 Matilda Marcinková 12.04.2011 [pdf 81 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 75/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Zacharová Alžbeta 12.04.2011 [pdf 82 kB]
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a. s. 12.04.2011 [pdf 34 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.09.2010 Zajac Jozef 12.04.2011 [pdf 25 kB]
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Z+M servis, spol. s r.o. 12.04.2011 [pdf 133 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.09.2003 v znení jej dodatkov Ján Hudáček 12.04.2011 [pdf 26 kB]
Dohodač. 1/2011/OVVSaSČ o príspevku na pridelenie bytu v Dome opatrovateľskej služby na Ul. Štúrovej 296/46 vo Svite Jana Znaková 12.04.2011 [pdf 19 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.03.2010, uzatvorenej podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Nemocnica Poprad, a.s. 11.04.2011 [pdf 32 kB]
DODATOK č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 11. 08. 2005 v znení jej dodatkov. MUDr. Edita Pondušová 11.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov. MUDr. Anna Budická 11.04.2011 [pdf 26 kB]
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ALTREA n. o. 08.04.2011 [pdf 38 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 13/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Líška Ján 08.04.2011 [pdf 95 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 10/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 BEDNÁROVÁ Pavlína 08.04.2011 [pdf 94 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 11/2011-ZoPSS/ZOS-DS v ZOS dennom stacionári - Svit, Štúrova 46 Šalkovská Mária 08.04.2011 [pdf 94 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska č. 4 vo Svite 08.04.2011 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia Únie žien Slovenska Svit Podskalka 08.04.2011 [pdf 44 kB]
Zmluva o výpožičke Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Svite 08.04.2011 [pdf 44 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v znení jej dodatkov Marta Neupaverová 08.04.2011 [pdf 26 kB]
Zmluva o výpožičke Miestny spolok Červeného kríža 08.04.2011 [pdf 44 kB]
DODATOK č. 2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov Slovenská republika Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 08.04.2011 [pdf 83 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.05.2010 BUNTAVAR s.r.o 08.04.2011 [pdf 26 kB]
Zmluva o výpožičke BK Iskra Svit 08.04.2011 [pdf 45 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.08.2003 v znení Dodatku jej dodatkov Ing. Ondrej Bartek 07.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.09.2010 Hudobná skupina DEGUSTÁTOR - SVIT 07.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v znení jej dodatkov Miroslav Vavrásek 07.04.2011 [pdf 26 kB]
Zmluva o pripojení Orange Slovensko a.s. 07.04.2011 [pdf 90 kB]
Dohody o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluvám o pripojení Orange Slovensko a.s. 07.04.2011 [pdf 208 kB]
Dodatky k zmluvám o pripojení Orange Slovensko a.s. 07.04.2011 [pdf 881 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 65/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Valenčík František 07.04.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 72/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Stupková Gizela 07.04.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 69/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Škovirová Margita 07.04.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 73/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Scholtzova Zuzana 07.04.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 61/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Perscheová Anna 07.04.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 63/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Hložka Ján 07.04.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 59/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Hlaváčová Mária 07.04.2011 [pdf 82 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 70/2010-ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Bendíková Alena 07.04.2011 [pdf 37 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č. 79/2010 - ZoPSS/ZOS v Zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 uzatvorenej dňa 30.12.2010 Ján Gažo 07.04.2011 [pdf 79 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 12/2011-ZoPSS/ZOS v zariadení opatrovateľskej služby - Svit, Kpt. Nálepku 42 Rozložník Ján 07.04.2011 [pdf 94 kB]
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 07.04.2011 [pdf 1 235 kB]
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - programu Kultúrne poukazy 2011 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 07.04.2011 [pdf 105 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 16.03.2007 a v znení jej dodatkov. Viera Knurovská - VALEO 07.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 07. 2003 v znení jej dodatkov Peter Hutník 07.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 27.4.2006 v znení jej dodatkov. Ing. Ján Schneider - OPTIMA 07.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 18.09.2003 v znení jej dodatkov Igor Richnavský 07.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.09.2003 v znení jej dodatkov. DEMIVA – Iveta Demeterová 07.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov. COLORLAK, s.r.o 07.04.2011 [pdf 27 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2010 GP MEDICO , s.r.o 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.04.2008 v znení jej dodatkov ADUSPLUS s. r. o. 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.07.2004 v znení jej dodatkov Zuzana Šterbáková - Kaderníctvo 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.10.2008 v znení jej dodatkov PhDr. Mária Mihoková ATHENA MM, s.r.o 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2010 REKONŠTRUKTA, Ján Hudáč 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 09. 2003 Ortho – Medica, s. r. o. 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2010 Milan Prokop 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 09. 2003 MUDr. Marta Čechová 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 1 k Zmluve o budúcej nájomnej zmluve zo dňa 01.08.2010 Alpha medical a.s. 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov REG – PET TATRY, s.r.o 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej doatkov MUDr. František Potanko 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.12.2003 v znení jej dodatkov MATRIS, s.r.o 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.9.2003 v znení jej dodatkov Marta Dunajová 04.04.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.01.2011 Marta Dunajová 04.04.2011 [pdf 26 kB]
KÚPNA ZMLUVA Kpt. Nálepku 81 04.04.2011 [pdf 60 kB]
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka DIAMON, s.r.o. 04.04.2011 [pdf 37 kB]
Darovcia zmluva Ing. Oľga Zentková 04.04.2011 [pdf 31 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2010 A- GEO TATRY s.r.o. 04.04.2011 [pdf 26 kB]
Dodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy:B0941581 Orange Slovensko, a.s. 04.04.2011 [pdf 309 kB]
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.1.2011 Fraňa Kráľa 196 04.04.2011 [pdf 43 kB]
DODATOK Č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30. júla 2004 v znení jej dodatkov BIORTG s.r.o 04.04.2011 [pdf 25 kB]
Zmluva o zverení správy nehnuteľného majetku mesta Svit Základná škola Svit 30.03.2011 [pdf 45 kB]
Zmluva o zverení správy nehnuteľného majetku mesta Svit Základná škola Svit 30.03.2011 [pdf 202 kB]
Rámcová kúpna zmluva Xepap, spol. s r. o. 30.03.2011 [pdf 432 kB]
Súhlas so zverejňovaním kultúrnych a športových podujatí na www.skg.sk SKG, s.r.o. 30.03.2011 [pdf 37 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov. MUDr. Ján Hnath 30.03.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.01.2008 v znení jej dodatkov. VIVIDUS, s.r.o 30.03.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.12.2007 v znení jej dodatkov. MUDr. Mária Levkaničová, Pupila, s.r.o 30.03.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK č. 6 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17. 09. 2003 v znení jej dodatkov. MUDr. Eva Ondríková 30.03.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov. MUDr. Kristína Kardošová 30.03.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 19. júla 2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20. 12. 2008 MUDr. Martin Bryja, s. r. o. 30.03.2011 [pdf 32 kB]
DODATOK Č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 19.07.2006 v znení jej dodatkov MUDr. Martin Bryja, s. r. o. 25.03.2011 [pdf 26 kB]
DODATOK Č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2008 v znení jej dodatkov. MUDr. Albert Petho PED – IKA s.r.o 25.03.2011 [pdf 26 kB]
Zámenná zmluva BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o. 24.03.2011 [pdf 48 kB]
Kúpna zmluva Štefan Neuwirth, rod. 24.03.2011 [pdf 40 kB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 16.03.2007 v znení jej dodatkov Viera Knurovská - VALEO 14.03.2011 [pdf 226 kB]
Kúpna zmluva Andrej Štefaňák 14.03.2011 [pdf 578 kB]
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti Stredná odborná škola 11.03.2011 [pdf 502 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o určení výučbového zariadenia sociálnych služieb strednej zdravotníckej školy Poprad Stredná zdravotnícka škola Poprad 10.03.2011 [pdf 952 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 11.09.2006 v znení jej dodatkov MUDr. Zdenka Purdešová 10.03.2011 [pdf 225 kB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov MUDr. Andrej Petras REG - PET TATRY, s.r.o 10.03.2011 [pdf 219 kB]
Dohoda o odovzdaní odborového majetku do bezplatného užívania ZO ECHOZ Chemosvit Svit 10.03.2011 [pdf 510 kB]
Zmluva o výpožičke BKM Mládeže 10.03.2011 [pdf 844 kB]
Zmluva o výpožičke Mládežnícky športový klub Iskra 10.03.2011 [pdf 834 kB]
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.04.2008 Ing. Ján Siska 07.03.2011 [pdf 459 kB]
Kúpna zmluva Ing. Ľudovít Škoda 07.03.2011 [pdf 566 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 09/2011-ZoPSS/ZOS Kubošiová Ema 07.03.2011 [pdf 2 506 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.01.2011 Marta Dunajová 07.03.2011 [pdf 204 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.09.2003 v znení jej dodatkov Marta Dunajová 07.03.2011 [pdf 255 kB]
Zmluva o ČSOB benefit konte Československá obchodná banka, a.s. 03.03.2011 [pdf 445 kB]
Zmluva o ČSOB podnikateľskom konte plus Československá obchodná banka, a.s. 03.03.2011 [pdf 525 kB]
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v Prešove 01.03.2011 [pdf 275 kB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov HOJSTRIČ 01.03.2011 [pdf 185 kB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.10.2008 v znení jej dodatkov PhDr. Mária Mihoková ATHENA MM, s.r.o 01.03.2011 [pdf 221 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 11.08.2005 v znení jej dodatkov MUDr. Edita Pondušová 01.03.2011 [pdf 224 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru MUDr. Zuzana Barboričová 28.02.2011 [pdf 849 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2010 A-GEO TATRY s.r.o. 28.02.2011 [pdf 215 kB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2009 v znení jej dodatkov MUDr. Monika Borošová 28.02.2011 [pdf 181 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Anna Budická 28.02.2011 [pdf 229 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2005 v znení jej dodatkov Developcom, s.r.o. 28.02.2011 [pdf 230 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.07.2004 v znení jej dodatkov Zuzana Šterbáková - Kaderníctvo 28.02.2011 [pdf 216 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Eva Ondríková 25.02.2011 [pdf 222 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov Ortho-Medica, s.r.o. 25.02.2011 [pdf 230 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Kristína Kardošová 25.02.2011 [pdf 216 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Ján Hnath 25.02.2011 [pdf 224 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 17.09.2003 v znení jej dodatkov MUDr. Marta Čechová 25.02.2011 [pdf 225 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.04.2010 MUDr. Ivor Bajtoš 25.02.2011 [pdf 220 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 19.07.2006 v znení jej dodatkov MUDr. Martin Bryja, s. r. o. 25.02.2011 [pdf 228 kB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2010 v znení jej dodatkov MUDr. František Potanko 25.02.2011 [pdf 222 kB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.07.2009 v znení jej dodatkov MUDr. Eva Ammerová 25.02.2011 [pdf 228 kB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 30.01.2008 v znení jej dodatkov VIVIDUS, s.r.o 25.02.2011 [pdf 226 kB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.10.2008 v znení jej dodatkov MUDr. Albert Petho PED - IKA s.r.o. 25.02.2011 [pdf 227 kB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 10.12.2007 v znení jej dodatkov MUDr. Mária Levkaničová, Pupila, s.r.o. 25.02.2011 [pdf 226 kB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.04.2008 v znení jej dodatkov ADUSPLUS s.r.o. 25.02.2011 [pdf 227 kB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.12.2003 v znení jej dodatkov MATRIS, s.r.o. 25.02.2011 [pdf 231 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 8/2011-ZoPSS/ZOS Hančárová Mária 22.02.2011 [pdf 2 495 kB]
Dodatok č.4 k ZMLUVE O DIELO č.14/2008 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "Základná škola, Komenského ulica vo Svite - rekonštrukcia" ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 21.02.2011 [pdf 978 kB]
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.02.2011 [pdf 257 kB]
Rámcova zmluva o outsorcingu č.40/IK/VO Elauk s.r.o. 09.02.2011 [pdf 1 219 kB]
Dohoda o zániku právneho zastúpenia JUDr. Ingrid Čvirková 07.02.2011 [pdf 140 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 84/2010-ZoPSS/ZOS Balážová Agáta 04.02.2011 [pdf 2 170 kB]
Dodatok č.7 k nájomnej zmluve zo dňa 01.08.2005, v znení jej dodatku č.1 zo dňa 22.02.2007, Dodatku č.2 zo dňa 08.02.2008, Dodatku č.3 zo dňa 26.09.2008, Dodatku č.4 zo dňa 25.02.2009, Dodatku č.6 zo dňa 19.10.2010 Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 03.02.2011 [pdf 335 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 06/2011-ZoPSS/ZOS Anna Servová 03.02.2011 [pdf 924 kB]
Zmluva o sprostredkovaní koncertu Kandráčovci 03.02.2011 [pdf 228 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 07/2011-ZoPSS/ZOS Juraj Lehoczký 01.02.2011 [pdf 950 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 05/2011-ZoPSS/ZOS Krajčová Rozália 01.02.2011 [pdf 1 000 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 04/2011-ZoPSS/ZOS Cibere Juraj 01.02.2011 [pdf 884 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 03/2011-ZoPSS/ZOS Havlíková Mária 01.02.2011 [pdf 2 220 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru SZZ 35-9 Breziny Vo Svite 01.02.2011 [pdf 714 kB]
DODATOK č.1 k Nájomnej zmluve na prenájom stožiarov verejného osvetlenia ROS, s.r.o 26.01.2011 [pdf 213 kB]
Kúpna zmluva   21.01.2011 [pdf 1 711 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 01/2011-ZoPSS/ZOS CELERY Karol 21.01.2011 [pdf 988 kB]
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 02/2011-ZoPSS/ZOS Miškovičová Margita 21.01.2011 [pdf 822 kB]
Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 20.01.2011 [pdf 181 kB]
Zmluva o prevádzkovaní nápojových automatov s komplexným zabezpečením služieb KÁVOMATY, s.r.o. 17.01.2011 [pdf 487 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru KÁVOMATY 17.01.2011 [pdf 1 029 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru MUDr. Barboričová Zuzana 13.01.2011 [pdf 478 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Marta Dunajová 13.01.2011 [pdf 1 021 kB]

Zmluvy Technické služby mesta Svit

Zmluva Zmluvný partner Dátum zverejnenia Zmluva v pdf formáte
Dohoda č. 1/2015 o zabezpečení praktického vyučovania vo forme odborného výcviku v školskom roku 2015/2016 Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 Svit 2.10.2015 [pdf 3 482 kB]
Zmluva o spolupráci Energy Advise & Makler, s.r.o. 2.10.2015 [pdf 2 932 kB]
Zmluva o uverejnení firmy Mediatel spol. s r.o. 17.9.2015 [pdf 1 105 kB]
ZMLUVA Č. 1/2015 o poskytnutí služieb pri zbere a spracovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Základná škola Komenského 2, 059 21 Svit 16.9.2015 [pdf 226 kB]
ZMLUVA Č. 2/2015 o poskytnutí služieb pri zbere a spracovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Základná škola Mierová 134, 059 21 Svit 16.9.2015 [pdf 226 kB]
ZMLUVA Č. 3/2015 o poskytnutí služieb pri zbere a spracovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit 16.9.2015 [pdf 226 kB]
ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. SLOVNAFT, a.s. 8.9.2015 [pdf 180 kB]
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 27.8.2015 [pdf 92 kB]
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme dopravného prostriedku Marius Pedersen, a.s. 19.8.2015 [pdf 502 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch Martin Ševčík - Hudobná skupina DEGUSTATOR - SVIT 3.8.2015 [pdf 102 kB]
Zmluva o spolupráci pri separovanom zbere odpadov Kúpele Lučivná, a.s. 31.7.2015 [pdf 86 kB]
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o. 23.7.2015 [pdf 99 kB]
Zmluvz o nájme dopravného prostriedku Marius Pedersen, a.s. 25.6.2015 [pdf 1 208 kB]
Dohoda č.68/2015/§54-VZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 24.6.2015 [pdf 5 240 kB]
ZMLUVA o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov Obec Važec 24.6.2015 [pdf 1 240 kB]
Zmluva o nájme dopravného prostriedku Marius Pedersen, a.s. 9.6.2015 [pdf 1 026 kB]
Dodatok č.13/ § 50j/NS 2015 - PP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 30.4.2015 [pdf 3 960 kB]
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 17.4.2015 [pdf 6 087 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o odbere motorovej nafty Chemosvit Chedos, s.r.o. 17.4.2015 [pdf 87 kB]
Zmluva o spolupráci Energy Advise & Makler, s.r.o. 17.4.2015 [pdf 1 154 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku Mesta Svit Mesto Svit 16.4.2015 [pdf 433 kB]
Zmluva o zverení správy hnuteľného majetku Mesta Svit Mesto Svit 16.4.2015 [pdf 431 kB]
Dodatok č.6 k zmluve č.8/2001 o zbere a odvoze komunálneho odpadu Obec Štôla 10.4.2015 [pdf 56 kB]
Dodatok č.6 k zmluve č.8/2001 o zbere a odvoze komunálneho odpadu Obec Mengusovce 10.4.2015 [pdf 57 kB]
Dodatok č.6 k zmluve č.8/2001 o zbere a odvoze komunálneho odpadu Obec Lučivná 10.4.2015 [pdf 57 kB]
Dodatok č.6 k zmluve č.8/2001 o zbere a odvoze komunálneho odpadu Obec Gerlachov 10.4.2015 [pdf 57 kB]
ZMLUVA o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Obec Štôla 10.4.2015 [pdf 73 kB]
ZMLUVA o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Obec Mengusovce 10.4.2015 [pdf 73 kB]
ZMLUVA o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Obec Lučivná 10.4.2015 [pdf 73 kB]
Dodatok č.1 k dohode č.7/XXXIV-2/2014 §54/PP/A1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.2.2015 [pdf 826 kB]
Zmluva o budúcej zmluve Chemosvit, a. s. 16.2.2015 [pdf 97 kB]
ZMLUVA o vykonávaní činností lesníka pri ťažobných prácach na lesnom majetku Lichvárik Miroslav 30.12.2014 [pdf 87 kB]
DODATOK č. 4 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov OBEC - Gerlachov 12.12.2014 [pdf 60 kB]
DODATOK č. 4 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov OBEC - Lučivná 12.12.2014 [pdf 58 kB]
DODATOK č. 4 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov OBEC - Mengusovce 12.12.2014 [pdf 58 kB]
DODATOK č. 4 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov OBEC - Štôla 12.12.2014 [pdf 59 kB]
DODATOK č. 5 k ZMLUVE o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných / iných/ odpadov. OBEC - Gerlachov 12.12.2014 [pdf 60 kB]
DODATOK č. 5 k ZMLUVE o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných / iných/ odpadov. OBEC - Lučivná 12.12.2014 [pdf 58 kB]
DODATOK č. 5 k ZMLUVE o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných / iných/ odpadov. OBEC - Mengusovce 12.12.2014 [pdf 58 kB]
DODATOK č. 5 k ZMLUVE o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných / iných/ odpadov. OBEC - Spišská Teplica 12.12.2014 [pdf 58 kB]
DODATOK č. 5 k ZMLUVE o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných / iných/ odpadov. OBEC - Štôla 12.12.2014 [pdf 60 kB]
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 9.12.2014 [pdf 45 kB]
DODATOK Č.1 k Zmluve o spracovaní BRO uzatvorenej dňa 19.11.2014 Centrum sociálnych služieb domov pod Tatrami 20.11.2014 [pdf 72 kB]
Zmluva o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov Centrum sociálnych služieb domov pod Tatrami 19.11.2014 [pdf 72 kB]
Zmluva o nájme nebytového priestoru Mesto Svit 31.10.2014 [pdf 96 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č. 62/03/2014/268 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 31.10.2014 [pdf 89 kB]
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU založeného Zmluvou o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č. 2/275/2008 uzavretou dňa 14.12.2007 BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 30.10.2014 [pdf 52 kB]
Kúpno - predajná zmluva Brantner Poprad, s.r.o. 23.10.2014 [pdf 1 275 kB]
Zmluva o prenájme Brantner Poprad, s.r.o. 16.9.2014 [pdf 1 082 kB]
Dodatok č.7/XXXIV-2/2014/§ 54/PP/A1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 22.8.2014 [pdf 13 628 kB]
Zmluva na poskytovanie služieb ELEMENTPRO s.r.o. 13.8.2014 [pdf 1 550 kB]
Mandátna zmluva Maroš Lištiak - LIMAT 10.7.2014 [pdf 2 264 kB]
Zmluva č. 29 320 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Marius Pedesen, a.s. 1.7.2014 [pdf 2 962 kB]
Zmluva o reklame a propagácii firmy Redox, s.r.o. 9.6.2014 [pdf 815 kB]
Zmluva o poskytnutí reklamy Chemosvit Energochem, a.s. 5.6.2014 [pdf 2 029 kB]
Kúpna zmluva Biofarma Šuňava PD 29.5.2014 [pdf 1 677 kB]
Dodatok č.3 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Štrba 9.4.2014 [pdf 351 kB]
Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov. Obec - Štrba 9.4.2014 [pdf 367 kB]
Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov. Obec - Mengusovce 2.4.2014 [pdf 55 kB]
Obsah zmluvy o uverejnení firmy uzatvorenej telefonicky Mediatel spol. s r.o. 2.4.2014 [pdf 2 692 kB]
Dodatok č.3 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Mengusovce 1.4.2014 [pdf 53 kB]
Dodatok č.3 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Štôla 1.4.2014 [pdf 348 kB]
Zmluva o prevádzkovaní regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu c meste Svit Mesto Svit 31.3.2014 [pdf 94 kB]
Zmluva o spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Spišská Teplica 31.3.2014 [pdf 349 kB]
Dodatok č.3 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Gerlachov 31.3.2014 [pdf 358 kB]
Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov Obec - Gerlachov 31.3.2014 [pdf 304 kB]
Dodatok č.3 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Lučivná 31.3.2014 [pdf 349 kB]
Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov Obec - Lučivná 31.3.2014 [pdf 298 kB]
Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov Obec - Štôla 31.3.2014 [pdf 299 kB]
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2014 na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu CHEMEKO, spol. s r.o. 1.3.2014 [pdf 553 kB]
Zmluva č.140123 na dodávku programového vybavenia IFOsoft verejná obchodná spoločnosť 23.1.2014 [pdf 1 418 kB]
Dodatok č.2 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Štrba 15.1.2014 [pdf 351 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov. Obec - Štrba 15.1.2014 [pdf 359 kB]
Dodatok č.2 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Lučivná 15.1.2014 [pdf 120 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov. Obec - Lučivná 15.1.2014 [pdf 131 kB]
Dodatok č.2 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Mengusovce 13.1.2014 [pdf 48 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov. Obec - Mengusovce 13.1.2014 [pdf 59 kB]
Dodatok č.5 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10.1.2014 [pdf 1 126 kB]
Rámcová kúpna zmluva 310122/2014 General Plastic, a.s. 7.1.2014 [pdf 4 431 kB]
Zmluva č.1/2014 na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu CHEMEKO, spol. s r.o. 31.12.2013 [pdf 1 013 kB]
Zmluva o vykonávaní činnosti lesníka pri ťažobných prácach na lesnom majetku Lichvárik Miroslav 30.12.2013 [pdf 1 426 kB]
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri vrecovom systéme separovaného zberu odpadov Obec - Spišská Teplica 30.12.2013 [pdf 410 kB]
Dodatok č.2 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Štôla 30.12.2013 [pdf 284 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov Obec - Štôla 30.12.2013 [pdf 363 kB]
Dodatok č.2 ku zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Obec - Šuňava 30.12.2013 [pdf 276 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov Obec - Šuňava 30.12.2013 [pdf 391 kB]
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov Obec - Gerlachov 30.12.2013 [pdf 394 kB]
DODATOK č. 3 k zmluve o nájme hnuteľných vecí Bytový podnik Svit, s.r.o. 30.12.2013 [pdf 235 kB]
DODATOK č. 2 k zmluve o dielo č. ZoD 2012/GD/02/009 STRABAG s.r.o. 18.11.2013 [pdf 440 kB]
DODATOK K ZMLUVE O DIELO č. 1 PETROSTEYT 4.11.2013 [pdf 72 kB]
ZMLUVA O DIELO PETROSTEYT 18.10.2013 [pdf 112 kB]
Rámcová kupná zmluva Messer Tatragas, spol. s r.o. 9.10.2013 [pdf 1 101 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ZoD 2012/GD/02/009 na stavbu: Sídlisko „E“ – vnútrobloková cesta, Svit STRABAG s.r.o. 16.09.2013 [pdf 99 kB]
Zmluva o refakturácii služby Mesto Svit 4.9.2013 [pdf 477 kB]
Zmluva o dielo ŠADA 29.7.2013 [pdf 109 kB]
Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 23.7.2013 [pdf 2 218 kB]
Zmluva o dielo Petrosteyt 26.6.2013 [pdf 49 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí Bytový podnik Svit, s.r.o. 14.01.2013 [pdf 221 kB]
Zmluva č.1/2013 na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu CHEMEKO, spol. s r.o. 14.01.2013 [pdf 512 kB]
Zmluva č.1/2013/ML o vykonávaní činnosti lesníka pri ťažobných prácach na lesnom majetku Lichvárik Miroslav 27.12.2012 [pdf 570 kB]
ZMLUVA O DIELO Sídlisko „E“ – vnútrobloková cesta, Svit STRABAG s.r.o. 14.12.2012 [pdf 105 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2012 na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu CHEMEKO, spol. s r.o. 10.08.2012 [pdf 23 kB]
Zmluva o dielo – Kolumbária Peter Gaži – Petrosteyt 08.08.2012 [pdf 59 kB]
Nájomná zmluva č.: 16/2012 Mária Padysáková 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 15/2012 Neupauerová Jarmila 27.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 14/2012 Ing. Peter Jablonovský 27.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 13/2012 Ing. Július Frkáň 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 12/2012 Helena Škyrtová 27.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 11/2012 Eleonóra Drobuliaková 27.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 10/2012 Katarína Štulajterová 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 09/2012 Marcela Hudáčová 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 08/2012 Alena Jaššová 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 07/2012 Oľga Otčenašová 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 06/2012 Ing. Beáta Badiarová 27.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 05/2012 Margita Turčeková 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 04/2012 Mgr. Vincent Seman 27.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 04/2012 Lucia Kalakajová 27.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 03/2012 Lucia Kalakajová 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 03/2012 Emil Gánovský 27.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 02/2012 Viera Mlynárová 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 01/2012 Valent Bendík 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 53/2011 Milena Valčáková 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 52/2011 Ján Vytykač 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 51/2011 František Mlynarčík 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 50/2011 Emília Švarcová 26.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 49/2011 Ľudmila Vallušová 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 48/2011 Jozef Dračka 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 47/2011 Ing. Alžbeta Trlicová 26.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 46/2011 Rozália Hercegová 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 46/2011 Jozef Cvoliga 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 45/2011 Jarmila Jakubociová 26.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 44/2011 Ladislav Renner 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 43/2011 Ján Šilon 26.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 42/2011 Stanislav Karabín 26.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 41/2011 Jozef Dluhý 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 40/2011 Eva Kubesova 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 39/2011 Jana Zajacová 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 38/2011 Mária Mezovská 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 37/2011 Eva Moknáčová 18.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 36/2011 Ján Kiovský 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 35/2011 Anna Hajná 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 34/2011 Anna Kudelasová 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 33/2011 Viera Lahitová 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 32/2011 Margita Štefanovičová 18.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 31/2011 Mgr. Miroslav Jurčák 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 30/2011 Adolf Hulin 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 29/2011 Jozef Olexák 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 28/2011 Jozef Šeliga 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 27/2011 Stanislav Klein 18.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 26/2011 Peter Dzifčák 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 25/2011 Štefan Hanudel 18.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 24/2011 Mária Migačová 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 23/2011 Mária Migačová 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 22/2011 Peter Kuchčák 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 21/2011 Otokar Korner 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 20/2011 Angela Cuníková 11.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 19/2011 Čekan Milan 11.07.2012 [pdf 62 kB]
Nájomná zmluva č.: 18/2011 Milan Čekan 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 17/2011 Daniela Lučivjanská 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 16/2011 Jolana Matýšková 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 15/2011 Marián Ščuka 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 15/2011 Mária Hamorová 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 14/2011 Ondrej Filip 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 13/2011 Mária Kromková 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 12/2011 Viera Gontkovská 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 11/2011 Vladimír Chrenko 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 10/2011 Milan Šipoš 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 9/2011 Milan Šipoš 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 08/2011 Janka Kiselová r. Capuliaková 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 7/2011 Jozef Piervola 11.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 6/2011 Ferdinand Diviak 10.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 5/2011 Marián Spišský 10.07.2012 [pdf 61 kB]
Nájomná zmluva č.: 4/2011 Ľubomír Ďurica 10.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 3/2011 Peter Strmenský 10.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 2/2011 RNDr. Ján Bizub ml. 10.07.2012 [pdf 60 kB]
Nájomná zmluva č.: 01/2011 Viera Martincová 10.07.2012 [pdf 61 kB]
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2012 na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu Chemeko, spol. s r.o. 04.07.2012 [pdf 236 kB]
Dodatok č.1 k zmluve 10013363 Vaša Slovensko, s.r.o. 05.06.2012 [pdf 397 kB]
Zmluva o dodávke a odbere tepla a úžitkovej vody T-V-02/2012 Bytový podnik Svit, s r.o. 13.04.2012 [pdf 3 252 kB]
Zmluva č. 1/2012 na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu Chemeko, spol. s r.o. 27.01.2012 [pdf 502 kB]
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č.2/275/2008 zo dňa 14.12.2007 Bytový podnik Svit, s r.o. 02.01.2012 [pdf 319 kB]
Zmluva o nájme hnuteľných vecí Bytový podnik Svit, s.r.o. 27.01.2012 [pdf 175 kB]
Nájomná zmluva Merkur Slovakia, s.r.o. 15.06.2011 [pdf 1 569 kB]
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Marius Pedersen, a.s. 23.05.2011 [pdf 1 387 kB]
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky SkyToll, a.s. 23.05.2011 [pdf 1 841 kB]
Zmluva o nájme Merkur Slovakia, s.r.o. 12.04.2011 [pdf 830 kB]
Zmluva o zbere elektroodpadu V.O.D.S., a.s. 12.04.2011 [pdf 1 694 kB]
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky SkyToll, a.s. 12.04.2011 [pdf 1 862 kB]

Zmluvy Základná umelecká škola Svit

Zmluva Zmluvný partner Dátum zverejnenia Zmluva v pdf formáte
Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telecom, a.s. 12.04.2011 [pdf 154 kB]