Obsah

SVIT.kom už o 2 týždne

Typ: ostatné
Vo štvrtok 14. apríla 2016 sa na pôde Mestského úradu vo Svite konala tlačová konferencia k podujatiu SVIT.kom – Komunitný život v Európe. Medzi rečníkmi na konferencii vystúpil primátor Miroslav Škvarek, zástupca primátora Ivan Zima a taktiež zástupcovia komunít Janka Bobulová zo ZO Únie žien Slovenska vo Svite a Michal Madzin, asistent trénera extraligového družstva BK Iskra Svit.

Vo štvrtok 14. apríla 2016 sa na pôde Mestského úradu vo Svite konala tlačová konferencia k podujatiu SVIT.kom – Komunitný život v Európe. Medzi rečníkmi na konferencii vystúpil primátor Miroslav Škvarek, zástupca primátora Ivan Zima a taktiež zástupcovia komunít Janka Bobulová zo ZO Únie žien Slovenska vo Svite a Michal Madzin, asistent trénera extraligového družstva BK Iskra Svit.

Hlavnými témami konferencie boli :

1. druhý ročník podujatia SVIT.kom – Komunitný život v Európe

2. Podpora miestnych komunít a mimovládnych organizácií

3. medzinárodný rozmer podujatia a záštita SK PRES

Primátor M. Škvarek novinárom priblížil myšlienku vzniku podujatia ako záujem vedenia mesta priblížiť bohatú a rôznorodú činnosť komunít pôsobiacich na území mesta Svit. Vyzdvihol najmä prínos stretávania sa občanov prostredníctvom záujmových spoločenstiev, ktoré majú vo Svite mnohoročnú tradíciu a početné zastúpenie. Sú to komunity, ktoré sa venujú prevažne spoločenskej, sociálnej, športovej, kultúrnej, či inej záslužnej činnosti. Vedenie mesta sa stotožňuje s koncepciou mapovania a napĺňania potrieb komunít aj prostredníctvom poskytovania dotácií či priestorov pre činnosť týchto spoločenstiev. „Podujatie SVIT.kom je šanca ako sa môžeme stretnúť, spoznať a komunikovať a rozvíjať občiansku spoločnosť v meste,“ dodal na záver primátor.

Ivan Zima, viceprimátor mesta a zároveň hlavný koordinátor SVIT.kom-u uviedol bližšie informácie o trojdňovom programe podujatia. Predstavil rečníkov a témy piatkovej konferencie venovanej európskemu občianstvu, prezradil zloženie kultúrneho programu a štruktúru prezentácií komunít a stánkov, ktoré sa v sobotu predstavia počas festivalovej časti podujatia. Tešiť sa môžeme na širokú ponuku poctivých producentov potravín, remeselníkov a zástupcov komunít, ktorí počas celého dňa predstavia svoju činnosť prostredníctvom prezentácií, workshopov a tvorivých dielní. Nájdeme tu aj výstavu fotografií či zvierat a vyskúšať si môžeme môcť aj jazdu na netradičných bicykloch TRIKKE. „Prvý ročník SVIT.kom-u sa niesol v duchu environmentálnych riešení, ktoré vtedy sprevádzala možnosť vyskúšať si ekologické vozidlá, tento rok budú eko myšlienku reprezentovať elektro trojkolky.“

Janka Bobulová, predsedníčka Únie žien Slovenska – ZO Svit Pod Skalkou už skúsenosť s podujatím SVIT.kom má, keď sa počas prvého ročníka v roku 2015 prezentovala spolu s najpočetnejšou základňou členiek výstavou svojich výrobkov. Činnosť únie je zameraná na športové, kultúrne a spoločenské aktivity a tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie. „Naša spolupráca s Mestom Svit je výborná, keďže nám na naše aktivity mesto poskytuje priestory ako aj podporu vo forme dotácií. Myšlienka festivalu komunít sa mi veľmi páči a teším sa na účasť aj na tomto ročníku.“

Michal Madzin, asistent trénera BK Iskra Svit a zároveň tréner basketbalových majstrov Slovenskej republiky 2014 - 2015 v kategórii kadeti medzi rečníkmi zastupoval najpočetnejšiu športovú komunitu. Basketbal vo Svite oslávi v roku 2017 už 70 rokov svojej histórie bohatej na úspechy. Po vynikajúcej odozve na účasť basketbalovej komunity na SVIT.kom-e v roku 2015 sa aj v tomto roku môžeme tešiť na ukážku tréningu a rôznych zábavných súťaží, ktorými mladí športovci zaujali návštevníkov festivalu minulý rok. „Svoju účasť vnímame ako možnosť rozšírenia našej základne a príležitosť ukázať mladým ľuďom krásu tohoto športu.“

Medzinárodný rozmer podujatiu dodáva zapojenie partnerských miest Česká Třebová (ČR) a Knurów (PL) prostredníctvom grantu z programu Európa pre občanov. Do Svitu tak počas 3 dní zavíta približne 60-70 zástupcov zahraničných partnerov. V nedeľu podujatie vyvrcholí ich priateľským futbalovým turnajom.

Slovenská republika po prvýkrát prevezme na obdobie šiestich mesiacov predsednícku úlohu v Rade Európskej únie. S cieľom zapojiť verejnosť do nášho predsedníctva (SK PRES), MZVaEZ SR podporilo kultúrne, spoločenské, profesijné, vzdelávacie, športové, charitatívne a iné podujatia na miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni vo forme udelenia záštity nad podujatím. Záštita SK PRES bola rovnako udelená aj podujatiu SVIT-kom, keďže prezentuje spoločné európske hodnoty.

Po tlačovej konferencii sa v pondelok 18. apríla 2016 uskutočnilo stretnutie realizačného výboru. Okrem zástupcov mesta Svit sa stretnutia zúčastnili aj predstavitelia z partnerských miest - z poľského Knurówa prišiel Mariusz Kowalczyk /zástpca riaditeľa Centra kultúry v Knurówe/ a Krzysztof Stryczek /vedúci Úradu štrukturálnych fondov, medzinárodnej spolupráce a informácií/ a Českú Třebovú zastupovala 1. místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková a zamestnankyňa Oddelenia vnútornej správy Mestského úradu v Českej Třebovej, Ivana Macháčková. Na uvedenom stretnutí boli so zástupcami partnerských miest prerokované ich požiadavky a taktiež boli naplánované jednotlivé aktivity, ktoré sa budú realizovať na samotnom komunitnom festivale v dňoch 29. apríla až 1. mája 2016. Výsledkom celého stretnutia teda bolo úspešné zostavenie konkrétneho plánu a harmonogramu aktivít, ktoré boli zároveň prezentované predstaviteľom partnerských miest.

Harmonogram piatkovej konferencie a sobotného kultúrneho programu nájdete v galérii.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!


Vytvorené: 15. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu