Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá prechádzajúci
z 20
posledná

POZNÁME DODÁVATEĽA SLUŽIEB V OBLASTI FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA V SEKTORE POISTENIE PRE MESTO SVIT  1

POZNÁME DODÁVATEĽA SLUŽIEB V OBLASTI FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA V SEKTORE POISTENIE PRE MESTO SVIT

Mesto Svit v závere roku 2020 vyhlásilo výzvu pre poskytovateľa služieb zaoberajúcou sa sprostredkovaním poistných služieb.
Z počtu štyroch zaregistrovaných uchádzačov výberového konania v celoslovenskej pôsobnosti a spĺňajúcich požadované kritéria danej výzvy, vyšiel na základe zhodnotených kritérií, víťazne uchádzač – subjekt Respect Slovakia, s.r.o. Piešťany, ktorý mimo iného pôsobí na tomto trhu 26 rokov.
celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: red
POZOR ZMENA V REŽIME MHD 1

POZOR ZMENA V REŽIME MHD

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude mestská hromadná doprava vo Svite premávať od 11. januára 2021 v prázdninovom režime. V prílohe nájdete aktualizovaný cestovný poriadok. Zmeny sa týkajú spojov č. 49, 37 81 a 85. Školské spoje teda nebudú premávať zatiaľ v termíne od 11. januára 2021 do 24. januára 2021.
celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: red
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT SA OPÄŤ TEŠIA Z NOVEJ TECHNIKY 1

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT SA OPÄŤ TEŠIA Z NOVEJ TECHNIKY

Z darčeka pod stromčekom sa koncom roku tešili Technické služby mesta Svit. Na 19. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Svit, konaného dňa 26.11.2020 boli odsúhlasené finančné prostriedky na kúpu novej potrebnej techniky. celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: red
š

MESTO SVIT PRAJE VŠETKO DOBRÉ

Prajeme Vám zdravý, spokojný a harmonický rok 2021. Nech je lepší než rok, ktorý sa končí... celý text

ostatné | 31. 12. 2020 | Autor: red
AJ NEĽAHKÝ ROK MÔŽE BYŤ KRÁSNY 1

AJ NEĽAHKÝ ROK MÔŽE BYŤ KRÁSNY

Tak ako každý z nás sa na konci roka pozastavíme a rozmýšľame ako sme tento rok prežili, nie je tomu inak, ani u nás v Centre voľného času vo Svite. celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor: red

OBCHODNÁ VEREJNA SÚŤAŽ č.11 NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Mesto Svit ponúka nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska na ulici Fraňa Kráľa vo Svite súpisné číslo 273, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 205/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1046 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Na predloženie súťažných návrhov je stanovený termín 1. február 2021 do 12.00 hod. celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor:

OBCHODNÁ VEREJNA SÚŤAŽ č.10 NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Mesto Svit ponúka nebytové priestory / bývalá VÚB /, nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 275 na Štúrovej ulici vo Svite,postavenej na pozemku parc. č. KN-C 205/6, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 2091.

Na predloženie súťažných návrhov je stanovený termín 1. február 2021 do 12.00 hod. celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor:
NOVÉ USMERNENIE PRI VÍTANÍ BETLEHEMSKÉHO SVETLA 1

NOVÉ USMERNENIE PRI VÍTANÍ BETLEHEMSKÉHO SVETLA

Odpaľovanie Betlehemského svetla od skautov sa uskutoční 24.12.2020, v čase medzi 9.00 - 10.00 hod. a prebehne len v kostole sv. Jozefa, robotníka vo Svite a v kostole sv. Cyrila a Metoda v Podskalke. Doneste si so sebou sviečku v lampáši alebo petrolejovú lampu, dodržiavajte odstupy, prekrytý nos a ústa.
Nech je toto svetlo symbolom vianočnej lásky a nádeje v našich srdciach aj v tento náročný rok.“

celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:
Z ČINNOSTI ÚDRŽBY BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. 1

Z ČINNOSTI ÚDRŽBY BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o.

Mimo ďalšej pracovnej činnosti súvisiacej s riadnym ukončením kalendárneho roku, technickí pracovníci Bytového podniku Svit, s.r.o. naďalej vykonávajú bežnú údržbu. Na základe nahlásenia obyvateľov z nájomného domu na Jilemnického ulici č.838 vo Svite, pracovníci údržby preverovali príčinu nepríjemných zvukov vychádzajúcich z odvetrávacích šácht bytového domu. Po diagnostikovaní problémov boli zistené nefunkčné ložiská v odvetrávacích hlaviciach. Následne bola porucha odstránená. celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor: red
OZNAM MESTSKÉHO ÚRADU 1

OZNAM MESTSKÉHO ÚRADU

OZNÁMENIE
Mestský úrad vo Svite oznamuje, že dňa 23.12.2020 - streda a 31.12.2020 - streda bude pre verejnosť fungovať následovne v tomto čase:

23.12.2020 7.30 - 13.30 hod.
31.12.2020 7.30 - 13.30 hod.

Za ústretovosť ďakujeme. celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: red
OZNAM POHREBNÝCH A CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB 1

OZNAM POHREBNÝCH A CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB

Milí spoluobčania,
prichádza najkrajšie obdobie, kedy sa tešíme na stretnutie so svojimi najbližšími pri vianočnom stromčeku, pri slávnostne prestretom stole. No aj v tých najkrajších chvíľach a okamihoch niekedy prichádza náhla bolesť, smútok a žiaľ.
Celý život si v tom najhlbšom kútiku duše uvedomujeme, že súčasťou našich životných príbehov sú aj rozlúčky. Žiaľ, ak nás opustí niekto blízky, potrebujeme, aby nám niekto pomohol uniesť ťažký balvan smútku a zároveň zariadil vyprevadenie blízkeho na jeho poslednej ceste.
celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: red
stojisko

Z DENNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽIEB

Technické služby to nie je len zber odpadkov a zberný dvor. Prinášame Vám informácie o aktuálnych činnostiach tejto spoločnosti. celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: TS
UPOZORNENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA SVIT 1

UPOZORNENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA SVIT

Zber papiera na zbernom dvore Technických služieb mesta Svit, súvisiaci s pouličným zberom výmenou za hygienické potreby je pozastavený do odvolania.
Vzniknutý stav súvisí s neustále sa zhoršujúcou pandemickou situáciou.
celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: red
Používanie pyrotechniky je zakázané 1

Používanie pyrotechniky je zakázané

Mestská polícia Svit spolu s Obvodným oddelením Policajného zboru vo Svite dôrazne upozorňuje obyvateľov mesta Svit, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit č. 9/2016 je POUŽÍVANIE pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 z dôvodu ochrany verejného poriadku ZAKÁZANÉ s výnimkou: celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor:
 BETLEHEMSKÉ SVETLO PRIVÍTAME NA ŠTEDRÝ DEŇ 1

BETLEHEMSKÉ SVETLO PRIVÍTAME NA ŠTEDRÝ DEŇ

Betlehemské svetlo je malý, skromný a svojou veľkosťou nenápadný plamienok pochádzajúci z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme. Svetlo, ktoré je na Slovensku už po tridsiaty krát, každý rok nesie posolstvo pokoja, nádeje, lásky, ktoré prináša ľuďom bez ohľadu vierovyznania. Betlehemský plamienok ľudí spája, napĺňa nádejou a dodáva všetkým vieru, že tento symbol Vianoc prinesie želaný pokoj.
Jeho hlbší význam si uvedomujeme práve v tomto náročnom a neľahkom období. celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: red
Oznam o prácach na hydrogeologickom prieskume 1

Oznam o prácach na hydrogeologickom prieskume

V stredu, 16. decembra, bude vo Svite na Štúrovej ulici, medzi bytovými domami č. 287–288, 289-290, 292-293 a 294-295 prebiehať hydrogeologický prieskum k pripravovanému projektu „Vodozádržné opatrenia v meste Svit.“

celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: red
Vo Svite sa do Vianoc nebude spúšťať prezenčné vyučovanie podmienené testovaním 1

Vo Svite sa do Vianoc nebude spúšťať prezenčné vyučovanie podmienené testovaním

Vedenie mesta si uvedomuje nutnosť obnovenia prezenčného vyučovania pre 2. stupeň základných škôl. Preto riaditeľky škôl realizovali tento týždeň prieskum medzi rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov s otázkami týkajúcimi sa záujmu o návrat do škôl za podmienok, aké určil Úrad verejného zdravotníctva SR a teda za podmienky absolvovania testovania (žiak + 1 zákonný zástupca). celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor: red
Veľká aromatická sviečka v darček. krabičke, 4,59 €

MÁTE UŽ PRIPRAVENÉ VŠETKO PRE SVOJICH BLÍZKYCH?

Ak ešte stále hľadáte vianočnú drobnosť pre rodinu, či priateľov a tí sú hrdí Sviťania, alebo len majú radi naše mesto, máme pre Vás možno dobrý tip na darček. Môžete im zakúpiť milú pozornosť s tematikou Svitu. Kúpiť si ju môžete v podateľni Mestského úradu bez tlačenia sa v preplnených obchodoch a bez čakania v nekonečných radoch pri pokladniach. Prajeme Vás príjemné, zdravé a pokojné obdobie predvianočné obdobie. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: red
strom DK

Z DENNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽIEB

Technické služby mesta Svit starajú okrem iného o to, aby bolo naše mesto pripravené na najkrajšie sviatky roka. Vedeli ste, že tento rok je pripravených 75 kusov vianočnej výzdoby, ktorá nám spríjemní večerné prechádzky? Počas prvého decembrového týždňa prebiehali posledné práce na sviatočnom osvetlení. Pracovníci TS pripravili všetko na slávnostne rozsvietenie Svitu na mikulášsku nedeľu, 6. decembra. Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová okrem druhej adventnej sviece rozsvietila aj vianočný stromček pri Dome kultúry, ktorý tiež pripravovali Technické služby Svit.


celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: red
-

VYRÁSTLI ĎALŠIE OKRÁŠLENÉ STROMČEKY PRIANÍ

K zdobeniu vianočných stromčekov prianí, ktoré vyrástli pred Mestským úradom sa pridali aj deti z Materskej školy na Mierovej ulici a zo Špeciálnej školy vo Svite. Pri tomto netradičnom zdobení bolo vidieť radosť detí a ich rozžiarené očká. Ani študenti však nezaostali. Svoj stromček prianí dekorovali aj mladí ľudia zo Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: red
Spojená škola

Základné školy ozdobili stromčeky prianí. Pribudnú ďalšie

V piatok, 4. decembra, ozdobili stromčeky prianí naše dve základné školy. Ako prvá to bola Spojená škola na Mierovej ulici so svojimi pani učiteľkami a popoludní zdobili žiaci a pani učiteľky Základnej školy na Komenského ulici. Oba stromčeky sú nádherné a potešia oko, keď budete prechádzať okolo budovy mestského úradu.
Dnes bude zdobiť svoj strom ešte Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu a tiež detičky z Materskej školy na Mierovej ulici. Všetkým ďakujeme za šírenie krásnej vianočnej nálady. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: red
Rekonštruovaný most do

Rekonštruovaný most do "Lopušky" je už prejazdný

V piatok, 4. decembra, dopoludnia bol uvedený do prevádzky most vedúci do Lopušnej doliny. Avizované možné obmedzenia, počas ktorých malo byť spojenie medzi Svitom a dolinou týmto mostom prerušené tak nehrozí. V sobotu dorazí posádka DHZ Orava, ktorá bude nakladať zapožičané dočasné premostenie od Štátnych hmotných rezerv. Na mieste bude Mestská polícia Svit v prípade chvíľkovej potreby usmernenia premávky. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: red
Z denníka Technických služieb 1

Z denníka Technických služieb

Aj tento sa rok sa staráme o to, aby bolo naše mesto pripravené na najkrajšie sviatky roka aj z hľadiska výzdoby. Viete, že vo Svite máme tento rok pripravených 75 kusov vianočnej výzdoby, ktorá nám spríjemní večerné prechádzky naším mestom? To znamená, že každý kus výzdoby musí byť osobitne osadený a napojený.

celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: red
OZNAM - ODRIEKNUTÉ VYBRANÉ SPOJE 1

OZNAM - ODRIEKNUTÉ VYBRANÉ SPOJE

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, oznamuje cestujúcim, že od štvrtka 3. decembra 2020 do odvolania dôjde počas pracovných dní k odrieknutiu vybraných spojov prímestskej autobusovej dopravy v okolí Popradu. Dôvodom je vyšší počet vodičov prevádzky Poprad, ktorí sú v ochrannej karanténe kvôli ochoreniu Covid-19 a nie je v personálnych možnostiach dopravcu ich nahradiť.
Zoznam vybraných odrieknutých spojov je uvedený v prílohe.
SAD Poprad sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje. celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor:
#

Z denníka Technických služieb

Prvý výjazd techniky na zimnú údržbu už máme za sebou. Prvý sneh nám napadol v noci z piatka na sobotu, 28. novembra 2020. Vzhľadom na nenáročne podmienky sme do výkonu nasadli 2 kusy techniky - BUCHER, vozidlo vybavené pluhom a rozmetadlom na údržbu chodníkov a LIAZ, ktorá sa postarala o naše cestné komunikácie.

celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: red
OPRAVA OPLOTENIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA 1

OPRAVA OPLOTENIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA

Nepriaznivé počasie a mráz sa podpísali na starom betónovom oplotení Futbalového štadióna. Poškodená časť oplotenia začala byť vo veľkej miere využívaná občanmi mesta ako prechod, v dôsledku čoho pri prechádzaní hrozilo riziko úrazu z uvoľnených betónových dielov. V rámci údržbárskych prác realizoval Bytový podnik Svit vlastnou údržbou opravu poškodených častí v spolupráci so správcom futbalového štadióna.
celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: red
Predstavte si, Veverička odpadková profíčka sa narodila vo Svite 1

Predstavte si, Veverička odpadková profíčka sa narodila vo Svite

Technické služby Svit v spolupráci so známou dvojicou Tárajko a Popletajka pripravili pre deti edukačné video na tému separovania a triedenia odpadu - Veverička odpadková profíčka. Videoklipu sa dostáva zaslúžená pozornosť, na kanáli Youtube má už viac než 1,5 milióna zhliadnutí. Vo Svite, ale aj na Slovensku všeobecne, je problematika separovaného zberu stále veľkou neznámou a nielen naše mesto sa borí s problémami na túto tému. celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Ing. Róbert Bartoš, TS Svit
Most medzi Svitom a Lopušnou dolinou bude v najbližších dňoch bez obmedzení 1

Most medzi Svitom a Lopušnou dolinou bude v najbližších dňoch bez obmedzení

Pred pár dňami sme avizovali odstránenie dočasného premostenia zapožičaného Štátnymi hmotnými rezervami a spustenie rekonštruovaného mosta v dňoch 1. a 2. decembra 2020. Avizované práce sa však neuskutočnia v týchto dňoch. Štátne hmotné rezervy v spolupráci s DHZ Orava nepotvrdili, že demontáž sa môže uskutočniť v tieto plánované termíny. Preto teda ostáva pôvodný - dočasný most v prevádzke a zatiaľ nedôjde k žiadnym obmedzeniam súvisiacim s prevádzkou mosta a spojením Svitu a Lopušnej doliny. O nových termínoch týchto prác Vás budeme včas informovať. celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: red
Z denníka Technických služieb 1

Z denníka Technických služieb

Technické služby to nie je len zber odpadkov a zberný dvor. Budeme Vám prinášať pravidelné informácie o činnostiach tejto spoločnosti. celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: red
MÁTE PRIPOMIENKY K CESTOVNÉMU PORIADKU MHD? DAJTE NÁM VEDIEŤ. 1

MÁTE PRIPOMIENKY K CESTOVNÉMU PORIADKU MHD? DAJTE NÁM VEDIEŤ.

Ak máte postreh, pripomienku, návrh alebo podnet k aktuálnemu rozvrhu jázd mestskej autobusovej dopravy vo Svite, prosím, informujte nás. Mesto sa pokúsi ich zohľadniť pri jednaní o nových zmluvných podmienkach s poskytovateľom služby - spoločnosťou SAD Poprad. Vaše písomné návrhy a podnety prosím pošlite emailom na: martin.lukac@svit.sk alebo poštou na adresu: Ing. Martin Lukáč, Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit. celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: red
prvá prechádzajúci
z 20
posledná