Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá prechádzajúci
z 38
posledná

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA A KARTONÁŽE

Technické služby Mesta Svit uskutočnia dňa 29.06.2022 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit zber papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier a kartonáž) s možnosťou výmeny za hygienické potreby . celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

OZNÁMENIE O VYKONANÍ VOLIEB PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU NA OBDOBIE ROKOV 2022 - 2026

Oznamujeme verejnosti, že v tomto roku končí štvorročné obdobie prísediacich zvolených v roku 2018. V súvislosti s tým v prílohe zverejňujeme oznámenie o vyhlásení týchto volieb, v ktorom sú uvedené aj podmienky kandidátov na voľbu prísediacich a zároveň dotazník pre kandidátov. celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: red
REALIZÁCIA PRÁC VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA ULICIACH  -  ŠTEFÁNIKOVEJ, SNP A  KPT. NÁLEPKU 1

REALIZÁCIA PRÁC VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA ULICIACH - ŠTEFÁNIKOVEJ, SNP A KPT. NÁLEPKU

Oznamujeme obyvateľom mesta Svit, že od stredy 29.6. do piatku 1.7.2022 bude prebiehať realizácia prác vodorovného dopravného značenia na Štefánikovej ulici, na ulici SNP a na ulici kpt. Nálepku vo Svite. V súvislosti s tým bude na týchto miestach obmedzená premávka. celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: red
POZOR NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU 1

POZOR NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme / 50 m od hranice lesného pozemku /, v územnom obvode okresu Poprad od 23. júna od 15:30 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 24. 6. 2022 | Autor: red
PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY VO SVITE - ČASŤ PODSKALKA 24.6.2022 1

PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY VO SVITE - ČASŤ PODSKALKA 24.6.2022

PVPS, a.s. oznamuje, že v piatok 24.6.2022 od 8:30 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Svit - časť Podskalka, ul. Horská. Bližšie info: 0850111800 alebo 052/7729548. PVPS, a.s. sa Vám ospravedlňuje za spôsobené problémy v zásobovaní vodou a ďakuje za pochopenie. celý text

ostatné | 24. 6. 2022 | Autor: red
PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY VO SVITE - 23.6.2022 1

PRERUŠENIE DODÁVKY PITNEJ VODY VO SVITE - 23.6.2022

PVPS, a.s. oznamuje, že vo štvrtok 23.6.2022 od 8:30 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Svit - ul. Hlavná, ul. SNP, ul. Hviezdoslavova, ul. Fraňa Kráľa, ul. Štúrova, ul. Sládkovičova. Bližšie info: 0850111800 alebo 052/7729548 celý text

ostatné | 23. 6. 2022 | Autor: red
LETNÁ SEZÓNA PLAVÁRNE VO SVITE ZAČÍNA OD 23.6.2022 1

LETNÁ SEZÓNA PLAVÁRNE VO SVITE ZAČÍNA OD 23.6.2022

Bytový podnik Svit, s.r.o. vzhľadom k priaznivému počasiu a záujmu širokej verejnosti pozýva všetkých navštíviť plaváreň v rámci letnej prázdninovej sezóny už od štvrtku 23.júna 2022. celý text

ostatné | 23. 6. 2022 | Autor: red

PORUCHA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Verejné osvetlenie môže byť na niektorých miestach mesta rozsvietené i počas dňa z dôvodu odstraňovania poruchy. celý text

ostatné | 21. 6. 2022 | Autor: Daniela Virostko
#

BAŤOVCI NAVŠTVÍVILI SVIT, ROZVÍJALI SA I MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Uplynulý týždeň priniesol zaujímavé stretnutia. celý text

ostatné | 21. 6. 2022 | Autor: Daniela Virostko
POZOR, MESTSKÝ ÚRAD BUDE V STREDU V OBMEDZENOM REŽIME 1

POZOR, MESTSKÝ ÚRAD BUDE V STREDU V OBMEDZENOM REŽIME

V stredu, 22. júna 2022 bude v čase od 09.00 do 14.00 h odstávka elektrickej energie v celej budove mestského úradu z dôvodu opravy elektrického vedenia. Upozorňujeme občanov, že v tom čase nebude možné pracovať s počítačmi, teda ani prijímať platby v pokladni. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: red
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE O VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH 1

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE O VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH

Štatistický úrad SR sa zapojil do realizácie - Zisťovania o vzdelávaní dospelých /AES /, ktoré v tomto roku povinne vykonávajú všetky členské štáty EÚ u osôb vo veku 18 - 69 rokov vo vybraných domácnostiach. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: red
VEREJNÉ OSVETLENIE

PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ ŠTEFÁNIKOVA ULICA

Technické služby Mesta Svit zaznamenali výpadok verejného osvetlenia na Štefánikovej ulici od križovatky Hviezdoslavova/Štefánikova ulica až po futbalový štadión. Na odstránení poruchy pracujú interní zamestnanci organizácie. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
#

III. Slovensko - poľské fórum cezhraničnej spolupráce

Vďaka členstvu mesta Svit v združení Euroregión Tatry sa včera 15. júna zúčastnila primátorka Ing. Dáša Vojsovičová na slovensko - poľskom fóre v Bardejove. celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: red
-

DEŇ PRE RODINY

V sobotu 21.mája 2022 mesto Svit, ÚNIA žien, Mládežnícky parlament a Centrum voľného času vo Svite spolu pripravili podujatie s názvom Deň pre rodiny.
celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor: red
-

PLAVECKÁ ŠTAFETA

Mesto Svit, Centrum voľného času, Bytový podnik a Mládežnícky parlament 9.júna 2022 spolu organizovali Plaveckú štafetu v meste Svit. Táto plavecká štafeta, ktorá už je štrnásť rokov tradíciou v meste Svit mala prerušenie tri roky, kvôli opatreniam s COVID 19.
celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor: red
#

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA Z AUTA

Technické služby Mesta Svit vychádzajú v ústrety najmä seniorom a pripravili výmenný zber papiera 22.6. priamo z auta v piatich vybraných lokalitách v meste vo vopred určenom čase. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
PRAVIDELNÉ ONLINE S PRIMÁTORKOU SA NEUSKUTOČNÍ, USKUTOČNÍ SA STRETNUTIE NAŽIVO 1

PRAVIDELNÉ ONLINE S PRIMÁTORKOU SA NEUSKUTOČNÍ, USKUTOČNÍ SA STRETNUTIE NAŽIVO

Podujatie Online s primátorkou sa konalo raz mesačne a ponúkalo obyvateľom mesta diskutovať s Ing. Dášou Vojsovičovou o témach, ktoré ich zaujímajú. Túto online diskusiu, ktorá by sa uskutočnila zajtra, nahrádza možnosť verejného stretnutia. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor: red
#

VANDALIZMUS OPÄŤ V AKCII

Detské ihrisko na ulici Kpt. Nálepku je značne poškodené. Napriek tomu, že nie je najnovšie, tentokrát nejde o zničenie zubom času, ale zámerným nezmyselným konaním neznámych páchateľov. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor: Daniela Virostko
POZVÁNKA NA PRVÝ SVITSKÝ BURZOBLŠÁK 1

POZVÁNKA NA PRVÝ SVITSKÝ BURZOBLŠÁK

Miestni skauti spoločne so Spojenou školou Mierová Vás v sobotu 18. júna 2022 od 10:00 do 14:00 h pozývajú na prvý svitský Burzoblšák do areálu školy Mierová. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor:
-

13. - 30. JÚN - TALENTOVÉ SKÚŠKY NA UL. MIEROVEJ VO SVITE

Spojená škola Mierová Základná umelecká škola vo Svite Vás pozýva na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia od 13. do 30.6.2022, v čase od 14.00 do 17.00h. v zborovni a v kancelárii zástupcu riaditeľky ZUŠ - pre hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický odbor. celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor: red
PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA  A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY 1

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

Bytový podnik Svit, s.r.o. oznamuje užívateľom bytov a bytových domov na ul. Jilemnického 838 a 839 vo Svite, že bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody 10.6.2022, v čase od 7:30 do 17.00 h. z dôvodu poruchy u dodávateľa Chemosvit Energochem, a.s. celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor: red
#

MESTO ZABEZPEČILO NOVÚ SLUŽBU PRE KLIENTOV V ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

V závere mája došlo k uzavretiu ďalšej významnej zmluvy. Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová podpísala s MUDr. Jozefom Tekáčom, MPH, riaditeľom Nemocnice s poliklinikou v Poprade zmluvu o poskytovaní lekárskej starostlivosti klientom v Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite. celý text

ostatné | 8. 6. 2022 | Autor: Daniela Virostko

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

ZŠ Komenského vo Svite informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - školský psychológ. celý text

ostatné | 7. 6. 2022 | Autor: red
-

DEŇ DETSKEJ RADOSTI JE ZA NAMI

Na sobotu 4. júna mesto Svit pripravilo pre deti, ich rodičov a širokú verejnosť podujatie - Deň detskej radosti, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor: red
-

PREBEHLA OLYMPIÁDA PRE MATERSKÉ ŠKOLY MESTA SVIT

Centrum voľného času spolu s Mládežníckym parlamentom dňa 2.júna 2022 spolu organizovali olympiádu pre materské školy mesta Svit. celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor: red
#

DEŇ UČITEĽOV SA VO SVITE OSLAVOVAL DODATOČNE

Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová ocenila obetavú prácu učiteľov a pedagogických zamestnancov miestnych škôl oslavou Dňa učiteľov v spoločenskej sále hotela Spolcentrum v piatok 27. mája. celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor: Daniela Virostko

10. JÚN 2022 - MESTSKY ÚRAD VO SVITE BUDE ZATVORENÝ

Vážení občania, ospravedlňujeme sa Vám, ale z dôvodu napĺňania časti V., čl. 40 Kolektívnej zmluvy zamestnancov Mesta Svit na rok 2022 a v zmysle Zákonníka práce, MsÚ vo Svite bude 10.6.2022 zatvorený.
celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor: red

POZOR ZMENA - DEŇ DETSKEJ RADOSTI SA PRESÚVA DO DOMU KULTÚRY VO SVITE

Upozorňujeme deti, rodičov a širokú verejnosť, že v súvislosti s nepriaznivým počasím sa oslavy MDD presúvajú do Domu kultúry vo Svite. Napriek tejto okolnosti - Vás všetkých dnes na oslavách budeme očakávať v Dome kultúry, kde program prebehne tak ako bol naplánovaný. celý text

ostatné | 4. 6. 2022 | Autor: red
MIMORIADNA ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA ÚSEKU D1 VRÁTANE TUNELA BÔRIK 1

MIMORIADNA ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA ÚSEKU D1 VRÁTANE TUNELA BÔRIK

V dôsledku poruchy vetrania v tuneli Bôrik sa uskutoční čiastočná krátkodobá uzávierka úseku D1 (úsek križovatka Poprad Západ - križovatka Mengusovce) vrátane tunela Bôrik:
- ľavá tunelová rúra, smer Žilina, od 4. 6.2022 (sobota) od 22:00 do 5. 6.2022 (nedeľa) do 05:00 h celý text

ostatné | 3. 6. 2022 | Autor: Daniela Virostko
FOTOGRAFIE Z UVÍTANIA NOVORODENCOV SI MOŽNO VYZDVIHNÚŤ  1

FOTOGRAFIE Z UVÍTANIA NOVORODENCOV SI MOŽNO VYZDVIHNÚŤ

Milí rodičia, k dispozícii sú fotografie a CD z akcie uvítania detí primátorkou mesta, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.mája 2022. Vyzdvihnúť si ich môžete na Matričnom úrade vo Svite (budova Mestského úradu), kancelária č. 18, v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 2. 6. 2022 | Autor: Daniela Virostko
prvá prechádzajúci
z 38
posledná