Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá prechádzajúci
z 44
posledná

-

PRIPOMENULI SME SI 78. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA

V piatok 27. januára 2023 sa uskutočnil pri Pamätníku padlým vo Svite pietny akt kladenia vencov, spojený s položením spomienkového venca k pamätníku Anny Svitanovej. Spomienkový akt sa konal ako pripamätanie si všetkých, ktorí položili svoje životy za našu dnešnú slobodu. celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: red
2. FEBRUÁR 2023 - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 1

2. FEBRUÁR 2023 - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

VSD,a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriky vo štvrtok 2.2.2023, od 08:00 do 10:30 h na nasledovných uliciach vo Svite: ul. Hlavná č.d. 0 - 20, 473, 482/2, 489/9, 491, 931/15, 1013/6A, 1016/10A, 1020/10B, ul. Rybničná č.d. 1 - 10, 22 a 23 a ul. Železničná č.d. 0 - 30, 416/1, 875 a 1012. celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: red
ipovinne zverejnená informácia_revitalizácia vnutroblokov_schválena ziadost

Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit má zelenú

Mesto Svit v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit“. celý text

ostatné | 27. 1. 2023 | Autor: red.
-

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV - 78. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA

Mesto Svit a ZO SZPB vo Svite vás pozývajú na spomienkový akt kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta, ktoré sa bude konať v piatok 27.1.2023 o 13.30 pri Pamätníku padlým vo Svite. Kladenie vencov je spojené s položením spomienkového venca o 13.15 pri pamätníku A. Svitanovej. celý text

ostatné | 27. 1. 2023 | Autor: red
ilustračná foto_mestské noviny

TERMÍN UZÁVIERKY MESTSKÝCH NOVÍN

Vážení čitatelia a prispievatelia, radi by sme vám informovali, že uzávierka príspevkov do mestských novín je 31. januára 2023 (utorok). celý text

ostatné | 27. 1. 2023 | Autor: red.

Rekonštrukcia MŠ - Mierová ulica, Svit

Mesto Svit, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Rekonštrukcia materskej školy – Mierová ulica, Svit“. celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: red.
ilustračné_ruky_dôchodca

UPOZORNENIE

Vážení spoluobčania, radi by sme vás upozornili na zvýšený pohyb cudzích ľudí v našom meste najmä počas nočných hodín. Chceli by sme požiadať verejnosť a seniorov, aby dbali o svoju bezpečnosť ako aj zvýšenú bezpečnosť obydlí, pretože najmä v noci dochádza k pokusom vlámania.
celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: red.
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA 25.01.2023

Technické služby Mesta Svit uskutočnia zber papiera dňa 25.01.2023 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit s možnosťou výmeny za hygienické potreby. celý text

ostatné | 23. 1. 2023 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
MHD svit ilustračná foto

Oznam

MsÚ oznamuje občanom mesta Svit, že od 1. februára 2023 bude platiť rovnaká tarifa v mestskej hromadnej autobusovej doprave vo Svite aj pre občanov Ukrajiny. celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor:
stromčeky ilustračná foto

Oznam o zbere vianočných stromčekov

Technické služby mesta Svit oznamujú občanom, že vianočné stromčeky je možné umiestniť na stojiskách odpadov. Odvoz je realizovaný minimálne 1x týždenne v piatok. celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor: red.
OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA  A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY 1

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY - 18. JANUÁR

Bytový podnik Svit,s.r.o. oznamuje užívateľom bytových domov vo Svite, že 18.1.2023 po výpadku elektrickej energie došlo k poruche dispečingu odovzdávacích staníc tepla, z toho dôvodu je prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, v niektorých bytových domoch. Na odstránení poruchy sa pracuje. celý text

ostatné | 19. 1. 2023 | Autor: red
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí bude 4. februára, nahlásiť sa je potrebné do 27. januára

Matričný úrad Svit spolu s primátorkou mesta Dášou Vojsovičovou vás pozývajú na slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sa uskutoční 4.2.2023 v dopoludňajších hodinách v Obradnej sieni v Dome kultúry. celý text

ostatné | 12. 1. 2023 | Autor:
SKÚŠKA SIRÉN VO SVITE PREBEHNE 13. JANUÁRA 2023  1

SKÚŠKA SIRÉN VO SVITE PREBEHNE 13. JANUÁRA 2023

V piatok 13.1.2023, v čase o 12.00 h. prebehne v meste Svit
akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou a preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou. Spustenie sirén bude vykonané v súlade s preskúšaním prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2023. celý text

ostatné | 12. 1. 2023 | Autor: red
AJ V ROKU 2023 PRIPRAVUJEME SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIA JUBILANTOV 1

AJ V ROKU 2023 PRIPRAVUJEME SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIA JUBILANTOV

Mesto Svit aj v roku 2023 pripravuje Slávnostné stretnutia jubilantov s primátorkou mesta Svit - Ing. Dášou Vojsovičovou. Stretnutia sa týkajú všetkých tých, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle výročia - 70, 75, 80, 85, 90,95 a viac rokov. celý text

ostatné | 11. 1. 2023 | Autor: red

Ohlásenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Mesto Svit, prípomína všetkým prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)- právnickým osobám a podnikateľom na území mesta, povinnosť oznámiť  spotrebu palív a surovín do 15. februára, na účely zistenia výšky poplatkov za znečistenie ovzdušia.
celý text

ostatné | 10. 1. 2023 | Autor:
Odstávka vody

OZNÁMENIE o prerušení dodávky pitnej vody

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom Svitu, že dnes 5. januára 2023 bude v čase od 09:00 hod. do odstránenia poruchy prerušená dodávka pitnej vody v mestskej časti Pod Skalkou. celý text

ostatné | 5. 1. 2023 | Autor:
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

VANDALIZMUS OPÄŤ "ÚRADOVAL"

Hovorí sa , že Vianočné sviatky sú sviatky pokoja, porozumenia a lásky. Týmto termínom žiaľ nerozumejú výrastkovia, ktorí si vybíjajú svoje častokrát alkoholicky nabudené emócie na verejnom majetku. Za obeť im padol nový smetný kôš na Štúrovej ulici pri križovatke na plaváreň. celý text

ostatné | 4. 1. 2023 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

KALENDÁR ZBERU ODPADOV V ROKU 2023

Technické služby Mesta Svit zverejnili kalendár odpadov na rok 2023 v meste Svit v mestských novinách. Okrem pravidelných zberov budú vykonávané aj mimoriadne zbery v prípade potreby. celý text

ostatné | 4. 1. 2023 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
rekonštrukcia hasičskej zborjnice

Dobrovoľní hasiči sa dočkali obnovy zbrojnice v časti Pod Skalkou

Dobrovoľní hasiči dostali vianočný darček v predstihu. Vo štvrtok 22. decembra 2022 sa dočkali zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice (HZ) v časti Pod Skalkou. Primátorka Svitu Dáša Vojsovičová im oficiálne odovzdala do užívania vynovenú hasičskú zbrojnicu. celý text

ostatné | 30. 12. 2022 | Autor:
AKO SPRÁVNE HOSPODÁRIŤ S TEPLOM POMOCOU TERMOREGULAČNÝCH VENTILOV 1

AKO SPRÁVNE HOSPODÁRIŤ S TEPLOM POMOCOU TERMOREGULAČNÝCH VENTILOV

Väčšina domácností na Slovensku využíva teplovodné ústredné vykurovanie. Náklady na teplo tvoria nemalú časť ich výdavkov, preto sa oplatí hľadať možnosti ako usporiť energiu. celý text

ostatné | 23. 12. 2022 | Autor: red
Štatistický úrad Slovenskej republiky - logo

Výberové zisťovanie pracovných síl

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. celý text

ostatné | 21. 12. 2022 | Autor:
VÝZNA PRE DOBROVOĽNÍKOV NA ZAPOJENIE SA DO ÚDRŽBY KLZISKA PRI

VÝZVA PRE DOBROVOĽNÍKOV NA ZAPOJENIE SA DO ÚDRŽBY KLZISKA PRI "MLADOSTI"

Ak máte chuť ako dobrovoľník participovať na starostlivosti o verejné klzisko pri "Mladosti", môžete sa prihlásiť na linku uvedenom nižšie. celý text

ostatné | 16. 12. 2022 | Autor: red
BETLEHEMSKÉ SVETLO 1

BETLEHEMSKÉ SVETLO

Aj v tomto roku prinesú skauti do mesta Svit plamienok z Betlehema, ktorý symbolizuje pokoj, lásku a nádej. Chcú ho odovzdať čo najväčšiemu počtu z Vás, aby sa tak vytvorila nekonečná reťaz svetla. celý text

ostatné | 16. 12. 2022 | Autor: red
1. RIADNE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA SVIT 1

1. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SVIT

V stredu 14. decembra 2022 sa o 15.30 hod. konalo na MsÚ vo Svite 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo uznášania schopné. Bolo prítomných 11 poslancov, 1 poslanec bol ospravedlnený. celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor:
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

UKONČENIE ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV

V zmysle schváleného harmonogramu zberu odpadov upozorňujú Technické služby Mesta Svit na ukončenie zberu biologicky rozložiteľných odpadov ( tráva, konáre, lístie) dňom 5.12.2022.V ďalšom období môžu občania mesta Svit odovzdať tento odpad na kompostárni pondelok-piatok od 7:30 do 14:30. celý text

ostatné | 9. 12. 2022 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
AJ MESTO DOSTALO MIKULÁŠSKY DARČEK – SCHVÁLENIE PROJEKTU VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA  1

AJ MESTO DOSTALO MIKULÁŠSKY DARČEK – SCHVÁLENIE PROJEKTU VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

Po takmer ročnom čakaní na výsledok hodnotenia prišla práve
6. decembra kladná odpoveď. celý text

ostatné | 7. 12. 2022 | Autor: Daniela Virostko
-

PREBEHNE SKÚŠKA SIRÉN VO SVITE 9. DECEMBRA 2022

V piatok 9. decembra 2022, v čase o 12.00 hod. prebehne hlasitou skúškou akustické preskúšanie sirén v meste Svit. Spustenie sirén bude vykonané v súlade s preskúšaním prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR 2022. celý text

ostatné | 7. 12. 2022 | Autor: red
#

AUTOBUS MHD DNES ŠOFÉROVAL MIKULÁŠ

V dnešné mikulášske ráno prekvapil detičky z časti Pod Skalkou za volantom autobusu sám Mikuláš osobne. celý text

ostatné | 6. 12. 2022 | Autor: Daniela Virostko
VIANOCE 2022 - VIANOČNÁ ROZPRÁVKA  DIVADLO PORTÁL PREŠOV 1

VIANOCE 2022 - VIANOČNÁ ROZPRÁVKA DIVADLO PORTÁL PREŠOV

Mesto Svit pozýva všetky deti a rodičov stráviť čakanie na Príchod Mikuláša s Vianočnou rozprávkou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4. decembra 2022 už so začiatkom o 14.30 hod., v divadelnej sále domu Kultúry vo Svite. Pre všetkých je vstup na rozprávku voľný. celý text

ostatné | 2. 12. 2022 | Autor: red
-

VIANOCE 2022 - PRÍCHOD MIKULÁŠA

Mesto Svit pozýva všetkých na program spojený s Príchodom Mikuláša, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4. decembra 2022 so začiatkom o 16.00 hod., v priestore pred Domom kultúry.

celý text

ostatné | 2. 12. 2022 | Autor: red
prvá prechádzajúci
z 44
posledná