Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá prechádzajúci
z 30
posledná

PRACOVNÍCI SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ VO SVITE DOSTANÚ MIMORIADNU ODMENU 1

PRACOVNÍCI SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ VO SVITE DOSTANÚ MIMORIADNU ODMENU

Vedenie mesta vysoko oceňuje prácu zdravotných sestier, opatrovateliek a všetkých pracovníkov, ktorí v sociálnych zariadeniach poskytujú služby klientom, preto im vyplatí špeciálnu odmenu. celý text

ostatné | 15. 10. 2021 | Autor: Daniela Virostko
-

V MESTE PRIBUDNE ĎALŠÍ BEZPEČNEJŠÍ PRIECHOD PRE CHODCOV

Mesto Svit pretína frekventovaná cesta 1/18, po ktorej sú obyvatelia nútení prechádzať či už za prácou, školou alebo záujmami. V súvislosti s tým vedenie mesta pristúpilo k postupnej realizácii rekonštrukcie prechodov na tejto ceste. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: red
#

MINISTER ŠKOLSTVA NAVŠTÍVIL ZÁKLADNÚ ŠKOLU NA KOMENSKÉHO ULICI

Včera dopoludnia navštívil Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu, kolektív pedagógov
a žiakov Základnej školy na Komenského ulici vo Svite. Prešiel a pozdravil žiakov v troch triedach a návštevu zakončil krátkou diskusiou s pedagogickým zborom v zborovni. celý text

ostatné | 13. 10. 2021 | Autor: Daniela Virostko

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č.5/2021 NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU V MESTE SVIT

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje na základe § 281-288 Obchodného zákonníka, obchodné verejné súťaže na prenájom nehnuteľného majetku mesta. celý text

ostatné | 13. 10. 2021 | Autor: red
FOTOGRAFIE A CD Z UVÍTANIA DETÍ SI VYZDVIHNETE NA MESTSKOM ÚRADE 1

FOTOGRAFIE A CD Z UVÍTANIA DETÍ SI VYZDVIHNETE NA MESTSKOM ÚRADE

„ Milí rodičia, k dispozícii sú fotografie a CD z akcie uvítania detí, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.10. 2021. Vyzdvihnúť si ich môžete na Matričnom úrade vo Svite, kancelária č. 18, v čase úradných hodín.“ celý text

ostatné | 13. 10. 2021 | Autor: red
DÁVIDKO ZO SVITU JE NOMINOVANÝ NA DETSKÝ ČIN ROKA 2021 1

DÁVIDKO ZO SVITU JE NOMINOVANÝ NA DETSKÝ ČIN ROKA 2021

Vedeli ste o tomto výnimočnom chlapčekovi zo Svitu? Pomôžme mu spoločne získať ocenenie Detský čin roka v kategórii pomoc rodine. Dvanásťročný Dávid je žiakom Spojenej školy na Mierovej ulici vo Svite. celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor: Daniela Virostko
PRAVIDELNÉ ONLINE STRETNUTIE S PRIMÁTORKOU MESTA JE DNES 1

PRAVIDELNÉ ONLINE STRETNUTIE S PRIMÁTORKOU MESTA JE DNES

Pravidelne, raz za mesiac máte možnosť „stretnúť“ sa s primátorkou mesta Ing. Dášou Vojsovičovou online. Najbližšie stretnutie sa uskutoční DNES o 16.00h. Primátorka chce touto cestou ponúknuť a dať možnosť občanom častejšie a otvorenejšie priamo komunikovať. celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor: red
FOTOGRAFIE ZO STRETNUTIA JUBILANTOV SI VYZDVIHNITE NA MESTSKOM ÚRADE 1

FOTOGRAFIE ZO STRETNUTIA JUBILANTOV SI VYZDVIHNITE NA MESTSKOM ÚRADE

„ Milí jubilanti, k dispozícii sú fotografie zo slávnostného stretnutia s primátorkou mesta Svit, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.septembra 2021. Vyzdvihnúť si ich môžete v podateľni Mestského úradu vo Svite, každý deň v čase úradných hodín.“ celý text

ostatné | 11. 10. 2021 | Autor: red
OZNAM  -OČKOVANIE VAKCÍNOU JOHNSON&JOHNSON 19. OKTÓBRA 2021 1

MOŽNOSŤ ZAOČKOVANIA SA VAKCÍNOU JOHNSON&JOHNSON 19. OKTÓBRA 2021

Informujeme verejnosť, že 19.10.2021 od 13:00 – 16:30 prebehne očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou Janssen od Johnson&Johnson prostredníctvom výjazdovej očkovacej jednotky v meste Svit. Očkovať sa môžu všetky osoby staršie ako 18 rokov. V prípade záujmu je nutné sa nahlásiť na t.č. 0908703909. celý text

ostatné | 8. 10. 2021 | Autor: red
OZNAM O ORÁLNEJ VAKCINÁCII LÍŠOK PROTI BESNOTE V RÁMCI JESENNEJ KAMPANE OD 15.10. do 31.10. 2021 1

OZNAM O ORÁLNEJ VAKCINÁCII LÍŠOK PROTI BESNOTE V RÁMCI JESENNEJ KAMPANE OD 15.10. do 31.10. 2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad informuje o uskutočnení už v poradí 44. kampane orálnej vakcinácie líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO - leteckou pokládkou na území SR, ktorá sa uskutoční od 15.10. do 31.10 2021 / posun je možný podľa počasia /. celý text

ostatné | 8. 10. 2021 | Autor: red
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU POZÝVA NA TVORIVÉ DIELNE V RÁMCI MESIACA ÚCTY K STARŠIM 1

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU POZÝVA NA TVORIVÉ DIELNE V RÁMCI MESIACA ÚCTY K STARŠIM

Centrum voľného času vo Svite pozýva seniorov pri príležitosti "mesiaca úcty k starším" na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia v pondelok 18.10.2021 o 9.30 hod. v klubovni CVČ. Dielne sa realizujú v režime OTP. INFO: cvc@svit.sk, tel.č. 0905511980. celý text

ostatné | 8. 10. 2021 | Autor: red
PLAVÁREŇ VO SVITE OTVORENÁ OD 9. OKTÓBRA 2021 1

PLAVÁREŇ VO SVITE OTVORENÁ OD 9. OKTÓBRA 2021

Bytový podnik Svit, s.r.o. oznamuje, že plaváreň bude k dispozícii pre verejnosť od soboty 9. októbra 2021 a bude fungovať v zimnom režime prevádzky. celý text

ostatné | 7. 10. 2021 | Autor: red
CVČ VO SVITE POZÝVA NA POTULKY PO SLOVENSKU 1

CVČ VO SVITE POZÝVA NA POTULKY PO SLOVENSKU

Centrum voľného času Vás pozýva na prvý výlet, ktorý je zameraný na spoznávanie krás Slovenského raja, ktorý sa uskutoční v sobotu 9.10.2021. celý text

ostatné | 6. 10. 2021 | Autor: red
Technické služby mesta Svit

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN ZBERNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNE

Počnúc októbrom po ukončení sezóny sú upravené otváracie hodiny na zbernom dvore a kompostárni. Zberný dvor je otvorený pre občanov mesta Svit počas pracovných dní do 15.00 a poslednú stredu mesiaca do 17.00. Kompostáreň je počas pracovných dní otvorená do 14.30 a v piatok do 13.00 hodiny. celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor: Technické služby mesta Svit
UPOZORNENIE NA DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL CESTNEJ PREMÁVKY 1

UPOZORNENIE NA DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL CESTNEJ PREMÁVKY CHODCAMI A CYKLISTAMI

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje občanov na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky jej nemotorovými účastníkmi s osobitným dôrazom na používanie reflexných prvkov alebo reflexného bezpečnostného odevu chodcami a cyklistami. celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor: red
PRIHLÁSTE SA NA KRÚŽOK NEMECKÉHO JAZYKA 1

PRIHLÁSTE SA NA KRÚŽOK NEMECKÉHO JAZYKA

Centrum voľného času vo Svite pozýva žiakov základných škôl na krúžok nemeckého jazyka, ktorý je špecializovaný na konverzáciu v nemčine, na čítanie textov a výslovnosť a učenie nemčiny hravou formou. celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor: red
MILÍ NAŠI SENIORI, MYSLÍME NA VÁS 1

MILÍ NAŠI SENIORI, MYSLÍME NA VÁS

Primátorka mesta sa Vám prihovára pri príležitosti mesiaca úcty k starším. celý text

ostatné | 1. 10. 2021 | Autor: red
VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. INFORMUJE 1

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. INFORMUJE

Výpadok elektriny dokáže nepríjemne zaskočiť každého z nás. K poruchám však dochádza a nie v každom prípade sa tomu dá zabrániť. Čo je však možné, je poskytnúť vám - verejnosti väčšiu informovanosť. celý text

ostatné | 30. 9. 2021 | Autor: red
ZAUJÍMA NÁS VÁŠ NÁZOR K MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVE VO SVITE 1

ZAUJÍMA NÁS VÁŠ NÁZOR K MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVE VO SVITE

S cieľom zvyšovania kvality prevádzky mestskej hromadnej dopravy - MHD v našom meste sa obraciame na Vás, vážení občania so žiadosťou o podanie návrhov, ktoré po posúdení môžu byť zapracované do nového cestovného poriadku. celý text

ostatné | 29. 9. 2021 | Autor: red
Technické služby mesta Svit

DIAGNOSTIKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

V týchto dňoch prebieha diagnostika verejného osvetlenia mesta Svit za účasti Technických služieb. S cieľom vyšpecifikovania porúch na jednotlivých okruhoch verejného osvetlenia pracovníci Technických služieb počas dňa , ako aj po zotmení vyhodnocujú stav verejného osvetlenia v meste Svit. celý text

ostatné | 29. 9. 2021 | Autor: Technické služby mesta Svit
PRIHLÁSTE SA DO NOVÉHO KRÚŽKU MLADÝ HASIČ 1

PRIHLÁSTE SA DO NOVÉHO KRÚŽKU MLADÝ HASIČ

Centrum voľného času vo Svite vás pozýva do nového záujmového krúžku - "Mladý hasič". Prihlásiť sa môžu deti od 3. do 9. ročníka ZŠ. Cieľom krúžku je príprava na súťaž "Hasičský plameň". celý text

ostatné | 29. 9. 2021 | Autor: red
-

V DOME KULTÚRY VO SVITE SA ZASKVELA NOVÁ DIVADELNÁ OPONA

Divadelná sála Domu kultúry vo Svite ožila novou oponou. celý text

ostatné | 29. 9. 2021 | Autor: red
PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST v TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH MESTA SVIT 1

PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST v TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH MESTA SVIT

Technické služby mesta Svit informujú o ponuke voľných pracovných miest na poste - elektrikár, vodič - robotník, vedúci technického úseku a zámočník - zvárač - údržbár. celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor: red
HLASUJTE A POMÔŽTE PODPORIŤ PROJEKT - HERŇA NA  ASFALTE ZŠ SPOJENEJ NA UL. MIEROVEJ VO SVITE 1

HLASUJTE A POMÔŽTE PODPORIŤ PROJEKT - HERŇA NA ASFALTE ZŠ SPOJENEJ NA UL. MIEROVEJ VO SVITE

Školské prostredie má významný dopad na to, ako sa deti v škole cítia. Aby netrávili čas len v budove školy, ale aj na vzduchu v areáli školy. Obsahom projektu je spríjemniť čas školských prestávok a popoludňajší pobyt v školskom klube. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor: red
UŽ STE SI VYBRALI TEN SVOJ NAJ KRÚŽOK V CVČ ? 1

UŽ STE SI VYBRALI TEN SVOJ NAJ KRÚŽOK V CVČ ?

Centrum voľného času vo Svite vyzýva záujemcov o prihlásenie do krúžkov, aby svoje prihlášky doručili do CVČ čo najskôr. celý text

ostatné | 24. 9. 2021 | Autor: red
SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE JUBILANTOV 1

SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE JUBILANTOV

V stredu 23. septembra 2021 sa primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová stretla s občanmi mesta Svit pri príležitosti osláv ich životného jubilea. celý text

ostatné | 24. 9. 2021 | Autor: red
#

PRIMÁTORKA MESTA VČERA PRIVÍTALA VO SVITE AMERICKÚ VEĽVYSLANKYŇU NA SLOVENSKU BRIDGET BRINK

Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová prijala včera v priestoroch mestského úradu opäť vzácnu návštevu, tentokrát veľvyslankyňu USA Bridget Brink. celý text

ostatné | 23. 9. 2021 | Autor: Daniela Virostko
FUNGUJÚCA PREVÁDZKA MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA V CHEMOSVITE 1

FUNGUJÚCA PREVÁDZKA MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA V CHEMOSVITE

Oznamujeme verejnosti, že v prípade potreby je možnosť využiť bez objednania spoplatnené antigénové a PCR testovanie v MOM CHEMOSVIT, ktoré sa nachádza pri zdravotnom stredisku CHEMOSVIT (priestory bývalej Slovenskej sporiteľne). celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: red
Technické služby mesta Svit

ZBER PAPIERA FORMOU VÝMENY ZA HYGIENICKÉ POTREBY

Technické služby mesta Svit uskutočnia dňa 29.09.2021 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit zber papiera s možnosťou výmeny za hygienické potreby. celý text

ostatné | 21. 9. 2021 | Autor: Technické služby mesta Svit
OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY  1

OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY

Bytový podnik Svit, s.r.o. oznamuje plánované prerušenie distribúcie dodávky elektriny zo strany dodávateľa VSD, a.s.
pre užívateľov bytového domu na ul. Štúrovej č. 285, dňa - 21.9.2021, utorok, od 8.30 do 13.30 hod., z dôvodu opravy a pravidelnej údržby na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 20. 9. 2021 | Autor: red
prvá prechádzajúci
z 30
posledná