Obsah

Aktuality mesta

Život v meste

Správy

prvá prechádzajúci
z 41
posledná

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA A KARTONÁŽE

Technické služby Mesta Svit uskutočnia dňa 28.09.2022 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit zber papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier a kartonáž) s možnosťou výmeny za hygienické potreby. celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
POZÝVAME NA DIVADELNÚ KOMÉDIU

POZÝVAME NA DIVADELNÚ KOMÉDIU "PRAVDA" 21. OKTÓBER - LÍSTKY V PREDAJI

Mesto Svit Vás pozýva na vynikajúcu divadelnú komédiu s
excelentným hereckým obsadením, ktorá sa uskutoční 21.októbra (piatok) o 19.00 hod. v Dome kultúry vo Svite. Účinkujú: Marek Majeský, Peter Sklár, Soňa Norisová a Helena Krajčiová. Záruka komediálneho umeleckého zážitku so skvelými hercami. celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Daniela Virostko

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VO SVITE PONÚKA KRÚŽOK TURISTKY AJ PRE DOSPELÝCH

Centrum voľného času vo Svite ponúka krúžok turistiky spojený s poznávaním okolitej prírody a kultúrnych pamiatok Spiša.

Prihlásiť sa môžete priamo v CVČ SVIT. Viac informácií na telefónnom čísle: 0918 477 252

celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor:
OZNAM: UZÁVIERKA PRÍJMU PRÍSPEVKOV DO OKTÓBROVÝCH NOVÍN 1

OZNAM: UZÁVIERKA PRÍJMU PRÍSPEVKOV DO OKTÓBROVÝCH NOVÍN

Oznam pre prípadných záujemcov o inzerovanie v októbrovom vydaní mestských novín - Informačný spravodajca obyvateľov mesta Svit. celý text

ostatné | 26. 9. 2022 | Autor: red
BIOODPAD NEPATRÍ DO PRÍRODY, MÔŽE PRILÁKAŤ DIVÚ ZVER 1

BIOODPAD NEPATRÍ DO PRÍRODY, MÔŽE PRILÁKAŤ DIVÚ ZVER

Upozorňujeme obyvateľov, aby nevytvárali skládky bioodpadu. V závere uplynulého týždňa bol hlásený výskyt medveďa v lokalite za mostom do Lopušnej doliny, ktorý sa kŕmil bioodpadom zo záhrad. celý text

ostatné | 26. 9. 2022 | Autor: red
PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY - 23.9. 1

PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY - 23.9.2022

Bytový podnik Svit, s.r.o. Svit oznamuje užívateľom bytových domov na ul. Štúrovej 237, 241,243 a na ul. 9. mája 244, 245 vo Svite, že dňa 23.9.2022 bude v čase od 11:30 do odstránenia poruchy prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodu poruchy u dodávateľa Chemosvit Energochem, a.s. celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor: red
-

NAŠA ÚCTA OCENENÝM OSOBNOSTIAM MESTA SVIT ZA ROK 2022

Mesto Svit, aj keď sa nachádzame nie práve v ľahkej dobe -nezabúda vyzdvihnúť a oceniť našich spoluobčanov, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj mesta a svojou prácou zasiahli do jeho vývoja. Sú to ľudia, ktorých poznáme, ktorí žijú medzi nami a za ktorých hovoria ich mimoriadne skutky. celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor: red
JE TU NOVÝ SYSTÉM INFO SPRÁV PRE OBYVATEĽOV 1

JE TU NOVÝ SYSTÉM INFO SPRÁV PRE OBYVATEĽOV

Prinášame vám úplne novú aplikáciu na prijímanie bezplatných informačných správ. Pôvodný systém sms správ muselo mesto obmedziť, nakoľko došlo k rapídnemu zvýšeniu cien za túto službu. celý text

ostatné | 22. 9. 2022 | Autor: red
Brány s automatizovaným pohonom

Práce na požiarnej zbrojnici sa blížia do finále

Práce na obnove hasičskej zbrojnice v Podskalke pokračujú. Zrealizovali  sme výmenu garážových brán s automatickým pohonom a prístrešok pri objekte zbrojnice.  V  interiéri  sa kompletne vymenila elektroinštalácia a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení celý text

ostatné | 21. 9. 2022 | Autor:
#

NA DETSKÉ IHRISKÁ PRIBUDLI HRACIE PRVKY

Vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja pribudla na ihrisku v časti Pod Skalkou tunelová dráha a na ihrisku na Jilemnického ul. pribudla tzv.„opičia dráha“  a tunel, spolu v hodnote 4 000 eur. celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor: red
ZAČÍNA VYKUROVACIE OBDOBIE 1

ZAČÍNA VYKUROVACIE OBDOBIE

Bytový podnik svit, s.r.o. oznamuje občanom mesta Svit, že začína vykurovacie obdobie a preto žiadame všetkých užívateľov bytov, aby si skontrolovali termostatické hlavice a ventily na vykurovacích telesách (radiátoroch) a naplno ich všetky otvorili a ponechali otvorené až do začatia vykurovania. celý text

ostatné | 19. 9. 2022 | Autor: red
POZNÁME MENÁ KANDIDÁTOV DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY SVITU 1

POZNÁME MENÁ KANDIDÁTOV DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY SVITU

Ako už iste viete, 29. októbra 2022 budeme voliť zástupcov do orgánov samosprávy Mesta Svit ale tiež do orgánov samosprávy Prešovského samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 16. 9. 2022 | Autor: Daniela Virostko
RODINNÉ CENTRUM AKO DOMA POZÝVA  1

RODINNÉ CENTRUM AKO DOMA POZÝVA

Zajtra 17. septembra od 11.00h sa uskutoční v Rodinnom centre Ako doma (v areáli Spojenej školy na Mierovej ul.) podujatie Leto Ako doma. celý text

ostatné | 16. 9. 2022 | Autor: red
POZVÁNKA NA CEREMÓNIU OCEŇOVANIA OSOBNOSTÍ MESTA SVIT 2022 1

POZVÁNKA NA CEREMÓNIU OCEŇOVANIA OSOBNOSTÍ MESTA SVIT 2022

Vážení Sviťania, mesto Svit Vás touto cestou pozýva na slávnostné odovzdávanie Cien Mesta Svit 2022 a Cien primátorky Mesta Svit 2022, ktoré sa uskutoční v stredu
21. septembra 2022 o 16.00 h v Dome kultúry vo Svite. celý text

ostatné | 16. 9. 2022 | Autor: Daniela Virostko
bowling

POZVÁNKA NA MAJsTROVSTVÁ SVITU DVOJÍC V BOWLINGU

Dňa 15. októbra o 15.00 h sa v Spolcentre uskutočnia Majstrovstvá Svitu dvojíc v bowlingu v kategóriách mužské a ženské/ zmiešané dvojice. celý text

ostatné | 16. 9. 2022 | Autor: red
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

ASFALTOVÉ ZÁLIEVKY CIEST V MESTE SVIT

Výkyvy počasia najmä v zime sa každoročne podpisujú pod zhoršený stav ciest v meste. Technické služby Mesta Svit vynakladajú nemalé finančné prostriedky na opravu ciest. Jedným zo spôsobov opráv drobných porúch asfaltového koberca sú aj asfaltové zálievky škár. celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
V OKTÓBRI 2022 PRIPRAVUJEME SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE JUBILANTOV 1

V OKTÓBRI 2022 PRIPRAVUJEME SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE JUBILANTOV

Mesto Svit pripravuje na október 2022 - Slávnostné stretnutie jubilantov s primátorkou mesta Svit - Ing. Dášou Vojsovičovou. Stretnutia sa týkajú všetkých tých, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle výročia - 70, 75, 80, 85, 80,95 a viac rokov.
celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: red
19. SEPTEMBER  - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY 1

19. SEPTEMBER - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY

VSD, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriky na ulici Komenského č. 4 až 14 vo Svite, dňa 19. septembra 2022 - pondelok, v čase od 7:45 do 12.50 hod. Práce bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: red
PODARILA SA VEĽKÁ VEC. OBYVATELIA ZA PODPORY MESTA OPRAVILI PRÍSTUP K BYTOVÉMU DOMU 1

PODARILA SA VEĽKÁ VEC. OBYVATELIA, ZA PODPORY MESTA, OPRAVILI PRÍSTUP K BYTOVÉMU DOMU

Skupina obyvateľov jedného z bytových domov na Štefánikovej ulici dokázali, že ak spoja sily a priložia „ruku k dielu“, je možné si opraviť prístupovú cestu i chodník za pomoci mesta. celý text

ostatné | 12. 9. 2022 | Autor: Daniela Virostko
VLASTNÍCI RODINNÝCH DOMOV, BUDETE MAŤ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANCIE NA  ZATEPLENIE 1

VLASTNÍCI RODINNÝCH DOMOV, BUDETE MAŤ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANCIE NA ZATEPLENIE

Vyhlásenie prvej výzvy na finančnú pomoc pri obnove rodinných domov z plánu obnovy je plánované na tretí štvrťrok 2022. Intenzita pomoci je vo výške 60 %, resp. 95 % z oprávnených výdavkov.
Informácie nájdete na: https://obnovdom.sk/ celý text

ostatné | 9. 9. 2022 | Autor: red
#

ŠIESTI MLADÍ ĽUDIA BOLI OCENENÍ ZA SVOJE VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI, ČI SCHOPNOSTI

Šestica mladých zo Svitu, ktorí v dobrom slova zmysle „vytŕčajú z davu“ bola včera prijatá primátorkou mesta. Čestné uznanie získali za svoje charakterové vlastnosti alebo študijné výsledky. celý text

ostatné | 8. 9. 2022 | Autor: Daniela Virostko
-

KUBAŠSKÁ 10° / BEŽECKÉ PRETEKY

Obec Spišské Bystré v spolupráci s Klubom turistov Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Spišské Bystré Vás pozývajú na 7. ročník behu Kubachami.

celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: red
PRIPRAVUJE SA UVÍTANIE NOVONARODENCOV 1

PRIPRAVUJE SA UVÍTANIE NOVONARODENCOV

„Prosíme rodičov novonarodených detí ( týka sa detí, ktoré dovŕšia jeden rok života k 1. 10. 2022), ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťatka primátorkou mesta Svit Ing. Dášou Vojsovičovou, s trvalým pobytom v meste Svit, aby sa prihlásili na Matričnom úrade mesta Svit." celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: red
UZÁVIERKA DIAĽNICE D1 MENGUSOVCE - JÁNOVCE, VRÁTANE TUNELA BÔRIK 1

UZÁVIERKA DIAĽNICE D1 MENGUSOVCE - JÁNOVCE, VRÁTANE TUNELA BÔRIK

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 9. a 11.9.2022 prebehne úplná uzávierka diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce, vrátane tunela Bôrik pre vykonanie stavebnej a nestavebnej údržby tunela v dvoch etapách. celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: red
VEĽKÝ KONÍK

ÚDRŽBA DETSKĚHO IHRISKA -KOBYLKA

Zamestnanci Technických služieb Mesta Svit vymenili poškodené laná na preliezke Veľký koník na detskom ihrisku Kobylka. celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
PONUKA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA 1

PONUKA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Riaditeľstvo ZŠ Komenského 2 informuje verejnosť o voľnom pracovnom mieste kuchárky. V prípade Vášho záujmu kontaktujte t.č. 0911 305 053 alebo píšte zssvit@zssvit.eu. celý text

ostatné | 6. 9. 2022 | Autor: red
-

LETNÉ PROGRAMY SME UKONČILI V SOBOTU 3.9. ZÁVEROM LETA

Mesto Svit ukončilo letné programy novým podujatím pre verejnosť a to "Záverom leta vo Svite", ktoré prebehlo v podvečerných hodinách v sobotu 3. septembra 2022 v areáli BK Iskra Aréna. celý text

ostatné | 5. 9. 2022 | Autor: red
-

TALENTOVÉ SKÚŠKY DO ZUŠ NA UL. MIEROVEJ POKRAČUJÚ OD 5.9. DO 14.9.2022

Spojená škola Mierová Základná umelecká škola vo Svite Vás opäť pozýva na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia od 5.9. do 14.9.2022, v čase od 14.00 do 17.00h. v zborovni ZUŠ a v kancelárii zástupcu riaditeľky ZUŠ - pre hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický odbor. celý text

ostatné | 4. 9. 2022 | Autor: red
záver leta

O CHVÍĽU ZAČÍNAME, ZÁVER KULTÚRNEHO LETA ŠTARTUJE O 17.00h

Už aj počasie ohlasuje, že leto sa s nami rozlúčilo. Príďte si užiť zábavu a hudbu na oficiálnom Závere kultúrneho leta. celý text

ostatné | 3. 9. 2022 | Autor: Daniela Virostko
PRIBUDLA ZASTÁVKA AUTOBUSU MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY 1

ZMENY V CESTOVNOM PORIADKU MHD VSTUPUJÚ DO PLATNOSTI OD ZAJTRA.

Mesto vychádza v ústrety občanom, od ktorých vzišla požiadavka a potreba zastávky mestskej hromadnej dopravy pri kostoloch vo Svite. Od 1. septembra 2022 sa tak mení cestovný poriadok o toto doplnenie. V prílohe nájdete vyznačené i časy odchodov. celý text

ostatné | 31. 8. 2022 | Autor: Daniela Virostko
prvá prechádzajúci
z 41
posledná