Obsah

ŠIESTI MLADÍ ĽUDIA BOLI OCENENÍ ZA SVOJE VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI, ČI SCHOPNOSTI

Typ: ostatné
Šestica mladých zo Svitu, ktorí v dobrom slova zmysle „vytŕčajú z davu“ bola včera prijatá primátorkou mesta. Čestné uznanie získali za svoje charakterové vlastnosti alebo študijné výsledky.

Pozvanie primátorky mesta Ing. Dáši Vojsovičovej prijali žiaci a študenti v sprievode rodičov. Približuje primátorka: "Chcela som týmto prejaviť úctu a venovať pozornosť aj mladým ľuďom, ktorí sú vzorom pre svoje okolie svojimi činmi, všestrannosťou, či športovými a študijnými výsledkami. Považujem za dôležité venovať pozornosť vzdelávaniu a výchove mladých ľudí, lebo náš život je v ich budúcnosti. Moje poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sú pre deti vzorom a ktorí sú nápomocní svojím deťom stať sa výnimočnými. Prajem týmto mladým ľudom úspech a splnenie ich snov."

Čestné uznanie bolo udelené:

  • Revák Félix – vytrvalosť a snaha pri prekonávaní životných prekážok,
  • Klein Timotej- uvedomelosť k životnému prostrediu,
  • Blaško Daniel – všestranný športový talent,
  • Zavacká Andrea - študijné a športové výsledky,
  • Štinčíková Magdaléna – študijné a športové výsledky,
  • Fendeková Jana- študijné výsledky, všestranný talent.

 

Pozvanie na stretnutie prijali i riaditeľky škôl Ing. Elena Berezovskijová, Mgr. Monika Dudinská a RNDr. Eva Nebusová.


Vytvorené: 8. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2022 09:48
Autor: Daniela Virostko