Obsah

Oznam o doručovaní rozhodnutí

Typ: ostatné
Oznam o doručovaní rozhodnutí 1O Z N A M – U P O Z O R N E N I E
V mesiacoch máj a jún boli vystavované rozhodnutia na miestne dane a poplatok za komunálny odpad, ktoré boli následne doručované občanom – daňovníkom a poplatníkom,
listinne alebo elektronicky. Mesto Svit upozorňuje občanov, ktorí majú aktivovanú elektronickú stránku, že rozhodnutia
sú automaticky zo systému odosielané elektronicky, preto je potrebné pravidelne kontrolovať elektronickú schránku, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam (nejedná sa o štandardnú mailovú schránku). V prípade, že takýto dokument nie je prijatý adresátom, považuje sa za doručený na 15. deň, aj keď sa o ňom adresát (občan) nedozvedel. Od termínu doručenia plynie 30-dňová lehota, kedy sa stáva rozhodnutie právoplatným a následne začína plynúť 15-dňová lehota na úhradu. V praxi to znamená, že rozhodnutie je splatné 45 dní odo dňa doručenia. Takého rozhodnutia už nie sú doručované listinne.

Vytvorené: 24. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2020 10:21
Autor: red