Obsah

Služby občanom

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Svit

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Jančíková ĽubaReferát kultúrno-výchovnej činnosti052/7875114
0908406147
Hajná EmíliaReferát evidencie obyvateľstva 052/7875118
Hrkeľ Karol, Mgr.Vnútorná správa budovy MsÚ a autoprevádzka 052/7875144
0915985775
Kukurová Iveta, Mgr.Pracovisko prvého kontaktu052/7875110
Martinková Denisa, Ing.Projektový manažér, referát verejného obstarávania052/7875123
Virostko DanielaKomunikácia a styk s verejnosťou, propagácia. Referát školských, mládežníckych a športových činností052/7875117
0917622658

Podriadené organizačnej zložke