Obsah

Zástupca primátorky

Ing. Ján Drobný

Meno a priezvisko : Ing. Ján Drobný
Adresa: P.Jilemníckeho 305/27, 059 21 Svit

Kontakt
Telefón : 0905 351 795
Fax :
e-mail: jan.drobny@svit.sk

 

Postavenie zástupcu primátorky

Primátorku počas neprítomnosti zastupuje zástupca primátorky, ktorého poveruje primátorka spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca primátorky je členom Mestskej rady.

 

Zverejnenie mesačnej odmeny zástupcu primátorky mesta Svit

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Svit zverejňuje mesačnú odmenu, ktorá patrí Ing. Jánovi Drobnému za výkon funkcie zástupcu primátorky mesta a ktorú určila primátorka mesta Svit s účinnosťou od 01.12.2022 vo výške 720€.