Obsah

Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra Mesta Svit

2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2017 Stiahnuté: 304x | 28.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 Stiahnuté: 597x | 26.06.2017

2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2016 Stiahnuté: 272x | 20.11.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 Stiahnuté: 329x | 06.06.2016

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE.2.2016. Petícia občanov mesta Svit a jeho okolia proti zrušeniu právnej subjektivity ZUŠ Svit a proti jej presťahovaniu do priestorov ZŠ Mierová. Stiahnuté: 385x | 19.07.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 Stiahnuté: 301x | 04.07.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Svit k návrhu rozpočtu Mesta Svit na rok 2016 a viacročného rozpočtu Mesta Svit na roky 2017 – 2018 Stiahnuté: 401x | 20.11.2015

2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2015 Stiahnuté: 290x | 18.11.2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2015 Stiahnuté: 247x | 17.07.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2015 Stiahnuté: 295x | 26.05.2016

2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2014 Stiahnuté: 216x | 02.07.2014

2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2013 Stiahnuté: 228x | 30.11.2012

2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2012 Stiahnuté: 242x | 22.08.2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2012 Stiahnuté: 214x | 22.08.2012

2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2011 Stiahnuté: 231x | 03.01.2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2011 Stiahnuté: 255x | 17.10.2011

2010

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2010 Stiahnuté: 185x | 01.12.2009

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2010 Stiahnuté: 177x | 25.06.2010

2009

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2009 Stiahnuté: 178x | 12.07.2009

Stránka