Obsah

Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra mesta Svit

2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2021 Stiahnuté: 155x | 03.11.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2021 Stiahnuté: 108x | 07.05.2021

2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2020 Stiahnuté: 227x | 05.11.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2020 Stiahnuté: 153x | 04.05.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2020. Stiahnuté: 152x | 05.06.2020

2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019 Stiahnuté: 246x | 15.11.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2019 Stiahnuté: 199x | 04.06.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019 Stiahnuté: 176x | 09.01.2019

2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2018 Stiahnuté: 194x | 27.11.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2018 Stiahnuté: 222x | 06.06.2018

2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 Stiahnuté: 154x | 05.06.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2017 Stiahnuté: 194x | 28.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 Stiahnuté: 497x | 26.06.2017

2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2016 Stiahnuté: 178x | 20.11.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 Stiahnuté: 224x | 06.06.2016

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE.2.2016. Petícia občanov mesta Svit a jeho okolia proti zrušeniu právnej subjektivity ZUŠ Svit a proti jej presťahovaniu do priestorov ZŠ Mierová. Stiahnuté: 276x | 19.07.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 Stiahnuté: 166x | 04.07.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Svit k návrhu rozpočtu Mesta Svit na rok 2016 a viacročného rozpočtu Mesta Svit na roky 2017 – 2018 Stiahnuté: 283x | 20.11.2015

2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2015 Stiahnuté: 185x | 18.11.2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2015 Stiahnuté: 185x | 17.07.2015

Stránka