Obsah

Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra mesta Svit

2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2020 Stiahnuté: 49x | 05.11.2019

2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019 Stiahnuté: 140x | 15.11.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2019 Stiahnuté: 77x | 04.06.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2019 Stiahnuté: 90x | 09.01.2019

2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2018 Stiahnuté: 107x | 27.11.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2018 Stiahnuté: 90x | 06.06.2018

2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 Stiahnuté: 81x | 05.06.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2017 Stiahnuté: 103x | 28.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2017 Stiahnuté: 402x | 26.06.2017

2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2016 Stiahnuté: 95x | 20.11.2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 Stiahnuté: 79x | 06.06.2016

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE.2.2016. Petícia občanov mesta Svit a jeho okolia proti zrušeniu právnej subjektivity ZUŠ Svit a proti jej presťahovaniu do priestorov ZŠ Mierová. Stiahnuté: 118x | 19.07.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2016 Stiahnuté: 94x | 04.07.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Svit k návrhu rozpočtu Mesta Svit na rok 2016 a viacročného rozpočtu Mesta Svit na roky 2017 – 2018 Stiahnuté: 91x | 20.11.2015

2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2015 Stiahnuté: 103x | 18.11.2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2015 Stiahnuté: 96x | 17.07.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2015 Stiahnuté: 109x | 26.05.2016

2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 2. polrok 2014 Stiahnuté: 80x | 02.07.2014

2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2013 Stiahnuté: 95x | 30.11.2012

2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na 1. polrok 2012 Stiahnuté: 95x | 22.08.2012

Stránka