Obsah

Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra Mesta Svit

2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit od 1.11.2023 do 30.6.2024 Stiahnuté: 114x | 03.11.2023

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od 1.11.2023 do 30.6.2024 Stiahnuté: 83x | 10.10.2023

Správa z vykonanej kontroly 23.02.2023 Stiahnuté: 268x | 06.03.2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2023 Stiahnuté: 224x | 27.12.2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2023 Stiahnuté: 289x | 21.11.2022

2022

Správa z vykonanej kontroly Centrum voľného času Stiahnuté: 158x | 27.03.2023

Správa z vykonanej kontroly Technické služby Stiahnuté: 68x | 27.03.2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad Stiahnuté: 61x | 27.03.2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 3 Stiahnuté: 104x | 27.03.2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 2 Stiahnuté: 73x | 27.03.2023

Správa z vykonanej kontroly Mestský úrad 1 Stiahnuté: 132x | 27.03.2023

Správa z vykonanej kontroly MsÚ Stiahnuté: 91x | 08.03.2023

Správa z vykonanej kontroly Základná škola Komenského Stiahnuté: 135x | 08.03.2023

Správa z vykonanej kontroly Spojená škola, Mierová Stiahnuté: 55x | 08.03.2023

Správa z vykonanej kontroly Materská škola, Mierová Stiahnuté: 85x | 08.03.2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na II. polrok 2022 Stiahnuté: 239x | 28.06.2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2022 Stiahnuté: 363x | 28.12.2021

2021

Správa z vykonanej kontroly Technické služby Mesta Svit Stiahnuté: 55x | 27.03.2023

Správa z vykonaných kontrol 4 Stiahnuté: 50x | 27.03.2023

Správa z vykonaných kontrol 3 Stiahnuté: 82x | 27.03.2023

Stránka