VZN

Zrušené

zrušené nariadením č. 6/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 2/2009
vzn2009_02_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,29 kB

zrušené nariadením č. 7/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 1/2015
vzn2004_04_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,75 kB

zrušené nariadením č. 7/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit
vzn2004_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,13 kB

zrušené uznesením 167/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit č. 9/2016
vzn2016_09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,25 kB

zrušené nariadením 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2014
vzn2014_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,26 kB

zrušené nariadením 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2014
vzn2014_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,53 kB

zrušené nariadením VZN č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 5/2010
vzn2010_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,27 kB

zrušené nariadením VZN č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 5/2010
vzn2010_05_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,15 kB

zrušené nariadením VZN č. 3/2015

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 1/2012
vzn2010_05_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,51 kB

zrušené nariadením 4/2020

Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
vzn2016_07_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,29 kB

zrušené nariadením 2/2019

Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016
vzn2016_01_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,54 kB

zrušené nariadením 4/2020

Dodatok č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016
vzn2016_07_dod02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,07 kB

zrušené uznesením VZN č. 3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 3/2015
vzn2015_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,14 kB

zrušené nariadením 1/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2013
vzn2013_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,02 kB

zrušené nariadením 2/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2013
vzn2013_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,37 kB

zrušené nariadením č. 3/2014

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
vzn2006_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,04 kB

zrušené nariadením č. 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit
vzn2008_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,67 kB

zrušené nariadením č. 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit
vzn2008_04_uz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,87 kB

zrušené nariadením č. 4/2014

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit
vzn2008_04_dod01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,04 kB

zrušené nariadením 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012
vzn2012_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,99 kB
Zobrazené 161-180 z 242