Obsah

Participatívny  rozpočet

Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu mesta Svit na rok 2021
Rozhodnite o použití prostriedkov z rozpočtu mesta

Pravidlá parcticipatívneho rozpočtu mesta Svit

 

Zápisnica zo stretnutia pracovnej skupiny k vyhodnoteniu projektov, podaných v rámci výzvy na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu Mesta Svit na rok 2021

Projekty zaradené do užšieho výberu

Hlasovanie za projekt