Obsah

Participatívny  rozpočet

Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu mesta Svit na rok 2021
Rozhodnite o použití prostriedkov z rozpočtu mesta

Pravidlá parcticipatívneho rozpočtu mesta Svit