Obsah

Poslanci MsZ

Ing. Ján Drobný – zástupca primátorky mesta

Bydlisko : P. Jilemníckeho 305/27, 05921 Svit
Zamestnanie : manažér

Tel. č. : 0905 351 795
e-mail : jandrobny@hotmail.com

Počet platných získaných hlasov : 1 187
Strana : Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Poslanec pre okrsok: VO5

Ing. Ján Drobný – zástupca primátorky mesta

PaedDr. Rudolf Abrahám

Bydlisko : Kpt. Nálepku 140/99, 05921 Svit
Zamestnanie : dôchodca

Tel. č. : 0907 916 145
e-mail : rudolf.abraham.st@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 1 095
Strana : Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia

Poslanec pre okrsok: VO2

PaedDr. Rudolf Abrahám

MUDr. Ivana Švagrovská

Bydlisko : Kpt. Nálepku 128/39, 05921 Svit
Zamestnanie : detská lekárka

Tel. č. : 0905 855 627
e-mail : isvagrovska@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 996
Strana : Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia

Poslanec pre okrsok: VO6

MUDr. Ivana Švagrovská

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.

Bydlisko : Štúrova 287/71, 05921 Svit 
Zamestnanie : vysokoškolská učiteľka

Tel. č. : 0903 914 550 
e-mail : msramkova@zoznam.sk 

Počet platných získaných hlasov : 979
Strana : Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia

Poslanec pre okrsok: VO5

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.

Mgr. Martin Míčka

Bydlisko : Mierová 870/177, 059 21 Svit 
Zamestnanie : SZČO

Tel. č. :0905 959 797 
e-mail : martinmicka3@yahoo.com 

Počet platných získaných hlasov : 947
Strana : Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia

Poslanec pre okrsok: VO4

Mgr. Martin Míčka

Ing. Ivan Zima

Bydlisko : Mierová 84, 05921 Svit 
Zamestnanie : manažér

Tel. č. :0918 246 308, 0905 702 973 
e-mail : ivan.zima@alto.sk 

Počet platných získaných hlasov : 933
Strana : Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Poslanec pre okrsok: VO3

Ing. Ivan Zima

Mgr. Eva Kačmarčíková

Bydlisko : Fraňa Kráľa 19, 05921 Svit
Zamestnanie : špeciálna pedagogička

Tel. č. : 0918 686 613
e-mail : evita.kacmarcik@gmail.com

Počet platných získaných hlasov : 895
Strana : Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Poslanec pre okrsok: VO1

Mgr. Eva Kačmarčíková

Ing. Vladimír Zentko

Bydlisko : Kpt. Nálepku 128/39, 05921 Svit
Zamestnanie : dispečer výroby tepla

Tel. č. : 0903 673 865
e-mail : vladimir.zentko@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 862
Strana : nezávislý kandidát

Poslanec pre okrsok: VO1

Ing. Vladimír Zentko

Eduard Cetl

Bydlisko : Kukučínová 258/10, 05921 Svit
Zamestnanie : technický riaditeľ

Tel. č. : 0905 463 618
e-mail : cetl.eduard@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 850
Strana : Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Poslanec pre okrsok: VO3

Eduard Cetl

Mgr. Mária Smatanová

Bydlisko : Kpt. Nálepku 139/98, 05921 Svit
Zamestnanie : dôchodkyňa

Tel. č. : 0904 228 767
e-mail : maria.smatanova123@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 839
Strana : Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia

Poslanec pre okrsok: VO2

Mgr. Mária Smatanová

JUDr. Marián Bezák

Bydlisko : P.Jilemnického 305/27, 05921 Svit
Zamestnanie : živnostník

Tel. č. : 0905 499 175
e-mail : marianbezaksvit@gmail.com

Počet platných získaných hlasov : 755
Strana : Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Poslanec pre okrsok: VO4

JUDr. Marián Bezák

Janka Bobulová

Bydlisko : Hájová 676/3, 05921 Svit
Zamestnanie : kostymérka

Tel. č. : 0908 970 248
e-mail : bobulova.jana@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 705
Strana : Slovenská národná strana, Smer - sociálna demokracia

Poslanec pre okrsok: VO6

Janka Bobulová