Obsah

Poslanci MsZ

Ing. Ján Drobný – zástupca primátorky mesta

Bydlisko : P. Jilemníckeho 305/27, 05921 Svit
Zamestnanie : manažér

Tel. č. : 0905 351 795
e-mail : jandrobny@hotmail.com

Počet platných získaných hlasov : 1 243
Strana : Sloboda a solidarita

Ing. Ján Drobný

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA

Bydlisko : Štúrova 287/71, 05921 Svit 
Zamestnanie : psychologička

Tel. č. : 0903 914 550 
e-mail : marianna.sramkova@gmail.com

Počet platných získaných hlasov : 1131
Strana : Nezávislá kandidátka

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA

MUDr. Ivana Švagrovská

Bydlisko : Kpt. Nálepku 128/39, 05921 Svit
Zamestnanie : detská lekárka

Tel. č. : 0905 855 627
e-mail : isvagrovska@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 1094
Strana : Nezávislá kandidátka

MUDr. Ivana Švagrovská

Milan Jambor

Bydlisko : Nová 861/23, 05921 Svit
Zamestnanie : správca futbalového štadióna

Tel. č. : 0905 535 399
e-mail : jambor.milan@gmail.com

Počet platných získaných hlasov : 971
Strana : Nezávislý kandidát

Milan Jambor

Mgr. Martin Míčka

Bydlisko : Mierová 870/177, 059 21 Svit 
Zamestnanie : živnostník

Tel. č. : 0905 959 797 
e-mail : martinmicka3@yahoo.com 

Počet platných získaných hlasov : 966
Strana : Nezávislý kandidát

Mgr. Martin Míčka

Mgr. Eva Kačmarčíková

Bydlisko : Fraňa Kráľa 169/19, 05921 Svit
Zamestnanie : špeciálna pedagogička

Tel. č. : 0918 686 613
e-mail : evita.kacmarcik@gmail.com

Počet platných získaných hlasov : 951
Strana : Sloboda a solidarita

Mgr. Eva Kačmarčíková

MUDr. Lenka Sako

Bydlisko : Terasová 644/10, 05921 Svit
Zamestnanie : lekárka

Tel. č. : 0908 341 022
e-mail : Lesnalen@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 950
Strana : Nezávislá kandidátka

MUDr. Lenka Sako

Ing. Ivan Zima

Bydlisko : Mierová 113/84, 05921 Svit
Zamestnanie : riaditeľ

Tel. č. : 0905 702 973
e-mail : zima.ivan@gmail.com

Počet platných získaných hlasov : 932
Strana : Sloboda a solidarita

Ing. Ivan Zima

PhDr. Mgr. Ladislav Kalász

Bydlisko : Štefánikova 311/8, 05921 Svit
Zamestnanie : pedagóg

Tel. č. : 0911 448 709
e-mail : ladislavkz19@gmail.com

Počet platných získaných hlasov : 851
Strana : Nezávislý kandidát

PhDr. Mgr. Ladislav Kalász

Janka Bobulová

Bydlisko : Hájová 676/3, 05921 Svit
Zamestnanie : kostymérka

Tel. č. : 0908 970 248
e-mail : bobulova.jana@gmail.com 

Počet platných získaných hlasov : 749
Strana : Nezávislá kandidátka

Janka Bobulová

Ing. Denisa Martinková

Bydlisko : Ivana Krasku 984/21, 05921 Svit
Zamestnanie : ekonómka

Tel. č. : 0907 189 350
e-mail : dmartinkova21@gmail.com

Počet platných získaných hlasov : 741
Strana : Nezávislá kandidátka

Ing. Denisa Martinková

Ing. Miroslav Hollý

Bydlisko : Terasová 645/6, 05921 Svit
Zamestnanie : tréningový manažér

Tel. č. : 0910 872 153
e-mail : miroslav.holly@svit.sk

Počet platných získaných hlasov : 737
Strana : Nezávislý kandidát

Ing. Miroslav Hollý