Obsah

Termíny zasadnutí Mestskej rady

Január          14.01.2019 o 15.30 

Február        18.02.2019 o 15.30 

Marec           18.03.2019 o 15.30 

Apríl              15.04.2019 o 15.30 

Máj                20.05.2019 o 15.30 

Jún                10.06.2019 o 15.30 

Júl                  - 

August          - 

September   16.09.2019 o 15.30 

Október        21.10.2019 o 15.30 

November    11.11.2019 o 15.30 

December    02.12.2019 o 15.30