Obsah

Komisia pre Zbor pre občianske záležitosti

Úlohy a pôsobnosť:

  • pomoc pri zabezpečovaní akcií a podujatí                                                           
  • hodnotenie činnosti ZPOZ, a to:
    • úroveň podujatí,
    • problémy    -    materiálne
  • priestorové
  • personálne
  • finančné v zmysle Štatútu ZPOZ mesta Svit            
  • odporúča mestskému zastupiteľstvu spôsoby riešenia problémov v ZPOZČlenovia komisie:

Predseda: Mgr. Eva Kačmarčíková
Tajomník: Mgr. Ľuboslava Kukurová
Členovia: 

Ing. Miroslav Hollý

Janka Bobulová

Mgr. Mária Smatanová

Ľuba Jančíková

Zápisnice:

Zápis z 1. zasadnutia komisie zo dňa 22.03.2023 (153.91 kB)

Zápis z 2. zasadnutia komisie zo dňa 25.04.2023 (147.69 kB)

Zápis z  3. zasadnutia komisie zo dňa 30.05.2023 (141.33 kB)

Zápis z 4. zasadnutia komisie zo dňa 27.06.2023 (299.73 kB)

Zápis z 5. zasadnutia komisie zo dňa 12.09.2023 (296.44 kB)