Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Úlohy a pôsobnosť:

  • dozerá na dodržiavanie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit
  • rieši podnety a sťažnosti týkajúce sa porušenia tohto zákona a navrhuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Svit opatrenia na odstránenie nedostatkovČlenovia komisie:

Predseda: Jana Bobulová
Členovia: 

MUDr. Lenka Sako

PhDr. Mgr. Marianna Šramková

Mgr. Eva Kačmarčíková

Zápisnice:

Zápisnica z prvého riadneho zasadnutia dňa 29. marca 2023 (176.21 kB)