Obsah

Zápisnice zastupiteľstva mesta

Zápisnica z 39.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 33x | 22.08.2022

Zápisnica z 38. riadneho riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 42x | 28.06.2022

Zápisnica z 37.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 49x | 30.05.2022

Zápisnica z 36. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 54x | 06.05.2022

Zápisnica z 35. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 90x | 08.04.2022

Zápisnica z 34. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 125x | 03.03.2022

Zápisnica z 33. riadneho zasadnutia Metského zastupiteľstva Stiahnuté: 87x | 03.02.2022

Zápisnica z 32. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 87x | 22.12.2021

Zápisnica z 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 113x | 26.11.2021

Zápisnica z 30. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 111x | 05.11.2021

Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 102x | 08.10.2021

Zápisnica z 28. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 103x | 03.09.2021

Zápisnica z 27. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 255x | 13.07.2021

Zápisnica z 26.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 162x | 30.06.2021

Zápisnica z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 269x | 02.06.2021

Zápisnica z 24.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 264x | 07.05.2021

Zápisnica z 23.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 317x | 31.03.2021

Zápisnica z 22.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 343x | 05.03.2021

Zápisnica z 21.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 246x | 03.02.2021

Zápisnica z 20.riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stiahnuté: 208x | 18.12.2020

Stránka