Obsah

Termíny zasadnutí MsZ

Január       24.01.2019 o 15.30

Február      28.02.2019 o 15.30

Marec         28.03.2019 o 15.30

Apríl            25.04.2019 o 15.30

Máj              30.05.2019 o 15.30

Jún              20.06.2019 o 15.30

Júl                

August         

September  26.09.2019 o 15.30

Október       31.10.2019 o 15.30

November   21.11.2019 o 15.30

December   12.12.2019 o 15.30