Obsah

Termíny zasadnutí MsZ

Január       -

Február      23.02.2023 o 15.30

Marec         -

Apríl            27.04.2023 o 15.30

Máj              -

Jún              22.06.2023 o 15.30

Júl                

August         

September  28.09.2023 o 15.30

Október       -

November   23.11.2023 o 15.30

December   14.12.2023 o 15.30