Obsah

Termíny zasadnutí MsZ

Január       -

Február      29.02.2024 o 15.30

Marec         -

Apríl            25.04.2024 o 15.30

Máj              -

Jún              20.06.2024 o 15.30

Júl                

August         

September  26.09.2024 o 15.30

Október       -

November   21.11.2024 o 15.30

December   12.12.2024 o 15.30