Obsah

Termíny zasadnutí MsZ

Január       28.01.2021 o 15.30

Február      25.02.2021 o 15.30

Marec         25.03.2021 o 15.30

Apríl            29.04.2021 o 15.30

Máj              27.05.2021 o 15.30

Jún              24.06.2021 o 15.30

Júl                

August         

September  30.09.2021 o 15.30

Október       28.10.2021 o 15.30

November   18.11.2021 o 15.30

December   16.12.2021 o 15.30