Obsah

Termíny zasadnutí MsZ

Január       30.01.2020 o 15.30 štvrtok

Február      27.02.2020 o 15.30 štvrtok

Marec         26.03.2020 o 15.30 štvrtok

Apríl            29.04.2020 o 15.30 streda

Máj              28.05.2020 o 15.30 štvrtok

Jún              24.06.2020 o 15.30 streda

Júl                

August         

September  24.09.2020 o 15.30 štvrtok

Október       29.10.2020 o 15.30 štvrtok

November   26.11.2020 o 15.30 štvrtok

December   15.12.2020 o 15.30 utorok