Obsah

Termíny zasadnutí MsZ

Január       27.01.2022 o 15.30

Február      24.02.2022 o 15.30

Marec         31.03.2022 o 15.30

Apríl            28.04.2022 o 15.30

Máj              26.05.2022 o 15.30

Jún              23.06.2022 o 15.30

Júl                

August         

September  29.09.2022 o 15.30

Október       27.10.2022 o 15.30

November   24.11.2022 o 15.30

December   15.12.2022 o 15.30